Stop radio-ptr. a viziona materialele video!

Social

 

PARLAMENTUL ROMANIEIImpozitul forfetar care urmeaza sa se aplice din ianuarie 2017 va depinde in mare masura de suprafata si locatia afacerii; cu cat suprafata este mai mare si restaurantul mai aproape de zonele centrale din marile orase, cu atat impozitul forfetar anual va fi mai mare.

Legea privind impozitul specific unor activitati ar putea dezavantaja restaurantele care au suprafete mari de terasa ori gradina, inregistrate in autorizatia de functionare ca suprafete utile sau de servire. In afara sezonului cald, terasele si gradinile nu produc bani iar daca suprafetele sunt mari, antreprenorul va plati, practic, pentru spatii care sunt utile afacerii doar cateva luni pe an.

Ce fac restaurantele care acum sunt microintreprinderi

Raspunsul direct este ca vor plati impozit forfetar potrivit noii legi. Fiscal vorbind, statutul de microintreprindere este dat acum de cifra de afaceri (pina in 100.000 de euro anual). Cum in noua lege impozitul nu mai este legat de cifra de afaceri ci de elemente precum locatia (oras, zona) si suprafata, proprietarii afacerilor vor trebui sa isi refaca socotelile. Este de asteptat ca, mai ales in cazul afacerilor mici care platesc acum intre 1-3% din venituri – in functie de numarul salariatilor, impozitul sa forfetar sa fie mai mare, in anumite cazuri chiar semnificativ mai mare.

Formula de calcul a impozitului forfetar pentru restaurante

Sunt trei coduri CAEN pe care legea le enumera in Anexa 1 ce stabileste formula de calcul a impozitului specific:

 • 5610 – „Restaurante”,
 • 5621 – „Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,
 • 5629 – „Alte servicii de alimentatie n.c.a.”.

Pentru acestea, formula de calcul pleaca de la un impozit standard de 1400 de lei pe an la care se aplica un set de factori:

 • rangul localitatii (cu cat localitatea este mai mare cu atat impozitul e mai ridicat)
 • suprafata utila (cu cat suprafata e mai mare cu atat impozitul e mai mare
 • sezonalitatea (coeficient care reduce impozitul dar nu in functie de perioada anului ci in functie de rangul localitatii)
 • un coeficient fix de reducere pentru spatiul tehnic (0.9)

Rangul localitatii: cum se diferentiaza impozitarea

In municipii se plateste in functie zona. Sunt patru zone – de la A la D -, zona A este cea mai scumpa, zona D cea mai ieftina. La randul lor, municipiile sunt impartite in trei categorii:
-Bucuresti (cel mai scump)
-Brasov, Cluj Napoca, Constanta, Craiova, Ploiesti, Sibiu Timisoara (cev mai ieftine decat capitala)
-celelalte municipii (unde, pe zone similare, impozitul este cel mai mic, intre municipii)-MAI MULTE AMANUNTE-AICI—http://www.startupcafe.ro/stiri-taxe-21123636-impozit-forfetar-2017-formula-calcul-mod-calcul-calculator-impozit-restaurant-bar.htm?cfnl=

PARLAMENTProfesorii ar putea beneficia asadar de pensii de serviciu, reprezentand 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de pensionare.

Propunerea legislativa privind pensia de serviciu in invatamant prevede acordarea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, cu o vechime efectiva de cel putin 30 de ani, in invatamant, la implinirea varstei de pensionare, a unei pensii de serviciu in cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni.

Tinand cont ca sistemul public de pensii functioneaza avand ca principiu de baza cel al contributivitatii, Executivul a anuntat ca nu sustine propunerea legislativa.

In schimb, Comisia de invatamant a dat un raport de admitere cu amendamente.

„Discutiile din comisie s-au purtat fara indoiala pe conditia de astazi a cadrului didactic si pe faptul ca in ultimii cinci ani de zile, din sistemul de invatamant s-au pierdut circa 200.000 de elevi, cifra demografica este in scadere si, ca urmare, nu cred ca se solicita bugetul mai mult decat s-a acordat in acest an in sistemul de invatamant”, a spus presedintele comisiei, Ecaterina Andronescu (PSD).

Proiectul a trecut deja de Camera Deputatilor, in luna aprilie, iar Senatul este Camera decizionala in cazul acestui proiect.

Votul final va avea loc in luna septembrie, in prima sedinta parlamentara.MAI MULTE -AICI—https://www.portalinvatamant.ro/articole/legislatie-si-regulamente-23/pensia-de-serviciu-in-invatamant-in-valoare-de-80procente-din-media-veniturilor-va-fi-votata-in-toamna-6493.html?utm_source=legislatiamuncii-29062016&utm_medium=email&utm_campaign=newsl

Capcanele limbii romane pentru gimnaziu
Capcanele limbii romane pentru gimnaziu

Vezi detalii

PC Simplu si eficient
PC Simplu si eficient

Vezi detalii

Culegere pentru invatarea limbii engleze

muzeul gumelnitaArheolog II și supraveghetor
Serviciul Public „Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa” Oltenița
22 iunie 2016

Serviciul Public „Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa” Oltenița, Județul Călărași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

arheolog II;
supraveghetor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

arheolog II:
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în unul din domeniile: istorie, arheologie, muzeologie;
cunoştinţe de nivel mediu în utilizarea calculatorului;
să fie înscris în Registrul arheologilor;
apt medical pentru muncă în teren, dovedit prin adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an.
supraveghetor:
nivelul studiilor: medii, cu diplomă de bacalaureat;
cunoaşterea specificului activităţii în munca de supraveghetor a patrimoniului din spaţiile expoziţionale;
program de lucru inegal în funcţie de cerinţe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, cu timp liber corespunzător;
abilităţi de a comunica cu publicul vizitator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 iulie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
21 iulie 2016, ora 09.00: proba scrisă (pentru postul de supraveghetor);
21 iulie 2016, ora 12.00: proba scrisă (pentru postul de arheolog II);
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public „Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa” din Oltenița, Județul Călărași, telefon 0242/511.614.SURSA-http://posturi.gov.ro/post/arheolog-ii-si-supraveghetor-serviciul-public-muzeul-civilizatiei-gumelnita-oltenita-judetul-calarasi/

13567319_1099937506747883_5026921038916966776_nInvitatie la zilele comunei ,

Primăria și Consiliul Local Mitreni va invita duminica, 3 iulie, la cea de-a doua ediție a zilelor comunei Mitreni.
Manifestările se vor desfășura pe gazonul stadionului de fotbal din satul Mitreni incepand cu orele 10, si va include activități și concursuri sportive efectuate de catre elevii scolilor generale din cele 3 sate.
De la orele 12 pana la orele 12:30 va avea loc slujba religioasa oficiata de cei 3 preoți ai comunei.
Intre orele 12:30 și 13:00 se va prezenta si discuta despre raportul de activitate al primarului din timpul mandatului 2012-2016, propunerile acestuia pentru actualul mandat 2016-2020. Se vor prezenta, de asemenea, invitatii de onoare si componenta actualului Consiliu Local.
Începând cu orele 13:00 pana la orele 16:00 vor ieși la rampa elevii școlilor din comuna care vor susține serbarea școlară.
Programul artistic se va desfasura intre orele 16:00 – 23:00. Ne vor încânta formatiile Rechinii din Oltenița, AZUR si un interpret local cunoscut, de muzica populara.
Sarbatoarea se incheie intr-o nota spectaculoasa cu un foc de artificii ce va putea fi admirat incepand cu orele 23:00 pana la orele 23:15.
Va așteptăm cu drag sa ne bucuram si sa sarbatorim impreuna aceasta zi festiva!!!RADIO TV OLTENITA va realiza un reportaj al evenimentelor ce vor avea  loc !INTERVIU-TUDOREL MINCIUNA-MITRENI_000010.197

 

 

 

politia 2Sancţiuni în valoare de 10.000 lei aplicate de poliţişti

 

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au sancţionat contravenţional doi agenţi economici care comercializau ţigări din Ucraina fără a purta banderolele fiscale emise de autorităţile din România.

În ziua de 27 iunie 2016 în cadrul unei acţiuni desfăşurate de poliţişti pe raza comunei Curcani au fost depistaţi doi agenţi economici care comercializau țigări din Ucraina fără a purta banderole fiscale emise de autoritățile din România.

Poliţiştii au aplicat două sancţiuni contravenţionale conform Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite în valoare de 10.000 lei.

De asemenea, au dispus măsura confiscării a 160 pachete de țigări în cuantum de 1760 lei.

 

 

Prins de poliţişti, în timp ce conducea fără permis

 

Poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Dor Mărunt au prins în seara de 27 iunie 2016 pe DN 3A, pe raza satului Dâlga, un tânăr de 18 ani, din localitate care conducea un autoturism deşi nu poseda de permis de conducere.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.

 

***

 

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la

 

 

momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă.

 

 

 

Poliţiştii vor continua acţiunile în trafic, pentru salvarea de vieţi omeneşti, prin identificarea şi tragerea la răspundere a celor care nesocotesc riscurile şi conduc autovehicule fără a fi posesori de permise de conducere sau după ce au consumat alcool!

ISU pompieriIntervenţie la incendiu de plante furajere în localitatea Jegălia

 

Două echipaje de stingere din cadrul Gărzii Borcea au intervenit timp de o oră şi 10 minute pentru lichidarea incendiului, evitând posibilitatea propagării arderii la locuinţa proprietarului şi alte bunuri materiale

 

În data de 25.06.2016, ora 13.50, pompierii militari din cadrul Gărzii de intervenție Borcea au fost solicitaţi să acţioneze pe raza comunei Jegălia, pe strada Morii, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie, proprietate individuală, aparţinând Tasicăi N.

La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta cu flacără şi cu fum dens la şirele de paie, existând pericol de extindere la bunurile materiale aflate în imediata apropiere.

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul s-a produs prin auto-aprinderea plantelor furajere depozitate necorespunzător, în condiții de umiditate crescută și fără ventilație.

Două echipaje de stingere din cadrul Gărzii Borcea s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ o oră şi 10 minute.

În urma incendiului au ars aproximativ cinci tone de lucernă și un adăpost de animale construit pe o suprafață de 30 de metri pătrați, valoarea pagubelor fiind estimată în acest caz la suma de aproximativ 3.500 de lei.

Echipajele de stingere au lichidat incendiul în limitele găsite, evitând pericolul extinderii arderii la alte bunuri aflate în imediata vecinătate, fiind astfel posibilă salvarea mai multor bunuri în valoare de aproximativ 40.000 de lei.

 

Intervenție la incendiu de autoturism în Călărași, pe strada Prelungrea București

 

Un echipaj de stingere din cadrul Detașamentului de pompieri Călărași a acţionat rapid pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 15 minute,  evitând posibilitatea propagării arderii la alte bunuri 

 

          În data de 26.06.2016, ora 13.30, pompierii militari din cadrul Detașamentului Călărași au fost solicitați să acţioneze pe raza municipiului, pe strada Prelungirea București, în cartierul Mircea Vodă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autovehicul (înmatriculat în județul Călărași), proprietate individuală, aparținând lui Laurențiu N.

La sosirea echipajului de stingere, incendiul se manifesta cu flacără și fum dens la compartimentul motor al autovehicului,  acesta fiind staționat.

Pompierii militari s-au deplasat la această intervenţie cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând rapid pentru lichidarea incendiului, timp de aproximativ 15 minute.

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza unui scurtcircuit electric produs la nivelul instalației electrice din zona compartimentului motor al autovehiculului.

În urma incendiului au ars elemente din material plastic și izolația mai multor cabluri, valoarea pagubelor fiind estimată în acest caz la suma de aproximativ 3.000 de lei.

Prin intervenția lor eficientă, pompieri militari au reușit să lichideze incendiul în limitele găsite, fiind astfel posibilă salvarea mai multor bunuri materiale în valoare de 8.000 de lei.

 

Un bărbat neidentificat s-a înecat în apa canalului siderurgic, aproape de pod

 

Un echipaj de căutare–salvare din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi a intervenit cu un camion de intervenţie şi o barcă pneumatică pentru extragerea din canal a trupului neînsufleţit

 

Victima a fost văzută plutind la suprafaţa apei canalului siderurgic de către o persoană care traversa podul cu un autovehicul

 

În data de 26.06.2016, ora 13.25, un echipaj de căutare-salvare din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi a fost solicitat prin intermediul 112 – număr unic pentru apeluri de urgenţă, să intervină în apropierea Drumului Naţional  3, pe canalul siderurgic, pentru extragerea din apa canalului a unei persoană de sex masculin, neidentificată, cu o vârstă între 30 – 35 de ani, care s-a înecat în condiții necunoscute.

La sosirea echipajului de căutare-salvare, bărbatul plutea la suprafaţa apei, la aproximativ 20 metri de mal, acesta fiind poziţionat cu faţa în jos.

Pompierii militari au intervenit în acest caz cu un autocamion de intervenţie şi o barcă pneumatică.

Victima a fost extrasă din apa canalului de către pompierii militari în aproximativ 35 minute, aceasta prezentând lividitate și rigiditate cadaverică.

Organele abilitate urmează să stabilească cu exactitate împrejurările acestui eveniment nefericit, în urma căruia bărbatul şi-a pierdut viaţa.

La locul intervenției s-a deplasat și un echipaj de prim ajutor SMURD, care nu a intervenit însă, nefiind cazul.

 

ANOFM-LOCURI DE MUNCASolicitanții unui loc de muncă în străinătate au obligația  să se înregistreze în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași, pentru a participa la selecția organizată pentru ocuparea locurilor de muncă sezonieră în  agricultură, din Spania.

Selecția pentru domeniul agricol – Spania va fi organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din VÂLCEA.

Sunt oferite 800 de locuri de muncă pentru cules căpșuni. Culegătoarele de căpșuni trebuie să fie apte de muncă.

Durata contractelor de muncă este  de aproximativ 3 luni, data estimată de angajare fiind 15 februarie 2017. Timpul de lucru este de  6,5 ore pe zi / 39 ore pe săptamână  împărțite în 6 zile, ziua 7 este zi de odihnă care poate să nu coincidă cu duminica. Programul de lucru începe la primele ore ale dimineții.

Salariul  oferit de firmă este  de  40,15  euro  brut /zi, conform Convenției colective aplicabile plătibil la două săptamâni prin transfer bancar. Contribuţiile  datorate  sunt  2%  impozit  pe  venit şi 113 euro asigurare socială.

Cazarea este oferită de către angajator contra unei sume de 1,6 euro pe zi.(nu există posibilitatea cazării solicitanților bărbați în cadrul firmei).

 

DATA ȘI LOCAȚIA BURSEI VOR FI COMUNICATE ULTERIOR!!!

 

Pentru a participa la  selecție, persoanele interesate din județul Călărași trebuie să se adreseze asistentului EURES din cadrul AJOFM Călărași pentru a fi înregistrate în baza de date, cu următoarele documente:

 • copie act identitate;
 • cazier judiciar,
 • adeverința medical cu mențiunea „apt pentru muncă”,
 • CV model Europass în limba română.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0242/315798. Persoană de contact –Mirela Arsenescu,inspector.

 

Compartimentul  Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

inscriere-gradinita-2016_6483Incepe a doua etapa de inscriere la gradinita in anul scolar 2016-2017 pentru copiii nou-veniti. Conform calendarului de inscriere in invatamantul prescolar in anul 2016-2017, inscrierea copiilor se face in doua etape: intre 23 mai – 17 iunie si intre 27 iunie – 29 iulie.

Reinscrierea copiilor care frecventeaza cursurile in acest an scolar s-a facut in perioada 4-20 mai.

„Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a solicitat inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti sa asigure toate masurile necesare si sa respecte toate etapele calendarului inscrierii in gradinita, astfel incat intregul proces sa fie finalizat pana la data de 29 iulie”

Toate unitatile de invatamant prescolar vor avea un orar propriu pentru inscrieri, pe care il vor pune la dispozitia tuturor persoanelor interesate, atat la avizier, cat si online.

Gradinitele au de asemenea si obligatia de a informa cu privire la capacitatea gradinitei, numarul de locuri aprobat pentru anul scolar 2016-2017, criteriile de inscriere si, in perioada 4 mai – 29 iulie, evolutia zilnica a inregistrarilor.

Dupa incheierea reinscrierilor, ocuparea locurilor libere se face in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, conform reprezentantilor ministerului. Acolo unde numarul de solicitari depaseste locurile disponibile se aplica criterii de departajare.

Culegerile de teste rezolvate la matematica pentru clasa a IV-a
Culegerile de teste rezolvate la matematica pentru clasa a IV-a

Vezi detalii

Memoratoare gramatica si teorie literara
Memoratoare gramatica si teorie literara

Vezi detalii

Suportul ergonomic pentru spate
Suportul ergonomic pentru spate

Vezi detalii

„Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reinscrieri, se va face, de regula, in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani). In baza HG nr. 1252/2012 si in limita locurilor disponibile, pot fi inscrisi in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani. In situatia in care, intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educatiei) si criterii de departajare specifice”, era punctat in comunicat.SURSA—-https://www.portalinvatamant.ro/articole/invatamant-primar-103/incepe-a-doua-etapa-de-inscriere-la-gradinita-in-anul-scolar-2016-2017-6483.html?utm_source=legislatiamuncii-24062016&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&uid=580067

1 2În această dimineaţă atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Călăraşi se desfăşoară o acţiune pentru verificarea legalităţii transportului public de persoane, efectuat prin curse regulate şi ocazionale.

Poliţiştii controlează deţinerea documentelor necesare efectuării transportului public de persoane, respectarea traseului şi a graficului de circulaţie cu opririle aferente; respectarea capacităţii de transport (prevăzute la autorizare şi la momentul transportului), verificarea perioadelor de conducere şi odihnă de către conducătorii auto şi a existenţei atestării metrologice a aparaturii tahograf, verificarea inspecţiei tehnice periodice a autovehiculului, precum şi testarea alcoolscop a tuturor conducătorilor auto controlaţi.

În cazul în care se vor constata încălcări ale legislaţiei rutiere poliţiştii vor aplica ferm legea.

Azi a avut loc in prezenta prefectului judetului Calarasi ,dl IACOB GEORGE,sedinta de investire a noului consiliu local oltenitean ,rezultat in urma alegerilor de la inceputul lunii iunie! Deasemenea  a mai avut loc si investirea dlui TONE PETRE cu un nou mandat de 4 ani la conducerea municipiului Oltenita iar in urma votului  consilierilor  locali a fost ales si noul viceprimar al Oltenitei in persoana dlui PITOI ION(PSD).Va prezentam un reportaj-in extenso-al evenimentului !S2850030S2850026 S2850001 S2850003 S2850007 S2850009 S2850010 S2850011 S2850013 S2850014 S2850015 S2850017 S2850019 S2850020 S2850021 S2850022 S2850023 S2850025Lista de consilieri locali

PSD

1. Piţoi Ion
2. Munteanu Alina Luisa
3. Lungu Gheorghe
4. Popa Cristina Iulica
5. Muşat Alina Elena
6. Tulgara Angela
7. Coman Lenuţa
8. Aprodu Marian
9. Ţăranu Niculae

ALDE
1. Onofrei Costel Cristinel
2. Drăgan Cristina
3. Brezaie Nicolae
4. Vasilari Valentina
5. Podocea Adrian

PNL
1. Constantin Gheorghe
2. Ciubotă Roşie Vasile Dumitra
3. Manea Ionel
4. Mihai Victor
5. Pană Dumitru

 

 

20160622_125653 20160622_131518 20160622_132947 20160622_133342 20160622_134250Două echipaje de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri Călărași au fost solicitate să  acționeze pentru salvarea animalului, pe care l-au extras și l-au redat proprietarului, fară ca acesta să prezinte vătămări

 

În data de 22.06.2016, ora 12.02, două echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului Călărași au fost solicitate să acţioneze în afara municipiului, pe un câmp, la aproximativ 5 km de varianta Nord, pentru salvarea unui cal căzut într-o fântână dezafectată cu o adâncime de aproximativ 2,5 – 3 metri.

 

La sosirea echipajelor de pompieri la locul intervenției, cabalina (femelă, în vârstă de 3 ani și cu o greutate de aproximativ 700 de kg) era căzută cu partea din spate într-o fântână dezafectată care avea un diametru de 90 de centimetri.

Gura de vizitare a fântânii se afla la nivelul solului și era acoperită cu iarbă și este foarte probabil ca animalul să fi căzut în fântînă în timp ce păștea, potrivit relatărilor proprietarului.

Pompierii militari au intervenit pentru extragerea animalului din respectiva fântână folosind  Kit-ul de salvare din puțuri, un troliu și mai multe role de furtun

de tip C, cu care au reușit să asigure și să extragă cabalina fară probleme deosebite.

Intervenţia pompierilor militari a fost una destul de dificilă și a durat aproximativ o oră și 30 de minute, calul fiind redat proprietarului fără a suferi vreo vătămare.

Mai trebuie menționat că deplasarea autospecialelor s-a efectuat pe o distanță de aproximativ 10 km pe drumuri neamenajate și greu practicabile.

 

Intervenţie la incendiu de miriște în satul Dâlga, comuna Dor Mărunt

 

20160622_130416 20160622_130503 IMG_20160622_134621 IMG_20160622_141214Pompierii militari din cadrul Secției Lehliu Gară au acţionat pentru stingerea incendiului cu două autospeciale de capacitate mărită timp de aproximativ două ore, lichidând arderea în limitele găsite

 

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost provocat de conducătorul unui tractor, care în timp ce efectua lucrări agricole a lovit un stâlp de electricitate și a provocat un arc electtric care a aprins miriștea

 

În data de 22.06.2016, ora 12.29, două echipaje specializate de stingere din cadrul Secției de pompieri Lehliu Gară au fost solicitate să intervină pe raza localității Dâlga, comuna Dor Mărunt,  pentru stingerea unui incendiu de miriște izbucnit pe un teren agricol, proprietate privată, aparţinând unei societăți cu profil agricol.

 

La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la un utilaj agricol și la miriștea de orz pe o suprafață de aproximativ 15 hectare, existând risc de extindere a arderii la vecinătăți.

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost provocat de către conducătorul unui tractor, care în timp ce efectua lucrări agricole, a acroșat cu utilajul pe care îl conducea un stâlp de susținere a liniei electrice aeriene de 20 Kv, fapt ce a dus la prăbușirea stâlpului și la producerea unui arc electric între cablurile electrice, care a aprins miriștea.

 

Încercând să localizeze incendiul prin efectuarea de brazde, conducătorul tractorului a conștientizat faptul că utilajul pe care în conducea a fost cuprins de frontul de flacără și aceasta se dezvoltă cu repeziciune, s-a auto-evacuat și a abandonat tractorul.

Pompierii militari din cadrul Secței de pompieri Lehliu Gară s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ două ore.

În urma incendiului au ars un utilaj agricol în totalitate și aproximativ 15 hectare de miriște de orz, fiind înregistrate pagube materiale în valoare de circa 200.000 de lei.

De asemenea a fost distrus un stâlp electric de înaltă tensiune  al LEA 20 Kv Pelinu și consolele altor trei stâlpi, iar cablul electric a fost deteriorat pe o lungime de aproximatim 350 ml.

Exista pericolul ca arderea să se extindă la vecinătăți, însă pompierii militari au intervenit prompt şi au lichidat incendiul în limitele găsite..

 

politia rutieraPoliţiştii de investigaţii criminale, rutieră şi ordine publică au desfăşurat o acţiune cu efective mărite pe raza localităţilor Olteniţa şi Budeşti, pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor de natură judiciară.

În dimineaţa de 22 iunie 2016 poliţiştii au acţionat pe raza localităţilor Olteniţa şi Budeşti pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură judiciară.

Au fost verificate 98 de autoturisme, atât înmatriculate în România cât şi în alte state.

Pentru abaterile constatate poliţiştii au aplicat conform OUG 195/2005 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 34 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 7.690 lei.

Poliţiştii au verificat la domiciliu 15 persoane faţă de care este luată măsura controlului judiciar, precum şi 4 persoane care se aflau în arest la domicliu.

Un bărbat de 50 de ani, din comuna Gălbinaşi, care se afla în arest la domicliu a fost depistat de poliţişti pe stradă încălcând astfel interdicţia de a părăsi domiciliu. Poliţiştii vor efectua demersuri pentru sesizarea Judecătoriei Olteniţa despre acest aspect.

 

Mandat de arestare preventivă, pus în executare de poliţişti

 

Poliţişti din cadrul Compatrimentului Urmăriţi al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au pus în executare un mandat de arestare preventivă, emis de Tribunalul Călăraşi, pe numele unui tânăr de 16 ani, din Călăraşi, bănuit de săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv  Călăraşi.

 

 

Acţiuni ale poliţiştilor pentru siguranţa participanţilor la trafic

         

Poliţiştii rutieri au aplicat sancţiuni de peste 10.000 lei pentru semnalizarea necorespunzătoare a lucrărilor efectuate în zona drumului public, pe raza municipiului Călăraşi.

În timpul acţiunilor efectuate pentru creşterea siguranţei participanţilor la trafic, pe raza municipiului Călăraşi, a fost verificat şi modul de semnalizare a lucrărilor la partea carosabilă.

La data de de 22 iunie 2016 poliţişti din cadrul Biroului Rutier Călăraşi au aplicat amenzi în valoare de 10.500 lei societăţilor comerciale care efectuează lucrări în zona drumului public pe raza municipiului Călăraşi.

Pentru abaterile constatate, constând în nerespectarea de către executantul lucrării a obligaţiei de realizare a amenajărilor rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulația în siguranță a participanților la trafic, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale.

***

 

Recomandări ale poliţiştilor pentru o vacanţă de vară în siguranţă

 

Atunci când circulă cu autobuzul un copil trebuie să cunoască câteva reguli de bază, cum ar fi:

 • În stație trebuie să aștepte liniștit sosirea mijlocului de transport! Alergatul și împinsul se pot sfârși cu un accident.
 • Trebuie păstrată o distanță de siguranță față de marginea carosabilului!

 

 • Atunci când autobuzul sosește în stație, trebuie să aștepte până când acesta se oprește definitiv! De-abia atunci se poate apropia și urca în el.
 • În mijlocul de transport, trebuie să se urce în mod civilizat – copii nu trebuie să se împingă unii pe alții! Trebuie să ocupe în liniște un loc: nu se aleargă și nu se țipă!
 • Dacă autobuzul a sosit deja în stație – mai bine să-l piardă decât să fugă după acesta alergând pe carosabil, fără a respecta regulile de bază ale siguranț
 • Trebuie păstrată grija la coborârea din mijlocul de transport. Nu trebuie să sară pe scări; este bine ca cel mic să se țină de bara ajutătoare.
 • Nu are voie să treacă direct prin fața sau prin spatele vehiculului, pentru că nu este vizibil pentru șoferul respectivului vehicul. Este interzisă intrarea pe carosabil prin fața sau spatele autobuzului.

 

 

Când ce mic este pasager într-un autoturism atât părinţii cât şi copiii trebuie să respecte urmăroarele reguli:

 • Nu are importanță dacă este vorba de o călătorie lungă sau de una de doar câteva minute –întotdeauna trebuie respectată legislația, care garantează siguranța copilului:
 • Copilul trebuie să poarte întotdeauna centura de siguranță!
 • Copiii care nu au împlinit vârsta de 12 ani și nu au depășit 150 cm înălțime, trebuie să poarte centură de siguranță adaptată greutății și dimensiunilor lor.
 • Potrivit legislației din România, în timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârsta de până la 12 ani pe scaunul din față, chiar dacă sunt ținuți în brațe de persoane majore.
 • Copilul trebuie să urce în mașină de pe partea trotuarului sau marginii drumului, niciodată de pe partea carosabilului!
 • Atunci când coboară din autoturism, copilul trebuie să se asigure dacă deschiderea ușii este sigură!
 • Copilul trebuie să știe că, în timpul călătoriei cu autovehiculul, nu trebuie să distragă atenția celui care conduce.
 • Este bine de amintit părinților că, atunci când conduc autoturismul, în interiorul căruia se află copilul, să acorde o atenție deosebită drumului.

admitere-liceu-2015_6472Examenul de admitere la liceu ar putea fi reintrodus. Ministrul Educatiei, Adrian Curaj, a anuntat ca nu exclude aceasta varianta, care ar eficientiza procedura de repartizare la liceu.

Astfel, pe langa examenul de Evaluare Nationala de la sfarsitul gimnaziului, absolventii claselor a VIII-a ar trebui sa sustina un nou examen pentru admiterea la liceu.

Desi considera ca ar fi o varianta buna pentru invatamantul romanesc, ministrul Educatiei nu stie insa daca va putea duce la bun sfarsit un astfel de proiect in mandatul sau scurt.

„As vrea sa cred ca in viitorul apropiat vor aparea transformari majore in modul in care scolile isi vor alege copiii si copiii vor avea intelegerea asupra posibilitatilor lor de a alege. (…) As lua in calcul (varianta unui examen de admitere la intrarea in liceu – n.r. ), numai ca nu stiu daca pot sa duc un astfel de lucru la bun sfarsit in mandatul meu scurt si prefer sa spun ca ar trebui, dar, din pacate, nu pot sa am aceeasi abordare cu cea pe care o am acum, pragmatica, referitor la invatamantul profesional dual”, a declarat Adrian Curaj.

Acesta mai spune ca tinerii care termina clasa a opta ar trebui sa beneficieze de o consiliere profesionala mai temeinica.

199967_articolInvestitia se va realiza prin compania romaneasca Green Oil and Lubes SRL, filiala a grupului Chemie-Tech DMCC din Emiratele Arabe Unite, informeaza News.ro.

Valoarea totala a investtiei este de 56 milioane de dolari, din care imprumutul BERD ar acoperi putin peste un sfert. Fabrica ce urmeaza sa fie construita la Oltenita va avea o capacitate de productie de 73.000 de tone pe an.MAI MULTE AMANUNTE -AICI–http://www.wall-street.ro/articol/Economie/199967/berd-ar-putea-finanta-cu-15-milioane-dolari-o-investitie-araba-la-oltenita.html#ixzz4CHnI5MSA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prin Ordinul Prefectului nr. 184/21.06.2016 au fost convocaţi consilierii aleşi în urma alegerilor locale din 05.06.2016 în vederea constituirii consiliilor locale la localităţile:
1. Mun. Călăraşi 23.06.2016 14.00
2. Mun. Olteniţa 23.06.2016 10.00
3. Oraş Budeşti 25.06.2016 15.00
4. Oraş Fundulea 25.06.2016 09.00
5. Oraş Lehliu Gară 24.06.2016 11.00
6. Alexandru Odobescu 24.06.2016 10.00
7. Belciugatele 24.06.2016 15.30
8. Borcea 23.06.2016 10.00
9. Chirnogi 23.06.2016 10.00
10. Chiselet 23.06.2016 10.00
11. Crivăţ 23.06.2016 10.00
12. Curcani 23.06.2016 12.00
13. Cuza Vodă 24.06.2016 13.00
14. Dichiseni 24.06.2016 10.00
15. Dor Mărunt 25.06.2016 10.00
16. Dorobanţu 24.06.2016 12.00
17. Dragalina 24.06.2016 10.00
18. Dragoş Vodă 24.06.2016 12.00
19. Frăsinet 24.06.2016 12.00
20. Frumuşani 24.06.2016 17.00
21. Fundeni 24.06.2016 14.00
22. Gălbinaşi 24.06.2016 12.00
23. Grădiştea 24.06.2016 12.00
24. Gurbăneşti 24.06.2016 12.00
25. Ileana 24.06.2016 13.00
26. Jegălia 23.06.2016 17.00
27. Luica 24.06.2016 09.00
28. Lehliu Sat 23.06.2016 11.00
29. Lupşanu 25.06.2016 10.00
30. Mitreni 24.06.2016 10.00
31. Mînăstirea 24.06.2016 14.30
32. Modelu 25.06.2016 09.00
33. Nana 24.06.2016 12.00
34. Nicolae Bălcescu 24.06.2016 12.00
35. Perişoru 24.06.2016 10.00
36. Plătăreşti 25.06.2016 10.00
37. Radovanu 24.06.2016 12.00
38. Roseţi 24.06.2016 10.00
39. Săruleşti 23.06.2016 12.00
40. Sohatu 25.06.2016 11.00
41. Spanţov 25.06.2016 09.00
42. Soldanu 25.06.2016 10.00
43. Ştefan Cel Mare 24.06.2016 12.00
44. Ştefan Vodă 24.06.2016 16.00
45. Tămădău Mare 24.06.2016 12.00
46. Ulmeni 25.06.2016 11.00
47. Ulmu 24.06.2016 09.30
48. Unirea 25.06.2016 14.00
49. Valea Argovei 24.06.2016 10.00
50. Vasilaţi 24.06.2016 10.00
51. Vîlcelele 24.06.2016 09.00

La şedinţa de constituire participă Prefectul judeţului Călăraşi sau reprezentantul acestuia şi este convocat să participe primarul declarat ales, chiar dacă nu s-a finalizat procedura de validare a acestuia.

politia -arestariPolițiștii și procurorii din Călăraşi au destructurat un grup infracţional organizat specializat în efectuarea de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Au fost efectuate 10 percheziţii domiciliare în Călăraşi şi Constanţa şi au fost puse în aplicare 8 de mandate de aducere.

La data de 20 iunie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi, sub coorodonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Călăraşi au efectuat 10 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de efectuarea de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 3.685 de lei, un cântar de precizie şi telefoane mobile.

Au fost puse în executare 8 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri şi reţinute de poliţişti,ulterior față de 4 dintre acestea fiind dispusămăsura controlului judiciar.

Din cercetări a reieşit că, începând din anul 2015, persoanele bănuite ar fi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe baza relaţiilor de familie, în scopul comercializării de produse susceptibile a avea efecte psihoactive către consumatori din Călăraşi şi Constanţa.

La activităţi au participat poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Bucureşti, Constanţa şi ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraşi şi jandarmi.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. și Departamentului de Informații și Protecție Internă.

Grav accident rutier cu 4 victime în comuna Frumușani, pe DN 4, km 34

 

Un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Budești au acționat rapid pentru pentru extragerea și acordarea primului ajutor în cazul a patru persoane, care au suferit mai multe traumatisme în urma unui grav accident rutierIMG_20160620_184146 IMG_20160620_184156 IMG_20160620_184323 IMG_20160620_190126 IMG_20160620_190136 IMG_20160620_190146

 

La locul accidentului s-au deplasat și un elicopter SMURD din Capitală și două ambulanțe S.A.J. din Budești

 

În data de 20.06.2016, ora 18.08, un echipaj de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Budești au fost solicitate prin intermediul 112 – număr unic pentru apeluri de urgenţă, să intervină pe raza localității Frumușani, pe DN 4, la km 34, la un grav accident rutier, după ce un autoturism de teren (înmatriculat în municipiul București) a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac de pe marginea drumului, rezultând patru victime, dintre care una decedată.

 

 

 

La sosirea echipajelor de intervenţie la locul accidentului, în autoturismul puternic avariat în urma impactului violent se aflau patru persoane încarcerate, două de sex masculin și două de sex feminin.

Echipajul de descarcerare a intervenit cu echipamentele din dotare și a extras persoanele blocate în autovehicul.

Două dintre victime, ambele de sex feminin, au fost preluate de echipajele S.A.J. sosite la locul accidentului și transportate la spital.

 

O a treia victimă de sex masculin a fost preluată de un elicopter  SMURD și transportată la un spital din Capitală, iar pentru cea de-a patra persoană nu s-a mai putut face nimic, aceasta fiind declarată decedată de către medic.

 

Intervenţie la incendiu de locuinţă în municipiul Călărași, pe strada Dobrogei

 

Un echipaj de stingere din cadrul Detașamentului Călărași a acţionat rapid pentru stingerea  incendiului cu o autospecială de capacitate medie timp de aproximativ 20 de minute, evitând posibilitatea propagării arderii la alte bunuri materiale

 

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza neglijenței proprietarului care a uitat o țigară aprinsă în dormitor în apropierea unor materiale textile

 

          În data de 18.06.2016, ora 07.33, un echipaj specializat de stingere din cadrul Detașamentului de pompieri Călărași a fost solicitat să acţioneze pe raza localității, pe strada Dobrogei, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la dormitorul unei locuinţe, proprietate individuală, aparţinând lui Marian C.

La sosirea echipajului de stingere, incendiul se manifesta mocnit şi cu fum dens la un dormitor al casei, existând risc de extindere la celelalte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate.

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza neglijenței proprietarului care a uitat o țigară aprinsă în dormitor, în apropierea unor materiale textile.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Călărași s-au deplasat la această intervenţie cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, de capacitate medie, acţionând rapid pentru lichidarea incendiului, timp de aproximativ 20 de minute.

În urma incendiului au ars: 20 de kg de materiale textile și o saltea de pat, valoarea pagubelor fiind estimată în acest caz la suma de circa 700 de lei.

Exista pericolul ca arderea să se extindă la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate, însă pompierii militari au intervenit prompt și au lichidat incendiul în limitele găsite, salvând bunuri materiale în valoare de aproximativ 100.000 de lei.

 

Intervenţie la incendiu de miriște în comuna Chiselet

 

Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Chiselt au acţionat pentru stingerea incendiului cu o autospecială de capacitate mărită timp de aproximativ o oră și 10 de minute, lichidând arderea în limitele găsite

 

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost provocat de o persoană neidentificată, care a folosit intenționat o sursă de aprindere pentru a genera arderea miriștii

 

În data de 20.06.2016, ora 00.53, un echipaj specializat de stingere din cadrul Gărzii de Intervenție Chiselet a fost solicitat să acţioneze pe raza localităţii,  pentru stingerea unui incendiu de miriște izbucnit pe un teren agricol, proprietate individuală, aparţinând lui Ștefan R.

La sosirea echipajului de stingere, incendiul de miriște se manifesta cu flacără şi cu fum dens pe o suprafață de aproximativ nouă hectare, existând risc de extindere a arderii la solele învecinate cu porumb.

Pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Chiselet s-au deplasat la această intervenţie cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ o oră și 10  minute.

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost provocat de o persoană neidentificată, care a folosit intenționat o sursă de aprindere pentru a genera arderea miriștii.

În urma incendiului au ars vegetație uscată și miriște pe o suprafață de aproximativ nouă hectare, nefiind înregistrate pagube materiale.

Exista pericolul ca arderea să se extindă la vecinătăți, la solele cu porumb aflate în imediata apropiere, însă pompierii militari au intervenit prompt şi au lichidat incendiul în limitele găsite, salvând bunuri materiale în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

 

 

 

politia-furtMandat de executare a pedepsei cu închisoarea pus în aplicare de poliţişti

 

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au pus în aplicare în ziua de 18 iunie 2016 un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Lehliu Gară, pe numele unui bărbat de 42 ani.

Bărbatul, condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu un minor a fost încarcerat în Penitenciarul Slobozia, judeţul Ialomiţa pentru executarea pedepsei.

 

Depistat de poliţişti, la volan fără permis

 

Poliţiştii din Olteniţa au prins în ziua de 17 iunie 2016 un tânăr de 17 ani, din localitate în timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului deşi nu avea vârsta legală pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Tânărului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere.

 

 

Prins de poliţişti în timp ce conducea sub influenţa alcoolului

 

În seara de 17 iunie 2016 poliţiştii Biroului Rutier Călăraşi au depistat un bărbat de 36 ani, din localitate care conducea un autoturism deşi se afla sub influenţa alcoolului.

La testarea cu aparatul etilotest bărbatul a prezentat o concentraţie alcoolică de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

 

 

Poliţiştii au întocmit pe numele acestuia dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

 

 

Moped condus de un bărbat fără permis

 

Poliţiştii Postului de Poliţie Ştefan cel Mare au depistat pe raza localităţii un consătean de 39 de ani care conducea un moped fără a avea permis de conducere.

Bărbatului i s-a întocmit dosar penal, fiind cercetat de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunii  de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

 

***

 

Poliţiştii vor continua acţiunile în trafic, pentru salvarea de vieţi omeneşti, prin identificarea şi tragerea la răspundere a celor care nesocotesc riscurile şi conduc vehicule fără a poseda permis de conducere sau după ce au consumat alcool!

 

Alcoolul ucide sau te poate trimite la închisoare

 

ALEGE VIAŢA !

 

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

 

 

 

 

 

 

Evenimente rutiere petrecute în perioada 18 -20 iunie 2016, pe raza judeţului Călăraşi

 

-Un bărbat de 27 ani, din comuna Curcani, judeţul Călăraşi în timp ce conducea un autoturism pe DN 41, în afara localităţii Căsicioarele, nu a păstrat o distanţă corespunzătoare faţă de autovehiculul care circula în faţa sa intrând în coliziune cu acesta.

Din accident a rezultat vătămarea corporală a 4 persoane, inclusiv a şoferului, aflate în primul autovehicul, precum şi a 3 persoane, inclusiv conducătorul auto, din al doilea autovehicul, toţi fiind transportaţi la Spitalul Bagdasar Arseni şi Sfântul Ioan, pentru a le fi acordate îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, desfăşurând cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

 

-În municipiul Călăraşi, un tânăr de 21 ani, din comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi, în timp ce conducea un autoturism pe strada Prelungirea Bucureşti, a surprins şi accidentat uşor, un alt tânăr, de 21 ani, din Călăraşi, care se angajase în traversarea străzii, în fugă, prin loc nemarcat şi nesemnalizat cu trecere pentru pietoni.

În urma impactului tânărul a fost trasportat la Spitalul Judeţean Călăraşi unde i-au fost acordate îngrijiri medicale.

Conducătorul auto posedă permis de conducere şi a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

 

-Un bărbat de 35 ani, din Constanţa în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Roseţi a surprins şi accidentat uşor un tânăr de 24 ani, din Călăraşi, care se angajase în traversarea drumului prin loc nepermis şi fără să se asigure.

Bărbatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

 

 

 

-În ziua de 20 iunie 2016, o femeie de 49 ani, din Bucureşti, în timp ce conducea un autotuirism pe  pe DN 4, pe fondul neadaptării vitezei de deplasare, a părăsit calea de rulare intrând în coliziune laterală cu un copac.

Din accident a rezultat decesul pasagerului dreapta faţă, un bărbat de 51 ani, din Bucureşti, precum şi vătămarea femeii şi a altor două persoane aflate pe locurile din spate.

Poliţiştii desfăşoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

 

***

 

Recomandări ale poliţiştilor pentru o vacanţă de vară în siguranţă

 

Sfaturi pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care pot avea loc în casă.

 

Părinții trebuie să amplaseze într-un loc bine vizibil din casă o listă cu numere de telefon: al lor, al rudelor, al unor vecini de încredere și telefonul pentru situații de urgență. Copilului îi trebuie prezentate din timp aceste numere de telefon, explicându-i-se totodată în ce situație trebuie să sune la un anumit număr și cum să se comporte în timpul convorbirii.

 

Copilul trebuie să poată face diferența între ce înseamnă urgență și ce nu are caracter urgent. Iată câteva situații pentru care acesta nu ar trebui să sune la 112: și-a pierdut stiloul, l-au certat părinții sau învățătorul, din curiozitate. Când se sună

nejustificat un echipaj de salvare/ poliție/ pompieri este dirijat greșit și acest lucru poate costa viața altor persoane, care au, într-adevăr, nevoie de ajutor.

 

De fiecare dată când este posibil, copilul trebuie să anunțe mai întâi un adult (părinte/ învățător/ profesor de serviciu etc.) despre problema pe care o întâmpină, iar acesta va lua decizia dacă este nevoie sau nu să sune la 112.

 

Dacă o persoană adultă, sub a cărei îngrijire este copilul, își pierde cunoștința, trebuie să sune pentru ajutor la numărul 112! După ce i s-a făcut legătura cu salvarea, trebuie:

 

 

-Să se prezinte.

-Să spună câți ani are.

-Să precizeze unde se află.

-Să spună ce s-a întâmplat și de ce este nevoie de ajutor. Este important să li se amintească copiilor ca, în astfel de situații, să rămână liniștiți, să răspundă la toate întrebările și să asculte cu grijă persoana cu care vorbesc.

 

 • Dacă în casă izbucnește un incendiu, trebuie imediat anunțată o persoană adultă! În cazul în care copilul este singur acasă, trebuie să iasă cât mai repede din ea și să închidă ușa după el, ca să prevină extinderea incendiului. După părăsirea casei, trebuie să anunțe cât mai repede o persoană adultă despre situaț Copilul nu trebuie să se apropie de o clădire în flăcări! Poate suna la pompieri doar când a ajuns într-un loc sigur – nu din incinta clădirii în pericol.
 • În cazul în care copilul simte miros de gaz, imediat trebuie să anunțe persoanele adulte din apropiere! Nu are voie să pornească aparate electrice, să aprindă lumina, chibrituri sau brichete. Trebuie să deschidă larg fereastra și să iasă în afara clădirii.
 • Poliția veghează asupra siguranței copiilor. Dacă un minor se simte amenințat, știe că cineva vrea să-i facă rău sau îi este frică de ceva, poate să apeleze întotdeauna la aceasta.

 

 

Trebuie reținut faptul că 112 este numărul pentru apeluri de urgență, valabil în toate țările Uniunii Europene, apelabil de la orice terminal de telefonie, fix (chiar și telefoanele publice, indiferent dacă avem sau nu cartelă) sau mobil

 (chiar dacă avem sau nu credit, chiar și fără cartelă inserată în telefon).

tone-petre-300x225Primarul reales al municipiului Olteniţa, Petre Ţone declară   că şi-ar dori să lucreze în viitorul Executiv cu Ion Piţoi, în calitate de viceprimar. Directorul SC Ecosal a candidat pe lista PSD obţinând mandatul de consilier local. “Eu sper să-l am viceprimar pe Piţoi. În aceşti 4 ani voi încerca să-l pregătesc pe Piţoi şi pentru a-mi lua locul ca primar şi poate să-mi preia locul şi în fruntea PSD-ului. În fruntea PSD- ului e mai puţin probabil pentru că eu chiar dacă avansez în vârstă pot conduce PSD-ul şi el să conducă primăria. Dar, există întotdeauna un dar, el trebuie să dovedească, că vrea şi mai ales că poate. Să ştiţi că mulţi cred că e uşor să fii primar, dar dacă nu pui suflet şi nu te dedici, nu neapărat în totalitate, nu sunt cuvinte mari. Dacă vă spun că eu zilnic mă trezesc la ora 5 o să spuneţi că sunt nebun, în condiţiile în care programul începe de la ora 8.00, iar eu nu am muncă normată deci aş putea veni la orice oră. Aşa cum plec seara la 7-9 sau 10 sau cum am stat toată noaptea dacă bate puţin vântul mai tare sau dacă plouă. În 4 ani nu cred că am întârziat vreodată la program la ora 8. Deci trebuie să-l testez şi să-l formez pe Piţoi, dacă va merita. Cu siguranţă eu cred că merită, astăzi, când vorbesc cu dumneavoastră mi-a dovedit că este un om pe care mă pot baza prin ce a făcut la Ecosal. Sper să dovedească şi aici alături de mine aceeaşi abnegaţie, aceeaşi dorinţă de a face. Noi suntem totuşi două temperamente puţin diferite.” a spus Ţone.

În primul său mandat de primar, Ţone i-a avut viceprimari pe Florian Cercel, Ion Mavrodin, ultimul decedând în timpul mandatului, ambii susţinuţi la vremea respectivă de PNL şi Mihai Manciu, membru al PC şi ulterior ALDE.  sursa–http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-news/politica/partide-politice/partidul-social-democrat/19896-oltenita-tone-sper-sa-l-am-viceprimar-pe-pitoi

 

 

 

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Poliţişti din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii Călăraşi, împreună cu cei ai Poliţiei Municipiului Olteniţa au desfăşurat în ziua de 16 iunie 2016 o activitate de prevenire a furturilor din locuinţe pe raza municipiului Olteniţa.

 

Activitatea s-a înscris în cadrul demersului de conştientizare şi implicare a cetăţenilor pentru a se autoproteja în faţa pericolului infracţional în general, dar şi pentru a-şi proteja bunurile personale în special, poliţiştii întâlnindu-se cu reprezentanţi şi membrii ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Olteniţa.

Politiştii le-au expus aspecte legate de protecţia locuinţelor şi imobilelor, precizându-le că în multe cazuri infracţiunile de furt din locuintă au drept cauză  neglijenţa proprietarilor.

 

Cetăţenii aflaţi în Piaţa Centrală din municipiul Olteniţa au primit din partea poliţiştilor pliante cu sfaturi preventive.

 

Scopul acţiunii a fost creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor împotriva acestui gen de infracţiuni, pregătirea antiinfracţională a tinerilor, descurajarea potenţialilor infractori şi informarea cu privire la măsurile minime de siguranţă pe care trebuie să le adopte o persoană pentru a nu deveni victime ale furturilor din locuinţe.

politia 2

BULETIN DE PRESĂ

 

 

Acţiune desfăşurată pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor la regimul substanţelor periculoase

 

Poliţişti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Călăraşi au desfăşurat în ziua de 15 iunie 2016, pe raza oraşului Budeşti, o acţiune pentru prevenirea  şi combaterea infracţiunilor la regimul substanţelor periculoase.

În timpul verificărilor efectuate a fost identificat gestionarul unei societăţi comerciale care deţinea în depozitul unităţii economice produse de protecţia plantelor, respectiv erbicide cu termenul de valabilitate expirat devenite deşeuri periculoase, în valoare de aproximativ 50.000 lei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase, care au devenit deşeuri.

 

 

Călăraşi – Prinşi în flagrant de poliţişti, în timp ce încercau să sustragă bunuri dintr-o maşină

 

În dimineaţa zilei de 16 iunie 2016, poliţişti din cadrul Biroului Ordine Publică Urban Călăraşi au depistat în flagrant delict trei tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani, din Călăraşi, în timp ce forţau portierele unui autoturism ce se afla parcat pe strada Aleea 5 Călăraşi din municipiul Călăraşi.

Cei trei sunt cercetaţi de oamenii legii pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat.

 

 

 

Bănut de furt din locuinţă, reţinut de poliţişti pentru 24 de ore

 

Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Rurală Călăraşi şi Postului de Poliţie Modelu au identificat şi documentat activitatea infracţională a doi bărbaţi de 28 ani şi 29 ani, ambii din comuna Modelu, bănuiţi de furt din locuinţa unui consătean.

În ziua de 16 iunie 2016, oamenii legii au efectuat o percheziţie domiciliară

la locuinţa unuia dintre bărbaţi, unde au fost găsite o parte din bunurile sustrase din gospodăria victimei..

Faţă de cel în cauză a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi cu propunere de arestare preventivă, ambele persoane bănuite fiind cercetate în continuare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

 

 

Reţinuţi pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie

 

Investigaţiile efectuate de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Călăraşi au condus la identificarea, la data de 16 iunie 2016, a trei tineri de 16, 18 şi 21 de ani, din municipiul Călăraşi, care în urmă cu câteva zile ar fi tâlhărit o femeie pe stradă, căreia i-ar fi sustras un portofel.

Faţă de cei trei bănuiţi a fost dispusă măsura reţinerii pe o perioadă de 24 ore sub aspectul săvârşirii infracâiunii de tâlhărie, urmând ca astăzi să fie prezentanţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi cu propunere de arestare preventivă.

 

 

Dosare  penale întocmite de poliţişti la regimul circulaţiei rutiere

 

– La data de 16 iunie 2016, poliţişti din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Dor Mărunt au depistat pe raza comunei Dor Mărunt un bărbat de 34 ani, în timp ce se afla la volanul unui autovehicul având suspendat dreptul de a conduce.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea  pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul de conducere suspendat.

 

 

– Poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Dor Mărunt au identificat pe raza comunei Dor Mărunt un bărbat de 29 ani, din aceeaşi localitate, care conducea un moped neînmatriculat şi fără a deţine permis de conducere.

Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii de infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

 

 

Acţiune desfăşurată de poliţiştii olteniţeni pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu violenţă

 

În noaptea de 16/17 iunie 2016, poliţişti din cadrul Biroului Ordine Publică Urban Olteniţa au desfăşurat pe raza municipiului Olteniţa o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor de loviri sau alte violențe și respectarea prevederilor Legii nr. 61/199 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice , Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.

Au fost efectuate verificări la 12 societăţi comerciale prevăzute cu pază proprie, oamenii legii aplicând 12 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 13.700 lei.

 

Exemple:

 • A fost identificată o societate comercială în cadrul căreia se desfășura

activități de servire a băuturilor alcoolice și nonalcoolice, fără ca aceasta să fie dotată cu casă de marcat.

Agentul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de  12.500 lei, fiind totodată luată măsura suspendării activității pînă la dotarea acestuia cu casă de marcat.

De asemenea, poliţiştii au sancționat contravenţional 4 persoane care consumau băuturi alcoolice în fața sociatății, deranjând ordinea și liniștea publică.

–  A fost depistat un agent de pază al unei unităţi comerciale care la momentul efectuării controlului nu a fost găsit în dispozitivul de pază. Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 300 lei.

 

 

 

 

Mandat de executare a pedepsei închisorii, pus în aplicare

 

În ziua de 16 iunie 2016, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Călăraşi au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Bucureşti pe numele unui bărbat de 35 ani, din oraşul Fundulea, condamnat la 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Slobozia pentru executarea pedepsei.

 

***

 

Recomandări ale poliţiştilor pentru o vacanţă de vară în siguranţă

 

 

Reguli pentru copii – Mersul pe bicicletă în siguranţă

 

Copiii participă la traficul rutier nu doar ca pietoni sau pasageri, ci și ca biciclişti. Mersul pe bicicletă reprezintă pentru aceştia o distracție deosebită, însă trebuie reținut faptul că cei cu vârsta mai mică de 14 ani se pot deplasa pe bicicletă pe drumurile publice doar însoţiţi de o persoană adultă. Fiecare bicicletă, atât a persoanei adulte, cât și a copilului, trebuie să fie echipată corespunzător.

 

În mod obligatoriu, o bicicletă trebuie să posede:

 • în față – un „ochi de pisică”, de nuanță albă sau galbenă selectivă;
 • în spate – un „ochi de pisică” de culoare roșie, cu o formă diferită de cea a

unui triunghi și o lumină de poziție de culoare roșie, care poate fi intermitentă;

 • cel puțin una din frâne eficientă (de picior sau de mână);
 • un clopoțel sau un alt mijloc sonor de avertizare, cu o tonalitate

nederanjantă.

 

Pentru a putea fi mai bine văzut pe drum, în afară de luminile reflectorizante ale bicicletei, este bine să se folosească suplimentar elemente adezive reflectorizante pentru bicicletă. Se pot folosi, de asemenea, benzi reflectorizante

 

 

speciale sau elemente ce se pot fixa pe îmbrăcăminte sau ghiozdan sau o vestă reflectorizantă. Copilul trebuie să poarte întotdeauna cască! În cazul căzăturilor, în afară de genunchi și de coate, cel mai expus la lovituri este capul.

Se spune că o cască este pentru biciclist precum este centura de siguranță pentru șofer. Este bine, totodată, ca un copil care de-abia a învățat să meargă pe bicicletă să fie îmbrăcat cu echipament de protecție: genunchiere, cotiere, mănuși de bicicletă.

 

Un tânăr biciclist trebuie să cunoască și regulile unui mers corect pe bicicletă:

Intenția de a vira trebuie semnalată cu mâna:

 • braţul stâng întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de

mers spre stânga sau să depășească;

 • braţul drept întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de

mers spre dreapta;

 • braţul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenţionează

să oprească.

 

Înainte de efectuarea virajului, trebuie să se asigure, din faţă şi din spate, că nu se

apropie niciun autovehicul!

 

Bicicliștilor le este interzis să circule în paralel, cu excepția situațiilor când

participă la competiții sportive organizate.

 

Nu are voie să se prindă cu mâna de niciun vehicul!

 

Pentru mersul pe bicicletă este destinată, în special, pista pentru biciclete sau

marginea drumului, însă și benzi special delimitate pe carosabil. În cazul lipsei acestora, se poate merge pe carosabil. Un copil se poate deplasa cu bicicleta pe trotuar împreună cu un însoțitor, însă trebuie reținut că pietonii au prioritate!

 

În timpul condițiilor atmosferice nefavorabile, care pun în pericol siguranța (ploaie torențială, zăpadă, gheață, ceață, vânt foarte puternic), este permis mersul bicicliștilor pe trotuar.

 

 

Legislația permite bicicliștilor mersul în paralel doar dacă nu îngreunează deplasarea vehiculelor.

 

Atunci când mersul pe bicicletă se face pe un drum îngust și circulat, trebuie să se meargă în șir.

 

Biciclistul trebuie să cunoască aceste semne:

 

 

 

 

Pistă pentru biciclete Delimitarea pistelor

pentru pietoni

și biciclete

 

Sfârșitul pistei

pentru biciclete

Pistă

pentru bicicliști

Accesul interzis

bicicletelor

politia 6Societăţi comerciale verificate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice

 

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi au efectuat în ziua de 15 iunie 2016 controale la sediile unor societăţi comerciale care au ca obiect de activitate comerţul cu cereale.

Activitatea desfăşurată de poliţişti a avut ca scop  prevenirea  şi combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul producerii, prelucrării, depozitării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie.

Au fost verificate 17 societăți comerciale de pe raza județului Călărași, fiind aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare de 187.000 lei.

La o societate comercială care produce și comercializează, în sistem en- gros și en detail pâine, produse de panificație și patiserie proaspete, în urma analizării și comparării stocurilor de materii prime și produse finite s-au constatat diferențe semnificative de materii prime în minus în gestiunea societății față de evidențele contabile. La produsul făină societatea înregistra un minus în stocul faptic de 346,86 tone.

Poliţiştii efectuează în continuare cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală faţă de reprezentanții societății comerciale.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reţinut de poliţişti pentru violenţă în familie

 

Poliţiştii Secţiei 2 poliţie Rurală Olteniţa au reţinut pentru 24 de ore un bărbat bănuit de săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.

În ziua de 15 iunie 2016 poliţiştii au probat activitatea infracţională a unui bărbat de 34 ani, din comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi, care în cursul lunii iunie a.c. a agresat-o fizic pe soţia sa.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi a fost depus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Călăraşi.

Cel în cauză urmează să fie prezentat astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa cu propunerea de arestare preventivă.

 

 

Dragalina- Prins de poliţiştii fără permis

 

Poliţiştii Postului de Poliţie Dragalina au depistat, în ziua de 15 iunie 2016  pe raza localităţii un tânăr de 18 ani din comună care conducea pe drumurile publice un autovehicul fără a poseda permis de conducere.

Tânărului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

 

 

Prins de poliţişti în timp ce tracta două remorci neînmatriculate

 

Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Olteniţa au identificat pe raza comunei Mânăstirea, judeţul Călăraşi un bărbat 33 ani, din localitate care tracta cu un tractor două remorci neînmatriculate.

Pe numele bărbatului poliţiştii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat.

RALUCA-SURDU1În Colegiul Uninominal 5 Călăraşi pe care îl reprezint din decembrie 2012 în Parlamentul României, Camera Deputaţilor, „Reclădim România!” a fost mai mult decât un slogan de campanie, un îndemn la a strânge rândurile – a fost şi este o realitate! Această realitate a fost confirmată de rezultatul alegerilor locale de la debutul lunii iunie, de opţiunea călărăşenilor care au găsit oportun să recompenseze performanţa primarilor liberali în funcţie, oferindu-le încrederea şi odată cu aceasta un nou mandat de responsabilitate. Pentru că acolo unde administraţiile locale au fost conduse de liberali, s-a reclădit, s-a modernizat, s-a lucrat în interesul cetăţenilor, loc cu loc, localitate cu localitate.

În colegiul meu, PNL s-a prezentat concetăţenilor cu un număr de 8 primari în funcţie, fiecare cu echipa sa de consilieri locali, cu susţinătorii săi înfocaţi, unii după primul mandat, alţii după mai multe mandate. Toţi au meritat încrederea de a-şi duce mai departe comunităţile către dezvoltare şi modernizare. Toţi au primit această încredere din partea concetăţenilor lor.

Felicitări Dobrescu Vasilica de la Radovanu!

Felicitări Straşeschi Nicolae de la Căscioarele!

Felicitări Roman Irinel de la Chirnogi!

Felicitări Penu Mihail de la Chiselet!

Felicitări Robu Ion de la Crivăţ!

Felicitări Minciună Tudorică de la Mitreni!

Felicitări Gheorghescu Silviu Niki de la Spanţov!

Felicitări Uleia Gheorghe de la Ulmeni!

Felicitări tuturor consilierilor pe care i-aţi avut şi îi veţi avea alături!

Proiectele încheiate vă recomandă pentru buna gestionare şi administrare a localităţilor voastre, proiectele în derulare vă solicită în continuare efortul, iar proiectele de viitor vă diferenţiază ca fiind cei mai calificaţi şi mai în drept să fiţi primari în continuare.

Dacă rezultatul alegerilor locale din primăvara anului 2012 se putea atribui valului emoţional al USL care a însemnat un uriaş vot de blam guvernanţilor anteriori, astăzi, la distanţă de 4 ani, 4 ani de fapte şi realizări liberale, putem atribui rezultatul doar performanţelor înregistrate în această perioadă. Călărăşenii au votat pe bază de realizări, de apreciere a proiectelor deja finalizate şi de susţinere a celor care necesită atenţie pe mai departe. La Călăraşi, în Colegiul Uninominal 5, dar nu numai, alegerile actuale au fost despre valoare, responsabilitate şi seriozitate în administraţia locală.

Împreună, le suntem recunoscători tuturor acelora care s-au prezentat la vot pentru a-şi exercita dreptul constituţional, pentru a manifesta constructiv responsabilitatea cetăţenească pe care o au!

Felicitări, putere de muncă, inspiraţie şi spor la treabă pe mai departe!

Împreună. Facem. Bine.

Raluca Surdu

Deputat Colegiul Uninominal 5 Călăraşi

 

politia 2Poliţiştii Biroului Rutier Călăraşi au acţionat în ziua de 13 iunie 2016, pe raza municipiului Călăraşi pentru prevenirea evenimentelor rutiere şi pentru combaterea nerespectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice.

O atenţie deosebită a fost acordată zonelor cu potenţial de risc rutier, precum şi celor în care au fost înregistrate evenimente rutiere.

Astfel, pentru nerespectarea normelor care reglementează circulaţia pe drumurile publice, poliţiştii au aplicat 36 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4500 lei

Conform legii, în 3 cazuri, şoferilor le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru o perioadă de 90 de zile, aceştia fiind depistaţi conducând autovehicule pe drumurile publice cu o concentraţie alcoolică de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

 

***

Recomandări ale poliţiştilor pentru o vacanţă de vară în siguranţă

 

Legislația prevede clar cum trebuie să se comporte un pieton pe stradă. Elevul care a împlinit 7 ani, ca participant la traficul rutier, ar trebui să cunoască câteva reguli elementare înainte de a porni la drum.

 

TRAVERSAREA PE LA TRECEREA PENTRU PIETONI SEMAFORIZATĂ

 

Culorile semafoarelor ne înștiințează despre momentul în care se poate sau nu traversa drumul. Semaforul pentru pietoni are două culori: verde și roșie. Despre schimbarea culorii în roșu ne avertizează pulsarea luminii verzi.

 

LUMINA ROȘIE – STOP – nu se poate trece pe carosabil

LUMINA VERDE – TRAVERSEAZĂ – se poate traversa

 

 

 

 

Cu toate că luminile semaforului ne indică momentul când putem traversa, trebuie respectate câteva reguli:

 • Așteptând lumina verde a semaforului, nu trebuie să staționăm aproape de marginea trotuarului!
 • După ce s-a aprins lumina verde trebuie să ne asigurăm că toate vehiculele au eliberat trecerea de pietoni. Abia apoi putem traversa carosabilul!
 • Trebuie să traversăm cu pas vioi și hotărât! Nu avem voie să alergăm, nici să ne oprim din traversarea carosabilului!

 

TRAVERSAREA ÎN ZONELE FĂRĂ SEMAFOR

 

Atunci când nu există semnalizare luminoasă, copilul trebuie să decidă singur când să traverseze drumul. Pentru traversarea în siguranță, trebuie respectate următoarele reguli:

 • Înainte de a traversa, oprește-te înaintea trecerii!
 • Nu sta pe marginea trotuarului!
 • Privește în stânga!
 • Privește în dreapta!
 • Privește din nou în stânga!
 • Dacă nu trece niciun vehicul, poți traversa drumul.

 

REȚINE!

 • Nu intra brusc pe carosabil, mai ales dacă ceva îți limitează vizibilitatea: un gard viu, o mașină parcată, un autobuz care s-a oprit în stație! Mai întâi privește după aceste obstacole și asigură-te că nu trece niciun vehicul!

 

 

 

 • Nu pătrunde pe carosabil, dacă de trecere se apropie un vehicul, chiar dacă acesta se deplasează încet! Mai întâi asigură-te că acesta intenționează să oprească!
 • Nu traversa niciodată strada „în fugă”! Încetinește înainte de a traversa și evaluează situația de pe drum!
 • Pentru a fi mai vizibil, poți ridica mâna când traversezi.
 • Nu traversa niciodată în locul în care șoferii nu se așteaptă să întâlnească pietoni, de exemplu acolo unde există garduri care separa carosabilul de trotuar!
 • Când ești împreună cu prietenii de vârsta ta, întrerupe discuția și concentrează-te înainte de a traversa!
 • Să ai o grijă deosebită atunci când vizibilitatea pe carosabil este scăzută: ploaie, ceață și lăsarea întunericului! Șoferul are, de asemenea, o vizibilitate redusă și observă mai târziu pietonul decât pe zi sau într-o zi cu vreme normală.
 • Când traversezi un drum cu două benzi pe sens, asigură-te întotdeauna că șoferii mașinilor care circulă pe ambele benzi te lasă să treci!
 • Poartă elemente reflectorizante pe îmbrăcămintea exterioară, pentru a fi vizibil pentru ș

angajareAJOFM  Călăraşi  organizează,  în perioada mai – iulie 2016, 3 programe de formare profesională

 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Călăraşi organizează,   în perioada mai – iulie 2016, 3 programe de formare profesională gratuite pentru persoanele care nu realizează venituri.

Cele 34 de persoane participante la programele de formare vor fi pregătite în meseriile de: lucrător finisor în construcții,  patiser, lucrător în structurii pentru construcții.

 

Toate cursurile sunt organizate în colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională Călărași.

 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, pe lângă faptul că beneficiază în mod gratuit de aceste cursuri, au şi alte facilităţi, precum: rechizite şi materiale de instruire, manuale, echipament de protecţie pe timpul instruirii practice, dacă este cazul, abonament gratuit pe mijloacele de transport pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

 

Persoanele care participă la cursurile de formare profesională gratuite, dacă  se încadrează în muncă în perioada desfășurării cursului, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de servicii de formare profesională gratuite.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0242.318.376 interior 105 – compartiment formare profesională.

 

Compartimentul  Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

ajfm calarasi  Rețeaua EURES pune la dispoziția lucrătorilor români 515 locuri de muncă în străinătate

 

 

În această perioadă, 15 state ale Uniunii Europene oferă, prin rețeaua EURES, 515 locuri de muncă vacante.

Cele mai multe posturi sunt disponibile în Germania – 122 locuri de muncă, pentru  următoarele meserii/ocupații: factor poștal, sudor, lăcătuș, șofer profesionist, instalator, tâmplar, electrician în construcții,  informatician, dezvoltator IT, educatoare, asistent medical și bucătar.  Pentru ocuparea acestor posturi, angajatorii solicită ca persoanele interesate să dețină cunoștințe de limba germană.

Solicitanții unui loc de muncă în străinătate, care dețin calificarea corespunzătoare și cunosc o limbă de circulație europeană, mai pot aplica pentru următoarele oferte de locuri de muncă:

 • Austria – ofițer proiecte europene;
 • Bulgaria – operator rețea de telefonie mobilă, operator în industria de prelucrare a lemnului;
 • Belgia – lucrator inproductie – camera de taiere,operator productie-,tehnician electricitate
 • Finlanda- sudor și operator CNC;
 • Franța- lucrător în hotel;
 • Italia- asistent medical, îngrijitor persoane;
 • Lituania – asfaltator, tehnician mecatronist, tehnician electrician,inginer in productia maselor plastice
 • Marea Britanie –îngrijitor persoane;
 • Norvegia-doctorand, montator, zugrav și tâmplar;
 • Olanda – muncitor necalificat în agricultură (cules și plantat căpșuni);
 • Republica Cehă – șlefuitori- pilitori, șofer profesionist, manager logistică;
 • Slovacia- șofer profesionist, infirmier, sticlari;
 • Spania- maseur;
 • Suedia – femeie de serviciu, mecanic auto, vopsitor auto și tinichigiu auto.

Detalii cu privire la ofertele angajatorilor din UE, precum și modalitatea de aplicare pentru aceste locuri de muncă pot fi găsite pe  portalul național EURES  – www.eures.anofm.ro

incendiu 3Buletin informativ

 

Intervenţie la incendiu de anexă gospodărească în localitatea Chirnogi

 

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Oltenița au acţionat pentru stingerea incendiului cu două autospeciale de capacitate mărită timp de aproximativ o oră și 20 de minute, lichidând arderea în limitele găsite

 

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompieri  la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza unui scurtcircuit electric produs la un conductor  electric deteriorat

 

În data de 13.06.2016, ora 12.51, două echipaje specializate de stingere din cadrul Detașamentului de pompieri Oltenița au fost solicitate să acţioneze pe raza localităţii Chirnogi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (magazie), proprietate individuală, aparţinând lui Gheorghe T.

La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta cu flacără şi cu fum dens la întreaga magazie, construită pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, în care se aflau mai multe bunuri materiale, existând risc de extindere a arderii la locuință și la celelalte anexe  aflate în imediata apropiere.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Oltenița s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ o oră și 20 de minute.

Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompieri  la faţa locului, se pare că incendiul a fost posibil din cauza unui scurtcircuit electric produs la un conductor  electric deteriorat din componența instalației electrice a anexei gospodărești.

În urma incendiului au ars: 1000 kg porumb, 1500 kg de grâu, 100 kg de floarea soarelui, circa 4000 kg material lemnos, acoperișul anexei din lemn pe o suprafață de 150 de metri pătrați, trei butoaie din lemn, două motosape, două butelii de voiaj, o mașină de tuns iarba, un polizor, un uruitor, 12 anvelope, valoarea pagubelor fiind estimată în acest caz la suma de circa 10.500 de lei.

Exista pericolul ca arderea să se extindă la vecinătăți, însă pompierii militari au intervenit prompt şi au lichidat incendiul în limitele găsite, salvând bunuri materiale în valoare de aproximativ 90.000 de lei.

politia-furtBULETIN DE PRESĂ

 

 

Bărbaţi, bănuiţi de furt, reţinuţi de poliţişti

 

Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Grădiştea, împreună cu cei din cadrul Postului de Poliţie Cuza Vodă au reţinut doi bărbaţi din comuna Cuza Vodă, bănuiţi de săvârşirea a trei infracţiuni de furt, în cursul lunii mai 2016.

În ziua de 13 iunie 2016, poliţiştii au probat activitatea infracţională a doi bărbaţi, în vârstă de 18 , respectiv 22 ani, din comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi, bănuiţi de săvârşirea mai multor infracţiuni de furt.

Astfel, cei doi, în cursul lunii mai a.c. au pătruns în curtea unor locuinţe din Cuza Vodă de unde au sustras mai multe unelte electrice.

Față de aceştia a fost luată măsura reținerii pe o durată de 24 ore, urmând ca astăzi să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași cu propunere de arestare preventivă.

Bărbaţii au fost depuşi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Călăraşi.

 

 

Conducere fără permis- dosar penal

 

Agenţii de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Ştefan cel Mare, în ziua de 13 iunie 2016, au prins un bărbat, de 48 ani, din localitate, în timp ce conducea un autovehicul, pe raza comunei, fără a poseda permis de conducere.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

 

 

 

 

 

Depistat de poliţiştii rutieri sub influenţa alcoolului

 

La data de 13 iunie 2016, poliţiştii din Budești, au prins un bărbat, de 34 ani, din Bucureşti, în timp ce conducea pe D N 4, în interiorul localității Frumușani, un autoturism aflându-se sub influenţa alcoolului.

Poliţiştii l-au testat cu aparatul etilotest rezultând o concentraţie de 0,41mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii  de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

 

***

 

 

Recomandări ale poliţiştilor pentru o vacanţă de vară în siguranţă

 

Legislația prevede clar cum trebuie să se comporte un pieton pe stradă. Elevul care a împlinit 7 ani, ca participant la traficul rutier, ar trebui să cunoască câteva reguli elementare înainte de a porni la drum.

 

 • Pietonul se poate deplasa doar pe trotuar sau pe calea pietonală. În lipsa acestora, se poate deplasa pe marginea drumului. În cazul în care nu există nici margine sau pe aceasta se află anumite obstacole, pietonul poate să meargă pe carosabil, dar trebuie să ocupe locul cel mai din margine și să permită accesul vehiculelor care trec.
 • Atunci când circulă pe marginea unui drum sau pe carosabil, pietonul are obligația să se deplaseze pe partea stângă a acestuia, în direcția sa de mers.
 • Dacă pietonii se deplasează pe carosabil, trebuie să o facă în șir – unul după altul. Doi pietoni pot merge unul lângă celălalt doar în cazul în care, pe acest drum, nu există trafic intens și vizibilitatea este foarte bună.
 • În cazul în care lipsește marginea sau trotuarul, pietonul poate folosi pista pentru biciclete. În acest caz, va avea însă obligația de a permite trecerea bicicletelor.

 

 

 • O coloană de pietoni cu vârste de maxim 10 ani se deplasează obligatoriu pe trotuar. Atunci când nu există trotuar, se poate deplasa pe maginea drumului, iar în cazul în care nu există, pe carosabil. Pe carosabil și marginea drumului, deplasarea se face pe partea stângă. Pietonii cu vârste de maxim 10 ani pot merge doar câte doi, sub supravegherea a cel puțin unei persoane adulte.
 • Un loc aparte este zona de reședință, marcată cu un semn special. În această zonă, pietonul are prioritate față de vehicule, deci poate utiliza toată lățimea drumului sau poate traversa în orice loc. Trebuie reținut totuși faptul că acesta nu este un loc în care traficul vehiculelor este interzis, așadar trebuie păstrată atenția!
 • Un copil cu vârsta de până la 15 ani, care se deplasează pe drum după lăsarea întunericului, în afara unei zone construite, este obligat să poarte elemente reflectorizante.

Sub nicio formă nu are voie să intre în mașina unei persoane străine, care îi propune copilului să-l conducă acasă, chiar dacă persoana pare a fi amabilă și declară că îi cunoaște părinții.

vacanta-de-vara-2016_6388Pana la vacanta de vara 2016 a mai ramas putin, iar elevii din invatamantul preuniversitar se pregatesc deja pentru examenele de la sfarsitul anului scolar 2015-2016: evaluarea nationala 2016 si examenul de bacalaureat 2016.

Anul scolar 2015-2016 se incheie in luna iunie. Elevii vor intra in vacanta de vara 2016 pe 25 iunie, cu exceptia claselor terminale.

Vacanta de vara 2016 incepe sambata, 25 iunie 2016 si se incheie duminica, 11 septembrie 2016 si are in total 79 de zile.

Vacanta de vara 2016 pentru elevii claselor a XII-a incepe pe 3 iunie, dupa 33 de saptamani de scoala. Urmatoarele patru saptamani sunt dedicate desfasurarii examenului de bacalaureat 2016;Mai multe aici-https://www.portalinvatamant.ro/articole/structura-anului-scolar-19/cand-incepe-si-cand-se-termina-vacanta-de-vara-2016-6388.html?utm_source=portalinvatamant-08062016&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&uid=580067

DSC_0073DSC_0005 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0054 DSC_0058S.P.S.U. al Saint Gobain Glass şi S.V.S.U. Independenţa au ieşit învingătoare în urma desfăşurării concursurilor profesionale ale pompierilor civili

Cele două echipaje vor reprezenta judeţul la faza interjudeţeană

În data de 11 iunie a.c., începând cu ora 08.00, în incinta complexului sportiv  municipal din Călăraşi, s-a desfăşurat etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă – ediția 2016.

Festivitatea de deschidere a competiției și ședința tehnică

Concursul cu tematică specifică serviciilor pentru situaţii de urgenţă are caracter tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual cu pompierii civili din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, care activează în cadrul primăriilor şi al societăţilor comerciale din județul Călărași.

Întrecerea constă în trei probe: „Pista de îndemânare şi viteză”; „Dispozitivul de intervenţie” şi „Ştafeta 4 x 100 metri”.

 

Pe parcursul acestei competiţii se au in vedere următoarele: dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; evaluarea nivelului de pregătire, a capacităţii de intervenţie şi popularizarea în rândul cetăţenilor a unor aspecte specifice activităţilor desfăşurate de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

La această etapă judeţeană au participat patru servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi cinci servicii private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Călăraşi.

Competiţia a fost organizată, ca în fiecare an, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Călăraşi.

În urma desfăşurării probelor concursurilor profesionale ale pompierilor civili, clasamentul a arătat astfel la categoria Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă: locul I – S.P.S.U. al societăţii comerciale Saint Gobain Glass; locul II – F.I.S.P.A. al  Geosting, locul III S.P.S.U. al societăţii comerciale Prio Bio Combustibil, iar Trofeul Fair Play a fost acordat de organizatori SPSU al S.C. COMCEH S.A.

 

La categoria Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă clasamentul a arătat astfel: locul I – S.V.S.U. al comunei Independenţa; locul II – S.V.S.U. al comunei Gurbăneşti şi locul III  S.V.S.U. al comunei Ştefan cel Mare, iar trofeul Fair Play a fost acordat S.V.S.U. al localității Grădiștea.

Câştigătorii au fost recompensaţi, în urma prestaţiilor din competiţie, cu diplome, cupe, medalii şi premii în bani.

Cei care au ocupat locul întâi au ocazia să reprezinte judeţul la faza interjudeţeană, care se va desfăşura pe parcursul lunii iulie.

fotbalVictoria Chirnogi a câştigat duminică după-amiază Cupa României – faza judeţeană la fotbal. În finala disputată pe arena Liviu Cucu din Lehliu Gară, echipa pregătită de Adrian Cristea s-a impus cu 1-0 în faţa formaţiei Venus Independenţa, noua campioană judeţeană. Chirnogenii au marcat golul victorie în minutul 118 prin Cr. Panait care l-a învins pe bravul portar Ciolan cu o execuţie de povestit nepoţilor.

Trofeul a fost oferit învingătorilor de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Marian Dinulescu. Şeful AJF Călăraşi, Dorui Dincă a înmânat atât învingătorilor cât şi învinşilor medalii şi diplome.

Pentru Venus, partida fost un test extrem de util, sâmbăta viitoare urmând a disputa la Independenţa partida tur din cadrul barajului de promovare în liga a 3-a, adversară fiind echipa Axiopolis Cernavodă, campioana judeţelui Constanţa. sursa-http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-sport/sporturi/fotbal/ajf-calarasi/19865-ajf-calarasi-victoria-chirnogi-a-castigat-cupa-romanie-faza-judeteana

 

let do it danubeCălărași, 10 iunie 2016

În perioada februarie-iunie, echipa „Let`s Do It, Romania!” a desfășurat cea de-a treia ediție “Let’s Do It, Danube!”, o competiție în premieră dedicată unităților de învățământ din județele dunărene, cu scopul de a promova un comportament responsabil față de mediu, susținut de Kaufland România. Județul Călărași s-a remarcat prin câștigarea a 2 premii: Premiul I la categoria școlilor cu clasele V-XII – Liceul „Matei Basarab” din Mănăstirea; Premiul III la categoria școlilor cu clasele V-VIIIȘcoala Gimnazială „Mihai Viteazul  din Călărași, ambele constând într-un videoproiector, un laptop și un echipament multifuncțional. Jurizarea participanților a fost realizată în fiecare etapă, iar însumarea punctajelor a dat clasamentul final. Valoarea totală a premiilor acordate pentru întreaga compețitie se ridică la 35 000 euro.

Marele premiu al competiției, un laborator de informatică în valoare de 15 000 de euro a ajuns la Colegiul Economic Delta Dunării din Tulcea.  Laboratorul cuprinde 30 de calculatoare, licențele necesare și mobilierul adecvat.

La nivelul județului Călărași, în cadrul activităților de mediu au participat 1369 părinți și copii. Dintre aceștia, 1091 de elevi și părinți au participat la training-uri ecologice, iar la concursul de colectare selectivă au fost colectate  2867 kg de deșeuri. Asociația care a organizat proiectul la nivelul județului este Asociația „Dunărea de Jos”.

Campania de educare ecologică în școlile din județele dunărene a implicat peste 17 245 de elevi și părinți. Aceasta a inclus ateliere de reutilizare creativă a deșeurilor pentru copiii din clasele 0-IV (2578 elevi),  training-uri interactive pentru cei din clasele V-XII (6851 elevi) și pentru părinți (7726 părinți). De asemenea, a fost organizat si un concurs de colectare selectivă (34 506 kg deșeuri strânse) și un concurs de eseuri având tema “O comunitate sustenabilă” (unde au participat 204 elevi).

 

„Let`s Do It. Danube!” înseamnă, în primul rând, educare și responsabilizare. Este un proiect care vorbește tinerei generații, într-un mod prietenos și ușor de înțeles, despre resurse și modul în care le putem valorifica și economisi pe termen lung. Am descoperit în timpul activităților multă deschidere și dorință de a avea grijă de mediu, oameni tineri care înțeleg ce înseamnă respectul față de natură și față de resursele planetei. Felicitări câștigătorilor și mulțumim tuturor celor 155 de școli participante pentru implicare!” a declarat Andrei Coșuleanu, Director Executiv “Let’s Do It, Romania!”.

 

Este deja cel de-al treilea an în care susținem acest proiect unic, cu impact real în comunitățile dunărene. Educația este una dintre direcțiile cheie pentru Kaufland România, iar faptul ca vedem atât de mulți elevi dedicați în acțiuni pentru mediu ne bucură și ne încurajează. Mulțumim tuturor pentru implicare!” a declarat Anna-Katharina Scheidereiter, responsabil CSR Kaufland România.

 

“Let’s Do It, Danube!” va include și o curățare a malurilor Dunării, care va avea loc pe 25 iunie, cu ocazia Zilei Dunării, în toate județele dunărene. Campania se va încheia cu o tabără organizată în luna iulie, în care cei mai implicați elevi și cadre didactice vor lua parte la activităti cu rol educativ legate de mediu.

 

„Let’s Do It, Danube!” este organizat de echipa „Let`s Do It, Romania!” și are loc în toate județele dunărene (Caraș – Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea și Constanța). Proiectul este realizat cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Kaufland România.

###

“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până acum, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1 100 000 de voluntari, care au reușit să adune peste 2.000.000 de saci (peste 22 500 de tone de deșeuri), iar media de deșeuri reciclate pentru cei patru ani de proiect a ajuns la 31%. “Let`s Do It, Romania!“ este parte din comunitatea internațională “Let`s Do It, World!“.

Pentru mai multe detalii despre acest subiect va rugam să contactați:

Anca Baniță, Communication Manager, anca.banita@letsdoitromania.ro, 0724 229 678

 

http://www.letsdoitromania.ro / http://www.facebook.com/LetsDoItRO

ISU pompieriÎn data de 11 iunie, ora 08.00, în complexul sportiv municipal Călăraşi

       Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din judeţul Călăraşi se vor întrece în cadrul concursurilor profesionale, unde îşi vor dovedi calităţile şi aptitudinile de pompieri

 

      Echipele câştigătoare la concursurile profesionale ale pompierilor civili (S.V.S.U./ S.P.S.U. ) vor reprezenta Judeţul Călăraşi la faza zonală

 

În data de 11 iunie a.c., începând cu ora 08.00, se va desfăşura în incinta stadionului municipal din Călăraşi etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

Concursul cu tematică specifică serviciilor pentru situaţii de urgenţă are caracter tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual cu pompierii civili din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, care activează în cadrul primăriilor şi al societăţilor comerciale din judeţ

Întrecerea constă în trei probe: „Pista de îndemânare şi viteză”; „Dispozitivul de intervenţie” şi „Ştafeta 4 x 100 metri”.

: Pe parcursul acestor manifestări se au in vedere următoarele: dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi a deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; evaluarea nivelului de pregătire, a capacităţii de intervenţie şi popularizarea în rândul cetăţenilor a unor aspecte specifice activităţilor desfăşurate de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

La această etapă vor participa servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din întreg judeţul Călărași.

Competiţia este organizată, ca în fiecare an, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Călăraşi.

Cei care îşi vor adjudeca locul întâi şi implicit, vor urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, au ocazia să ne reprezinte judeţul la faza interjudeţeană, care se va desfăşura pe parcursul lunii iulie.

 

 

PROIECTILUn cetățean din orașul Fundulea a descoperit două proiectile perforante de calibrul 34 mm (muniţie rămasă neexplodată) în timp ce efectua săpături în propria gospodărie

 

Un echipaj de specialişti pirotehnişti din cadrul I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a intervenit prompt şi a înlăturat pericolul

 

În data de 09.06.2016, ora 06.00, un echipaj de specialişti pirotehnişti din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi s-a deplasat pe raza orașului Fundulea, pentru ridicarea, asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată şi transportul a două proiectile perforante de calibrul 34 de milimetri.

Respectivele elemente de muniţie rămasă neexplodată au fost descoperite de către un cetățean, Robert Ș., în timp ce săpa în propria gospodărie.

Conştientizând pericolul reprezentat de muniţia rămasă neexplodată descoperită, acesta a anunţat de urgenţă organele abilitate, utilizând numărul de urgenţă 112, pentru a solicita intervenţia echipajului  pirotehnic.

Specialiştii pirotehnişti au intervenit cu o autospecială şi au ridicat elementele de muniţie rămasă neexplodată, pe care le-au depozitat în vederea distrugerii.

 

Recomandări ale I.S.U. Călăraşi :

 

   Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi recomandă cetăţenilor, ca în momentul în care descoperă elemente de muniţie rămasă neexplodată, să anunţe de urgenţă organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei ” al judeţului Călăraşi la numărul de urgenţă 112.

   De asemenea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei ” al judeţului Călăraşi recomandă cetăţenilor ca în astfel de cazuri să respecte următoarele măsuri: să nu mişte de pe locurile pe care se află elementele de muniţie descoperite; să nu desfacă şi să nu predea la operatorii economici (societăţile ce au ca obiect de activitate colectarea materialelor feroase), elemente de muniţie descoperite; să nu folosească elementele de muniţie descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente; să nu lovească, să nu taie şi să nu demonteze elementele de muniţie descoperite; să nu folosească focul deschis în apropierea elementelor de muniţie descoperite.

 

 

politia 2Bănuiţi de înşelăciune, reţinuţi de poliţiştii/ Judecătoria Lehliu Gară a emis mandate de arestare preventivă

 

Pe numele celor două persoane bănuite că, prin folosirea de calități mincinoase ce le-ar fi permis efectuarea de controale, ar fi determinat mai mulți comercianți să le remită diferite sume de bani, Judecătoria Lehliu Gară a emis mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Reamintim că  la data de 7 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași au depistat, pe raza localității Frăsinet, o femeie şi un bărbat, în vârstă de 28, respectiv 49 de ani, din București, bănuiți că prin folosirea de calităţi mincinoase ar fi înşelat mai mulţi agenţi economici.

În urma controlul autoturismului cu care se deplasau, polițiștii au descoperit în compartimentul motor un pachet de țigări în care se aflau 700 lei, bani despre care există suspiciunea rezonabilă că ar fi fost primiţi cu puţin timp în urmă de la un agent economic.

Urmare a percheziţiilor efectuate poliţiştii au ridicat în vederea cercetărilor mai multe înscrisuri cu valoare probantă în cauză.

Aceștia sunt bănuiți că, în perioada mai – iunie 2016, ar fi înșelat mai mulți comercianți din judeţul Călăraşi cu sume de la 100 la 400 de lei.

Cei în cauză au fost depuşi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Călăraşi

 

 

Mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, puse în aplicare de poliţişti

 

 • Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, în ziua de 08 iunie 2016, au pus în executare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Călăraşi, pe numele unui bărbat de 25 ani,

 

 

 

din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, condamnat la 2 ani 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe.

 

 • În ziua de 08 iunie 2016, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Curtea de Apel Bucureşti pe numele unui bărbat de 49 ani, din comuna Lupşanu, judeţul  Călăraşi condamnat la 10 luni închisoare pentru furt.

 

 • Poliţiştii au pus în executare, la data de 08 iunie 2016, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Sector I Bucureşti, pe numele unui bărbat de 34 ani, din Gălbinaşi, judeţul Călăraşi, condamnat la 2 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

 

Cei trei bărbaţi au fost încarceraţi în Penitenciarul Slobozia.

 

 

Depistat de poliţişti sub influenţa alcoolului

 

Poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Călăraşi au prins în seara de 08 iunie 2016, pe D J 207 A, în afara localității Independența, un bărbat de 29 ani, din municipiul Călărași care conducea un autoturism deşi prezenta la testarea cu aparatul etilotest o concentraţie de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Judeţean Călăraşi unde i-au fost prelevate mostre de sânge necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

 

Evenimente rutiere din data de 08 iunie 2016

 

-Un bărbat de 42 ani, din comuna Gălbinaşi, judeţul Călărasi în timp ce conducea un autoturism pe D J 301 a surprins și accidentat ușor doi minori ambii din comuna Gălbinași, care în calitate de pietoni, fără să se asigure, s-au angajat în traversarea drumului prin spatele unui autobuz staționat.

 

 

După producerea accidentului victimele au fost transportate la Spitalul Grigore Alexandrescu București.

În continuare poliţiştii desfăşoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

 

-În timp ce conducea un autoturism pe strada Prelungirea Bucureşti din municipiul Călăraşi, un bărbat de 56 din Spania pe fondul nepăstrării distanţei de siguranţă a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de o femeie de 23 ani, din localitate.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală uşoară a  femeii.

Conducătorii  auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative  şi le-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele bărbatului poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

 

 

Recomandării adresate conducătorii auto:

 

 • adaptaţi viteza de deplasare condițiilor concrete de drum, păstraţi distanța în mers și să vă angajaţi în efectuarea unor manevre riscante în trafic.
 • evitaţi deplasările noaptea, pe timp ploios, când parbrizul se murdăreşte frecvent la trecerea pe lângă alte autovehicule sau când se circulă în spatele acestora
 • asiguraţi-vă că luminile autovehiculului sunt în stare de funcţionare şi că acestea nu sunt acoperite de praf sau noroi.

Curăţaţi-vă lămpile şi numărul de înmatriculare când plouă sau când carosabilul este umed.

 

Înălțarea Domnului este prăznuita la 40 de zile după Înviere, in Joia din săptămâna a VI-a, după Paști. Este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas. In aceasta zi creștinii se saluta cu „Hristos S-a înălțat!” si „Adevarat S-a înălțat!”
Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, in văzul Apostolilor si a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia sa nu se lase copleșiți de durerea despărțirii.
Din Sfânta Scriptura aflam ca Mântuitorul Si-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când ii binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51), in timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor.
Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea Înălțării Domnului o găsim la Eusebiu din Cezarea, in lucrarea „Despre sărbătoarea Paștilor”, compusa in anul 332. Din aceasta lucrare reiese ca Înălțarea Domnului era sărbătorită in acea vreme odată cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea lui Hristos. Spre sfârșitul secolului al IV -lea, începutul secolului al V – lea, sărbătoarea Înălțării s-a despărțit de cea a Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită in a 40-a zi după Înviere, data care va rămâne stabilita pentru totdeauna in calendarul bisericesc.
Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din anii 1999 si 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrata ca Zi a Eroilor si sărbătoare națională bisericeasca. In aceasta zi, in toate bisericile din tara si străinătate se face pomenirea tuturor eroilor romani căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de lupta pentru credința, libertate, dreptate si pentru apărarea tarii si întregirea neamului.
Așadar, Înălțarea Domnului este, prin excelenta, actul acela al îndumnezeirii naturii noastre omenești si al participării trupului nostru trecător la bunurile veșnice, mai presus de fire, o călătorie in lumina lăuntrica a sufletelor noastre, iar in viziunea unor părinți ai Bisericii nu e altceva decât „o trăire a luminii dumnezeiești si o pregustare a Împărăției Cerurilor, o transfigurare anticipata”. Este acel «fata către fata» îndreptat spre eternitate, când Dumnezeu coboară in Duh si Adevăr, in sufletul omului si pune un altfel de început.
Hristos s-a înălțat!TEXT-https://www.facebook.com/cristinalaura.munteanu
S2800061

S2800002 S2800003 S2800004 S2800008 S2800010 S2800012 S2800013 S2800014 S2800015 S2800016 S2800018 S2800020 S2800021 S2800022 S2800023 S2800024 S2800025 S2800026 S2800037 S2800038 S2800039 S2800042 S2800046 S2800047 S2800048 S2800049 S2800050 S2800051 S2800052 S2800054 S2800056 S2800057 S2800058 S2800059 S2800060 S2800062 S2800063 S2800064

 

 

 

politia arestariUn bărbat și o femeie bănuiți că, prin folosirea de calități mincinoase ce le-ar fi permis efectuarea de controale, ar fi determinat mai mulți comercianți să le remită diferite sume de bani, au fost depistați de polițiștii din Călărași. 

 

 

La data de 7 iunie a.c., poliţiştii din cadrul I.P.J. Călărași au depistat, pe raza localității Frăsinet, o femeie şi un bărbat, în vârstă de 28, respectiv 49 de ani, din București, bănuiți că ar fi înşelat mai mulţi agenţi economici.

 

În urma controlul autoturismului cu care se deplasau, polițiștii au descoperit în compartimentul motor un pachet de țigări în care se aflau 700 lei, bani despre care există suspiciunea rezonabilă că ar fi fost primiţi cu puţin timp în urmă de la un agent economic.

 

Ulterior, poliţiştii au efectuat percheziţii la domiciliile celor doi fiind ridicate în vederea cercetărilor mai multe înscrisuri cu valoare probantă în cauză.

 

Aceștia sunt bănuiți că, în perioada mai – iunie 2016, ar fi înșelat mai mulți comercianți din judeţul Călăraşi cu sume de la 100 la 400 de lei.

 

Pentru realizarea activității ilicite, se deplasau în comune învecinate Bucureştiului, unde prezentau o legitimație falsificată ce atesta în mod neveridic o calitate ce le permitea efectuarea de controale. Sub pretextul controlului produselor expuse spre vânzare, ar fi determinat agenţii economici să le remită bani, ca urmare a neregurilor constatate.

 

Faţă de cele două persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, urmând ca astăzi să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară cu propunere de arestare preventivă pentru 30 zile.

alegeri_locale_00335700La localele din 5 iunie, PNL este partidul care la nivelul judeţului Călăraşi a obţinut cele mai multe mandate de consilier local, 362 dintr-un total de 709. Pentru candidaţi liberali au votat 61.138 de călărăşeni. Pe locul 2 s-a situat PSD care a obţinut 249 de mandate. Ultima poziţie a podiumului este ocupată de ALDE, cu 51 de mandate.

Rezultate alegeri Consilii Locale
Numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale – 259.771
Numărul de voturi valabil exprimate – 136.078
Numărul total al voturilor nule – 9.022

Număr de voturi şi număr de mandate pe partide

Partidul Naţional Liberal – 61.138 de voturi – 362 de mandate

Partidul Social Democrat – 46.097 – 249

Alianţa Democraţilor şi Liberalilor – 10.196 – 51

Uniunea Naţională pentru Progresul României – 6.036 – 24

Partidul Mişcarea Populară – 2.089 – 5

Partidul Dreptăţii Sociale – 3.667 – 3

Partidul Social Românesc – 2.229 – 2

Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa” – 1.492 – 2

Alianţa pentru Unitatea Rromilor – 525 – 1

Partidul Verde – 314 – 1

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat – 253 – 0

Partidul România Unită – 217 – 0

Partidul Naţional Democrat – 177 – 0

Partidul M10 – 155 – 0

Partidul Republican din România – 72 – 1

Partidul Socialist Român – 9 – 0- SURSA-http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-news/politica/actualitatea-politica/19809-pnl-cele-mai-multe-mandate-de-consilier-localPUTETI ASCULTA ——IN VLC sau WINAMP——RADIO TV OLTENITA –http://93.113.42.7:8000/listen.pls

 

 

INUNDATIIPompierii militari din Oltenița au fost angrenaţi timp de aproximativ trei ore în misiuni contra-cronometru de salvare a locuinţelor şi gospodăriilor cetăţeneşti afectate de precipitațiile abundente

 

            Echipaje specializate de pompieri militari din cadrul Detașamentului Oltenița au acţionat timp de aproximativ trei ore pentru evacuarea apei din 11 gospodării, care au fost afectate de inundaţii, în urma precipitaţiilor abundente căzute într-un interval scurt de timp.

 

 

 

În urma ploilor torenţiale abundente, ce au căzut în zona municipiului Oltenița într-un interval scurt de timp, dispeceratul I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost anunţat despre producerea mai multor inundaţii de gospodării în localitatea Olteniţa, existând risc de inundare a mai multor locuinţe.

Astfel, echipaje specializate de pompieri militari din cadrul Detașamentului de pompieri Oltenița au fost solicitate, prin apelul unic de urgenţă 112, să acţioneze cu autospeciale și motopompe în data de 03.06.2016 (în intervalul orar 18.00 – 21.00), pentru evacuarea apei acumulate în exces, în urma precipitaţiilor abundente, pe raza municipiului Olteniţa din zece gospodării cetăţeneşti pe strada Aurel Vlaicu și una pe strada Mihai Bravu.

Trebuie menţionat că exista pericolul ca pereții exteriori ai mai multor locuinţe să se surpe din cauza apei acumulate în exces în gospodării, însă prin intervenţii eficiente, salvatorii au reuşit în timp util să înlăture această posibilitate, diminuând considerabil efectele negative ale acestor situaţii de urgenţă, valoarea bunurilor salvate fiind estimată în acest caz la suma de aproximativ 200.000 de lei

alegeri-locale-2016-1

– Daniel Ştefan Drăgulin (PNL)– Primar al Municipiului Călăraşi

– Petre Ţone (PSD) – Primar al Municipiului Olteniţa

– Iulian Iacomi (PSD) – primar al oraşului Lehliu Gară

– Dorel Dorobanţu (PSD) – primar al oraşului Fundulea

– Iorgu Dumitru (UNPR) – Primar oraşul Budeşti. Diferența de 25 de voturi faţă de Lucia Lefter (PNL )

 

– Niculae Eremia (PNL ) –  primar al comunei Alexandru Odobescu

– Grului Mihai (PNL) – primar al comunei Belciugatele

–  Nedelcu Theodor Aniel (PNL) – primar al comunei Borcea

-Straşeschi Nicolae (PNL) –  primar al comunei Căşcioarele

– Roman Irinel (PNL)- primar al comunei Chirnogi

– Penu Mihail (PNL) – primar al comunei Chiselet

– Petre Pavel (PNL) – primar la Ciocăneşti

– Gazu Aurică (PNL)-  primar al comunei Curcani

– Marius Cojocaru (PNL)- primar al comunei Cuza Vodă

– Ion Robu (PNL)- primar la Crivăţ

– Radu Iulian (PNL) – primar al comunei Dichiseni

– Vasile Stoica (PNL) – primar al comunei Dorobanţu

– Ion Iacomi (PNL)-  primar al comunei Dor Mărunt

– Gabriel Stanciu (PNL)- primar la Dragalina

– Ion Radu Aurel (PNL) – primar la Dragoş Vodă

– Sandu Mihaita (PSD) – primar la Frăsinet

– Gheorghiță Cartusanu (PSD)- primar la Fundeni

– Duţă Paul (PNL) – primar al comunei Frumuşani

– Corbu Constantin (PNL) – primar al comunei Grădiştea

– Sandu Manea (PNL) – primar la Gurbanesti

– Alexandru Corneliu (PSD) – primar al comunei Ileana

– Lică Voicu (PNL )- Primar comuna Independenţa

– Vasile Aurel (PNL)-  primar al comunei Jegălia

– Stan Ionuţ (PSD) – primar al comunei Lehiu

– Dobrin Ion (PNL) – primar al comunei Luica

– Manea Victor (PSD) – primar al comunei Lupşanu

– Tudorel Minciună (PNL) –  Primar al comunei Mitreni

– Gheorghe Dobre (PNL) a câştigat un nou mandat de primar al comunei Modelu

– Marian Iancu, (PNL )- primar al comunei Mânăstirea

– Costel Boitan, (PNL )- primar al comunei Valea Argovei

– Dobre Gheorghe (PNL) – primar al comunei Nana

– Giurea Constantin (PNL) – primar al comunei Nicolae Bălcescu

– Bucur Ionel Cătălin (PSD) – primar al comunei Perişoru (diferenţă de un vot)

– Dumitrescu Florian (PNL) – primar al comunei Plătăreşti

– Dobrescu Vasilica (PNL) – primar al comunei Radovanu

– Râjnoveanu Nicolae (PSD) –  primar al comunei Roseţi

-Călin Petre Alexandru (PSD) – primar al comunei Săruleşti

– Dumitru Grigore (PSD) – primar al comunei Sohatu

– Gheorghiescu Silviu Niki (PNL) – primar al comunei Spanţov

– Iulian Geambaşu (PNL) – Primar al comunei Şoldanu

– Pandea Nicolae (PSD) – primar al comunei Ştefan cel Mare

-Avram George (PNL) – primar al comunei Ştefan Vodă

– Chirică Constantin (PSD) – primar al comunei Tămădău Mare

-Uleia Gheorghe (PNL) –  primar al comunei Ulmeni

– Daniel Nica (PSD)-  primar al comunei Unirea

– Ion  Negoiţă (PNL) – primar al comunei Ulmu

– Boitan Costel (PNL) – primar al comunei Valea Argovei

– Nelu Tatu (PNL)- primar la Vâlcelele

– Constantin Mihalache (PNL) –  primar al comunei Vlad Ţepeş-  SURSA-http://observatorcl.info/lista-primarilor-castigatori-dragulin-a-castigat-inca-un-mandat/

alegeriPrimarul în exerciţiu, Petre Ţone şi-a asigurat duminică un nou mandat în fruntea Executivului olteniţean. Social – democratul, demonizat pur şi simplu de adversarii săi de dreapta mai ales pe reţelele de socializare, a obţinut un număr de 3885 de voturi, adică un procent de 39,09%. El este urmat de candidatul ALDE, Cristinel Onofrei, votat de 2185 de olteniţeni (21,99%).

Pe locul 3 s-a situat liberalul Cristi Căpraru, cu 2031 de voturi (20,44%). Independentul Florian Cercel, fost membru PNL s-a clasat pe 5 cu 448 de voturi (4,51%). Candidatul susţinut de UNPR, Aurel Bîra a strâns doar 235 de voturi, ceea ce înseamnă un procent de 2,36%. Pe ultimul loc s-a situat Sile Moldoveanu (Partidul Verde) care a totalizat 123 de voturi (1,24%).

Iată ordinea finală:

Petre Ţone (PSD) – 3885 de voturi – 39,09%

Cristinel Onofrei (ALDE) – 2185 de voturi – 21,99%

Cristi Căpraru (PNL) – 2031 de voturi – 20,44%

Florin Petre Leonard (PMP) – 459 de voturi – 4,62%

Florian Cercel (Independent) – 448 de voturi – 4,51%

Aurel Bîra (UNPR) – 235 de voturi – 2,36%

Mihai Filimon (PSRo) – 214 voturi – 2,15%

Sile Moldoveanu (Partidul Verde) – 123 de voturi – 1,24%

Anulate – 358 de voturi – 3,60%   SURSA-http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-news/politica/partide-politice/partidul-social-democrat/19773-psd-petre-tone-un-nou-mandat-de-primar-al-oltenitei

ALEGERI LOCALE ÎN SIGURANȚĂ!

 

 

 

alegeri-locale-2016-1Peste 600 de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași vor fi angrenaţi în misiuni, pentru buna desfăşurare a procesului electoral.

 

Obiectivele urmărite de oamenii legii în cadrul acestori misiuni sunt paza secţiilor de votare, menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prevenirea unor evenimente negative precum şi aplicarea cu fermitate, corectitudine şi echidistanţă a prevederilor legale atunci când se constată încălcări ale legii.

 

Peste 310 poliţişti se vor afla în stradă, pentru a asigura măsuri de ordine şi linişte publică, în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale, în această perioadă, fiind sprijiniți de efective de jandarmi.
De asemenea, dintre cele 235 secţii de votare constituite la nivelul judetului Călărași, polițiștii vor asigura măsuri de pază şi protecţie la 51 de secţii.

La restul secțiilor de votare, paza este asigurată cu alte 370 de efective de jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și alte cadre ale structurilor teritoriale ale MAI.
Totodată, pentru soluţionarea solicitărilor şi semnalărilor cu privire la evenimentele produse în ziua alegerilor, vor acţiona, conform competenţelor, peste 200 de poliţişti în echipele operative constituite la nivelul a 15 centre zonale.
A fost stabilit şi un efectiv de rezervă format din 75 de poliţişti, care va fi în permanenţă pregătit să acţioneze, împreună cu structurile de jandarmi, dacă situaţia operativă o va impune.

Apasa PLAY -PENTRU A ASCULTA RADIO TV OLTENITA
---------------