player
radioul orasului tau
.
blank

Social

DSCF1111De 1 Mai voluntarii detașamentului din Oltenița afiliați la Asociația Foișorul de foc.Voluntariat și parteneriat pentru viață București au participat la o întâlnire de proiect în județul Mehedinți și Caraș Severin. Invitația de participare a fost făcută în urma dovezilor de implicare ale detașamentului oltenițean. Din toate sucursalele Asociației, acest detașament este cel mai activ și cel mai bine organizat. Din acest motiv au fost invitați cei doi reprezentanți, Marcel Paraschiv și Liliana Niculiță.Din motive obiective invitația a fost onorată numai de doamna Liliana Niculiță.
Astfel în perioada 30 aprilie – 2 mai, alături de președintele asociației bucureștene, dl. general în rezervă, Vasile Ciornei și vicepreședintele acesteia, colonel Marin Iancu, Liliana Niculiță a participat la întâlnirile de proiect cu reprezentanți din Mehedinți și Caraș Severin.
Scopul întâlnirilor a fost deschiderea unor noi sucursale și accesarea unor proiecte în parteneriat.DSCF1011
Au avut loc discuții cu dl. Primar din Moldova Nouă, cu dl. Primar din Gârnic, județul Caraș Severin, cu dl. Cornel Martin reprezentantul O.N.G.-ului , Dunăre Moldova Nouă.
Dl. General Vasile Ciornei a realizat o prezentare a activității Asociației Foișorul de Foc.Voluntariat și Parteneriat pentru viață București care a fost completată de descrierea activității Detașamentului de voluntari din Oltenița, realizată de Liliana Niculiță.
A urmat apoi o sesiune de întrebări care a dorit sa clarifice rolul voluntarilor în comunitate, importanța lor și faptul că acest detașament vine în sprijinul voluntarilor primăriei și nu se suprapune peste aceștia.
Răspunsurile foarte clare au venit din partea dl. General și din partea d-nei Liliana Niculiță care a vorbit din propria experiență.DSCF1079
Lucrurile au fost înțelese și urmează să se facă demersurile necesare pentru înființarea Sucursarelor în conformitate cu normele legale.
Astfel se deschid perspective noi pentru proiecte și parteneriate care să contribuie la dezvoltarea comunităților locale și a spiritului civic al cetățenilor.
Au fost trei zile productive și voluntarii oltenițeni s-au simțit onorați să fie aleși ca exemplu de bună practică.
Trebuie să adăugăm că voluntarii din Oltenița, datorită activității desfășurate sunt răsplătiți în această vară cu 6 locuri într-o tabără la Eforie Sud și 6 locuri într-o tabără la Sângiorz Băi.
Activitatea noastră continuă și cine este interesat îl așteptăm să devină voluntar.

 
politia 3Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi continuă activităţile pentru promovarea profesiei de poliţist / Au început înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne

Începând cu luna aprilie 2015, a fost demarată campania „şi TU poţi deveni POLIŢIST”, în cadrul activităţilor desfăşurate de poliţişti în rândul elevilor de liceu din anii terminali fiind prezentate oportunităţile oferite de statutul de elev/student al unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.
Au început deja înscrierile în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne.
Numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt:
a) Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:
1. Specializarea „Drept” – 65 de locuri .
2. Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”:
– arma poliţie : 250 de locuri şi 10 locuri pentru minorităţi (5 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi).
b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina – 505 locuri (5 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi );
c) Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 125 de locuri (3 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru alte minorităţi );

d) Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti- 3 locuri;
e) locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale Serviciului Român de Informaţii:
– Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – 10 locuri.
Activitatea de recrutare a candidaţilor şi primirea cererilor de înscriere pentru instituţiile de învăţământ superior ale Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale se realizează până la data de 29 mai 2015, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 07 august 2015.
Recrutarea candidaţilor se realizează de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, numai pentru candidaţii care au domiciliu în judeţul Călăraşi, înscris în cartea de identitate a acestora, de luni până joi, între orele 1000-1500.
Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi Serviciului Român de Informaţii, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii legale şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
Criterii specifice:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului.
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.
Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
1. cererea de înscriere, pusă la dispoziţie de către structurile cu sarcini de recrutare;
2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) şi foaia matricolă (original/copie legalizată) iar, pentru absolvenţii de liceu din anul 2015, adeverinţă din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copie legalizată după foaia matricolă;
5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. cazierul judiciar al candidatului;
8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
9. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
11. 3 fotografii 3×4 cm şi 2 fotografii 9×12 cm.
Pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2015 se solicită adeverinţă din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copie legalizată după foaia matricolă.
Suplimentar documentelor prevăzute anterior, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.
Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.
Detalii suplimentare privind condiţiile de recrutare, cifrele de şcolarizare sau alte informaţii utile, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane Călăraşi – telefon 0242.306.112 / 0242.306.111, de la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi sau de pe pagina de internet a Poliţiei Române: www.politiaromana.ro – Carieră – Admitere 2015, secţiunea Învăţământ superior / Învăţământ postliceal.

Această galerie conține 3 poze.

11198608_708354225940976_1691071128_n11198627_708354219274310_508536848_n11216341_708354235940975_1411563054_nVand apartament MOBILAT -3 camere- 56 mp, decomandat zona centrala, usa metalica .termopane cu rulouri exterioare. baia si bucataria refacute.parchet.balcon inchis. aer conditionat , gaze si centrala proprie. Al Iliescu C1 et.1 ap.7 langa biserica 30 000 euro negociabil. tel 0764645290

Banner-site-MRA-2015-lat2MRA Models prezinta Model of the Year 2015!
Concurs de modeling pentru fete si baieti
Vino la preselectiile caravanei Model of the Year 2015!
Fa-ti curaj si ai sansa de a castiga un contract de modeling international cu cea mai mare agentie de modele din Romania!

Criterii si condtii de participare :
* Pot participa fete si baieti de orice cetatenie si din orice localitate a tarii
* Fete peste 13 ani si peste 1,68m
* Baieti peste 16 ani si peste 1,82m
* Tinuta de voie, fara machiaj (fete)
* Un act de identitate
* Nu este necesara inscrierea prealabila, ci doar prezenta directa (fizica) la una dintre locatiile mentionate mai jos
* Cu sau fara experienta de modeling. Nu constituie un avantaj experienta de modeling!

Premii:
Contracte de modeling in valoare de peste 100.000 euro cu celebre agentii de modeling din New York, Paris, Londra, Milano sau Tokyo prin MRA Models;
Participarea automata la concursul Fresh Faces 2015;

Preselectiile sunt castinguri tehnice, fara public spectator, sub forma unor interviuri!
Nu se percep taxe de preselectie si/sau pregatire!

Caravana Model of the Year va ajunge in peste 100 de localitati din Romania din toate zonele geografice si se va desfasura pe tot parcusul anului 2015. Se vor face preselectii de modeling, pentru prima data in Romania, si in localitati mici de sub 50.000 locuitori, in asa fel incat sa putem oferi o sansa tinerilor ce nu au posibilitatea de a ajunge ca sa fie evaluati la Bucuresti sau in orasele resedinta de judet. Locatiile de preselectie vor fi  anuntate cu minim 1 saptamana inainte si vor fi promovate local si national (mai multe detalii se pot gasi pe pagina de Facebook: aici). MRA Models vrea sa organizeze aceasta caravana anual in cat mai multe orase din Romania.

Caravana va ajunge in 11 localitati in perioada imediat urmatoare:
Oltenita, Primaria Oltenita, Bld. Republicii, nr. 64, Vineri 08.05.2015, ora 17:00
Giurgiu, Hotel Vlasca, Strada Portului, nr. 12, Sambata 09.05.2015, ora 11:00
Alexandria, ROMFRA, Strada Mihail Kogalniceanu, nr. 46-48, Sambata 09.05.2015, ora 14:30
Turnu Magurele, Hotel Turris, Strada Independentei, nr. 1, Sambata 09.05.2015, ora 18:00
Calarasi, Hotel Hestia, Soseaua Chiciului, nr. 2A, Duminica 10.05.2015, ora 11:30
Caracal, Centrul Cultural Municipal, Strada Cuza Voda, nr. 8, Vineri 15.05.2015, ora 17 :00
Slobozia, Casa de Cultura a Sindicatelor, Bld. Chimiei, nr. 6, Sambata 16.05.2015, ora 11 :00
Braila, Scoala Populara de Arte, Strada Marasesti, nr. 1, Sambata 16.05.2015, ora 14 :30
Galati, Faleza Hotel by Vega, Strada Rosiori, nr. 1, Sambata 16.05.2015, ora 18 :00
Tulcea, Casa de Cultura a Sindicatelor, Piata Independentei, nr. 1, Duminica 17.05.2015, ora 11 :00
Constanta, Hotel Ibis, Str. Mircea cel Batran, nr. 39B-41, Duminica 17.05.2015, ora 16 :00

Localitatile unde s-au organizat deja preselectii:
Campina, Casa de Cultura Geo Bogza, Strada Grivitei, nr. 25, Vineri 03.04.2015, ora 17:00
Ploiesti, Casa de Cultura  a Sindicatelor, Strada Republicii, nr. 65, Sambata 04.04.2015, ora 11:30
Valenii de Munte, Centrul Cultural, Strada Berevoiesti, nr. 9, Sambata 04.04.2015, ora 16:30
Moreni, Clubul Copiilor, Strada Flacara, nr. 29, Duminica 05.04.2015, ora 11:30

radio oltenitaIn primitoarea biblioteca a liceului N.BASARAB din Oltenita a avut loc o dubla lansare de carte -datorata scriitorilor autohtoni-membri in cenaclul literar RADIO TV OLTENITA-RUSE VIORICA ZOROJAN si NICOLAE MAVRODIN !Va prezentam selectiuni de la acest eveniment cultural oltenitean !radio oltenita

politia 2Mandat, executat de poliţiştii din Călăraşi / bărbat, trimis în penitenciar

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Călăraşi şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale au pus în aplicare, la data de 29 aprilie 2015, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis în aceeaşi zi de Judecătoria Călăraşi.
A fost identificat S. Tenur, de 28 ani, din Călăraşi, care a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul Slobozia pentru executarea pedepsei.

Ştefan Vodă – bărbaţi, reţinuţi de poliţişti pentru furt din locuinţe

Poliţişti din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Călăraşi şi Postului de Poliţie Ştefan Vodă au identificat cu operativitate pe trei tineri, care ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o locuinţă de pe raza comunei Ştefan Vodă.
Cercetările au fost demarate de îndată ce a fost depusă sesizarea, la data de 27 aprilie 2015. Un bărbat de 61 ani, din Călăraşi, a reclamat că i-au fost sustrase dintr-o casă, deţinută pe raza comunei Ştefan Vodă, bunuri în valoare de aproximativ 2.000 lei, constând în monitor şi diverse unelte electrice.
Investigaţiile efectuate au condus la identificarea a trei bărbaţi, cu vârste între 16 şi 29 ani, toţi din comuna Ştefan Vodă, bănuiţi de comiterea faptei, şi la recuperarea prejudiciului.
Faţă de doi dintre aceştia a fost dispusă ieri măsura reţinerii pe o perioadă de 24 ore, fiind depuşi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Călăraşi.

646x404JEGUL VIEŢII ŞI AL MORŢII ÎN DEŞERTUL DE MOCIRLĂ!
Jegul morţii şi al vieţii în deşertul degradării umane! *După o viaţă trăită în jeg, o moarte jegoasă! *Disperaţii de la moartea lui Sergiu Nicolaescu (disperaţi că a fost incinerat şi nu l-au văzut ei!) s-au grupat, acum, supăraţi că nu pot să vadă părul din nasul moartei! *S-a dat cu sprayuri lacrimogene! Şi a venit salvarea! *România, nu mai ai nicio şansă!…

Ceea ce s-a întâmplat în finalul de săptămână a stupefiat foarte multă lume, dar a creat şi numeroase controverse- pentru că jegul uman care a fost cultivat de 25 de ani în această ţară a atins cotele cele mai joase, inadmisibile pentru o societate normală!
Nu comentăm cazul, nu este rostul nostru, noi nu ne ocupăm cu aşa ceva… De ani de zile au făcut rating- porcăria, vagabonţeală- a unei familii între două pramatii! Acum, cu ocazia morţii neincineratei, am aflat că boarfă era şi… bunica! Care a făcut-o pe Mărioara cu alt bărbat decât bărba-su şi a dat s-o crească un verişor al ăluia care o făcuse pe Mărioara! Vă daţi seama ce lume?!… La rândul ei, Mărioara are toate belele din lume scoase la lumină de nimeni altcineva decât de fiică-sa! O vedetă care în afară de balamuc şi de (a fost odată) un film de succes tot în rândul maselor populare needucate şi înglodate în manele, n-a făcut nimic decât scandal, toată viaţa ei! Deşi, cei mai bine informaţi zic că toate scandalurile au fost pe BANI! Foarte mulţi BANI! Deci nu ne interesează personajele, nişte vagaboande!…
Dar ceea ce s-a întâmplat, efectiv, în aceste zile (şi se întâmplă, pentru că înmormântarea a fost amânată după care s-a făcut, pe seară!) arată cât de jos am ajuns, cât de adâncă este pegra care a cuprins o societate care părea, cu multă vreme în urmă, să se îndrepte spre normalitate…
În timpul primului război mondial, Zaharia Stancu a scris un roman pe baza căruia s-a făcut un film, perfect pentru Gheorghe Dinică: „Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă!“ Era un film despre ororile războiului, despre viaţă, despre moarte şi despre cenuşă, cenuşă adusă de un război cumplit!
Astăzi? Urmărim jocul vieţii şi al morţii în deşertul de mocirlă, al degradării umane în care viaţa este o ruină amorală, iar moartea a fost mutată tot acolo! Pofta de morţi a poporului (pe care o intuise atât de bine Dan Diaconescu!) a ieşit la lumină cu toată duhoarea morţilor din noi! Pute, oameni buni! De fapt, oameni răi!…
Pentru că nu suntem la prima întâmplare de acest gen- amintiţi-vă ce s-a întâmplat la moartea Mădălinei Manole! Amintiţi-vă putregaiul mortuar care bolborosea de ură că incineraseră cadavrul lui Sergiu Nicolaescu şi nu puteau- ei- să vază mortu’! Aceiaşi tembeli, aceleaşi amărâte, aceeaşi porcărie, aceeaşi putrefacţie pusă la lumină! Dar acum? Acum, totuşi, cât ar fi de trăsnită Oana Zăvoranu, până la urmă era vorba de un cimitir privat în care vroia s-o şi înmormânteze pe mă-sa (de care a spus până în ultima zi că se preface, că nu e bolnavă!) ea şi ce a mai rămas din familia ei au hotărât să facă o înmormântare în tihnă, mai ales că aveau la dispoziţie un spaţiu privat- cimitirul lu’ mă-sa! Păi te pui cu poporu’?! Poporu’ vrea să vază mortu’! Astfel că s-a ajuns la un adevărat război civil, cu grupuri de presiune, cu lupte de stradă, cu sprayuri lacrimogene, cu salvarea, cu tot tacâmul! Rezultatul? Senzaţional pentru Oana Zăvoranu care, altfel, nu a mai făcut nimic în toată viaţa ei (că de carieră nu mai putem vorbi de multă vreme)- Scandal! Rating! Ce dacă pute?! Pute, pute dar se uită lumea! Uite-i! Au ajuns să se bată!
Perfect! Pentru un contract de exclusivitate între Oana şi o televiziune (nu contează care) pentru că dacă tot e o RATATĂ din punct de vedere profesional, măcar bani să scoată de pe urma lu’ mă-sa (cât a fost vie) şi acum, că tot e moartă!
Oricum, după împărţeala averii (alt subiect baban, că cică ar apărea şi un moştenitor-surpriză) poate mama mă-sa marea (mama lu’ mă-sa) pe care, oricum, nu a primit-o la înmormântare!
Acum, îşi exprimă îngrijorarea şi nefericirea în faţa acestei adunături de nefericiţi! Să mori tu?! La fel ca şi alţi derbedei care au impus jegul naţional, de la manelizare la showbizde, toţi au ajuns să se declare… consternaţi de ceea ce văd! Chiar dacă ei sunt creatorii! De la Oana la…Cacatos! Acum le pute! Poftă bună, jigodiilor!…
SORIN DANCIU

O realizare fara precedent si coplesitor de emotionanta pentru toti cei care s-au nascut in Oltenita.Felicitari , Alexandru Brancoveanu, Podocea Cristina, Stama Teodora !Filmuletul isi propune sa zugraveasca evenimente oltenitene despre care nu multi au auzit ( referitor la venirea lui N. Iorga, nu exista documente, momentul fiind transmis din generatie in generatie pe cale orala). – participanti: Ruxandra Stama Marcu Maria Alexandra Alexander Brincoveanu Cristina Podocea

5_PHOTO_STORY_Povestiri_in_imagini_11168047_794777240604272_1066050172_n_000001.1345_PHOTO_STORY_Povestiri_in_imagini_11168047_794777240604272_1066050172_n_000009.7365_PHOTO_STORY_Povestiri_in_imagini_11168047_794777240604272_1066050172_n_000143.421

PROIECTIL

Un cetăţean din localitatea Dorobanțu a descoperit în timp ce săpa în propria curte un proiectil exploziv de 76 de milimetri (muniţie rămasă neexplodată)

Un echipaj de specialişti pirotehnişti din cadrul I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a intervenit prompt şi a înlăturat pericolul

În data de 28.04.2015, ora 10.20, un echipaj de specialişti pirotehnişti din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi s-a deplasat pe raza localităţii Dorobanţu, pentru ridicarea, asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată şi transportul unui proiectil exploziv de calibru 76 de milimetri.
Respectivul proiectil exploziv a fost descoperit de către Vasile S. în timp ce efectua săpături în propria gospodărie.

 

politia rutiera 2Acţiune pentru creşterea siguranţei participanţilor la trafic / conducerea cu viteză a autovehiculelor, sancţionată de poliţişti

Serviciul Rutier Călăraşi a desfăşurat, în perioada 24 – 26 aprilie 2015, la nivelul judeţului Călăraşi, o acţiune pentru combaterea încălcării regimului legal de viteză, activitate menită să contribuie la consolidarea climatului de siguranţă rutieră pe drumurile publice.
Scopul acestor activităţi a fost de creştere a gradului de conştientizare a conducătorilor de autovehicule în ceea ce priveşte consecinţele nerespectării regimului legal de viteză.
Poliţiştii au acţionat, pe drumurile publice din judeţ, cu 11 aparate de măsurare a vitezei de deplasare, în urma neregulilor constatate în trafic fiind aplicate 176 de sancţiuni contravenţionale.

Poliţiştii recomandă tuturor conducătorilor auto să respecte limitele de viteză şi să circule în permanenţă cu viteza adaptată condiţiilor de trafic şi de drum!
În cazul accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive, consecinţele pot fi tragice!

Persoane condamnate la pedepse cu închisoarea, trimise în penitenciare

La data de 27 aprilie 2015, poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Călăraşi şi Poliţiei Oraşului Budeşti au pus în aplicare un mandat de

executare a pedepsei cu închisoarea, emis în aceeaşi zi de Judecătoria Olteniţa, pe numele lui A. Costel, de 24 ani, din Budeşti.
Bărbatul, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt calificat, a fost depus în Penitenciarul Slobozia, pentru executarea pedepsei.

La data de 27 aprilie 2015, poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Călăraşi şi Poliţiei Municipiului Olteniţa au pus în executare o sentinţă penală emisă de Judecătoria Olteniţa pe numele unui minor de 17 ani, din Olteniţa, condamnat la 2 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.
Minorul a fost transferat şi depus în Centrul de Reeducare Târgu Ocna.

 

isuInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” Călăraşi recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru Ministerul Apărării Naţionale – sesiunea 2015.
În acest sens vor fi scoase la concurs 175 locuri, după cum urmează :
– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri: 50 de locuri – bărbaţi; (din care unul pentru romi) ; – Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova: 125 locuri – bărbaţi; (din care două pentru romi). De asemenea, pentru concursul de admitere la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu, Academia Tehnică Militară – Bucureşti, Institutul Medico-Militar, Academia Forţelor Aeriene”Henri Coandă”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” şi la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre„Basarab I” Piteşti, instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării, vor fi scoase la concurs 26 locuri , după cum urmează: – Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu – 45 locuri, – Academia Tehnică Militară – Bucureşti – 72 locuri,

 
INCENDIUÎn data de 26.04.2015, ora 23.45, două echipaje de stingere din cadrul Secției de pompieri Lehliu Gară au fost solicitaţi să acţioneze pe raza localităţii Dor Mărunt, pentru stingerea unui incendiu de locuință, proprietate individuală, aparținând lui Nicolae G, în vârstă de 41 de ani.
La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta violent, cu flacără și mult fum la nivelul întregii case, construită pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați0, existând pericolul ca arderea să se extindă la gospodăriile și celelalte locuințe din imediata apropiere.
Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a izbucnit din cauza unui mijloc de încălzire (sobă fără acumulare de căldură) amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.
Pompierii militari s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând pentru lichidarea incendiului, timp de aproximativ o oră și 25 de minute.
Pompierii militari au găsit trupul proprietarului casei într-unul dintre cele două dormitoare ale locuinței, acesta fiind carbonizat.
Organele abilitate urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care bărbatul (cu probleme psihice), în vârstă de 41 de ani și-a pierdut viața.

Tineri, bănuiţi tâlhărie, identificaţi şi reţinuţi de poliţişti

POLITIA 3Poliţiştii din Călăraşi au reţinut, la data de 25 aprilie 2015, pe doi tineri din municipiul Călăraşi, care în aceeaşi zi, prin violenţă, ar fi deposedat de o sumă de bani pe doi minori.
În fapt, la data de 25 aprilie 2015, poliţiştii au fost sesizaţi de C. Mihai, de 66 ani, din municipiul Călăraşi, de faptul că persoane necunoscute au deposedat pe doi copii de o sumă de bani, faptă produsă pe strada Belşugului, într-o scară de bloc.
Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului şi au demarat investigaţiile, care au condus la identificarea lui I. Florin, de 18 ani, şi lui M. Marius, de 17 ani, ambii din Călăraşi, bănuiţi de săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.
Faţă de cei doi tineri s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind prezentaţi şi Judecătoriei Călăraşi, care a emis pe numele acestora mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 20 zile.
Cercetările sunt efectuate în continuare pentru tâlhărie, cu persoanele bănuite în stare de arest preventiv.

2015-05-12
primaria chirnogi

primaria chirnogi

primaria curcani

primaria curcani

primaria oltenita

primaria Oltenita

DSCF4909

primaria spantov

Minciuna-Tudorel-Mitreni

primaria mitreni

primaria-ulmeni

primaria ulmeni

MECI FOTBAL-SEL. ARTISTILOR-SEL. LOCALA–la AQUA PARK OLTENITA

MECI FOTBAL-NATIONALA ARTISTILOR--FORMATIE LOCALA OLTENITA--LA AQUA PARK

Vezi mai multe video din divertisment

PRIMARIE SOLDANU

primaria soldanu

mqdefault

SALONUL -ESTETIC-OLTENITA

SECVENTA 1

SENATOR-IULIAN DUMITRESCU -1

SECVENTA 2

SENATORUL IULIAN DUMITRESCU-2

1470424_241865229302251_225549552_n
banner aniversar ESC 1993-2013 pt web (v.1)

Protopopiatul Oltenita

http://www.provideosrl.ro/
sorin