opriti playerul audio ptr. o buna vizionare

dragon

  23 aprilie 2018…O zi încărcată de emoţie…Ziua Şcolii Gimnaziale “GH.MANU”BUDEŞTI,pe care copiii au aşteptat-o cu bucurie,pregătind în acest sens un program artistic şi competiţii sportive.Am avut invitaţi de seamă,cum ar fi dl.PETRE COZMA,marele handbalist român,tatăl regretatului MARIAN COZMA(PĂSĂRILĂ),care,la doar 26 de ani a câştigat CUPA CUPELOR şi a înscris 115 goluri pentru echipa lui,dl.primar NAE SINEL,dl director de la Şcoala Şoldanu,BOTEA ALEXANDRU,dl director de la Şcoala Curcani VIFOREL DOROBANŢU şi dl PAVELESCU DĂNUŢ,ce ne-a asigurat partea de sunet(fără de care lucrurile nu ar fi mers aşa de bine),care au participat şi la inaugurarea terenului sportiv,dorit atât de mult de către elevii noştri.
   Dl director al Şcolii Gimnaziale “GH.MANU”BUDEŞTI,dl HUŢAN DANIEL,a premiat elevii cu rezultate deosebite la concursurile şcolare,felicitându-i pentru implicare şi reuşită.
   Le mulţumim tuturor pentru participare!La mulţi ani,şcoala noastră dragă!

 

 

Inspectoratul de Poliție Județean Călărași și-a deschis porțile liceenilor Colegiului Național ,,Barbu Știrbei’’ Călărași prezentându-le mijloacele și modalitățile în care polițiștii acționează pentru siguranța cetățenilor.

 

În ziua de 24 aprilie a.c., elevii clasei a XI-a D, din cadrul Colegiului Național ,,Barbu Știrbei’’ Călărași au văzut cum se desfăşoară o zi de lucru din viaţa unui poliţist, care sunt modalităţile prin care cetăţenii sunt protejați şi cum intervin polițiștii în sprijinul populaţiei.

 

Gazdele elevilor au fost polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, care le-au vorbit despre cariera de polițist și le-au oferit informații cu privire la oportunitățile oferite de instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

 

Totodată, tinerii au discutat cu un reprezentant din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Călărași despre consecințele consumului de substanțe psihoactive.

 

Timp de câteva ore, liceenii au avut prilejul să afle detalii despre ce presupune munca de poliţie.

 

 

 

 

 

Elevii au vizitat Serviciul Criminalistic, unde le-au fost prezentate: tehnica din dotare, laboratorul criminalistic, modul în care se fac amprentările și fotografiile judiciare, iar tinerii au plecat de la această întâlnire având ca amintire propriile amprente.

 

 

 

 

Simpozion regional cu participare naţională – concurs cu expoziţie, domeniul ecologie şi protecţia mediului, ediţia a XII-a: NATURA PRIETENA MEA!

Scopul proiectului este promovarea conceptelor ecologice cu privire la un mediu sanătos în zona natală şi formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător prin valorizarea lucrului în echipă, popularizarea şi diseminarea unor activităţi didactice deosebite desfăşurate în afara lecţiilor, popularizarea documentelor curriculare adaptate pentru educarea copiilor în vederea protecţiei mediului, promovarea unor metode de bune practici în lucrul cu copiii şi comunitatea în vederea protecţiei mediului. Şi în acest an proiectul s-a bucurat de o mare participare din partea copiilor şi a cadrelor didactice, cărora le mulţumim, subliniind că acest simpozion – concurs este o chintesenţă a trăirilor şi simţirilor atunci când scriem, desenăm, pictăm, fotografiem, mergem la activităţi pentru protejarea naturii, prietena noastră, este bucurie, dragoste pentru frumos şi o totală libertate a sufletului.

 

UNITĂŢI ŞCOLARE PARTICIPANTE LA PROIECTUL “NATURA – PRITENA MEA!” 2018

 

COLEGIUL “ŞTEFAN BĂNULESCU” CĂLĂRAŞI

LICEUL TEORETIC “DECEBAL”CONSTANTA

COLEGIUL TEHNIC DE MARIBA “AL.I.CUZA”CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUMĂRUL 1 SIBIU

GRĂDINIȚA NR 6, OLTENIŢA

GRĂDINIȚA NR 231 BUCURESTI

CLUBUL COPIILOR BABADAG

LICEUL TEORETIC “CARMEN SYLVA” EFORIE SUD

PALATUL COPIILOR TIMISOARA

PALATUL COPIILOR RESITA

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANI

LICEUL TEHNOLOGIC “ION GHICA”OLTENITA

SCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE MOISIL”ULMENI

CLUBUL COPIILOR SALONTA

PALATUL COPIILOR ORADEA

GPN NR.4 CHIRNOGI

PALATUL COPIILOR TULCEA

LICEUL TEOTETIC “CONSTANTIN NOICA” SIBIU

 

Societatea STENTOR va invita sa vizitati expozitia Europort Romania 2018, care va avea loc in perioada 15-17 mai  la clubul de tenis IDU din Mamaia.

Europort Romania este o expozitie maritima ce reuneste furnizori de echipamente navale si servicii maritime din Romania, dar si din strainatate.

In cadrul acestei manifestari expozitionale Stentor va fi in standul nr.13.

Va asteptam cu noutati referitoare la produsele si tehnologiile noastre.

Fiti alaturi de noi la acest eveniment important!

Cu stima

Beatrice Rodica Negoita

Sales & Marketing Manager Eastern Europe

 

Situată pe malul stâng al Argeșului, la conluența acestuia cu Dunărea, Oltenița, al doilea oraș ca mărime și importanță economico-socială din județul Călărași, face parte din categoria localităților a căror istorie se pierde în negura vremurilor. Dunărea, Argeșul și bălțile din împrejurimi bogate în pește, pădurile din zonă cu vânat din belșug și pământul roditor au făcut ca omenii să-și întemeieze aici o așezare încă din preistorie, așa cum o dovedesc urmele materiale scoase la lumină în punctul numit Coada Lupului. Mai târziu, în neolitic, aici a fost pusă în evidență o așezare specifică culturii Boian(cca. 4000 – 3000 î. d. Hr.), pentru ca puțin mai târziu, la 4 km nord-est de orașul de astăzi, pe grădiștea Gumelnița, să se consolideze o așezare umană care avea să dea naștere unei culturi neolitice, datate între anii 3200 – 2700 î. d. Hr. și răspândite pe un areal mult mai mare, care avea să împrumute numele dealului Gumelnița. Oamenii de aici se ocupau cu agricultura, păstoritul, vânătoarea și pescuitul, torsul și țesutul, practicând, în același timp, metalurgia aramei și aurului. Ei au fost creatorii unei bogate ceramici decorate cu brâuri în relief și alveole, uneori cu ornamente imprimate sau incizate. Tot locuitorilor din epoca Gumelnița le datorăm si frumoase lucrări de plastică antropomorfă reprezentate de statuete care înfățișează ființe umane.

 

Figurină antropomorfă specifică Culturii Gumelnița

Oamenii așezării de la confluența Argeșului cu Dunărea sunt prezenți, cu realizări specifice  și în Epoca bronzului, precum și în Epoca fierului. Conform lui Vasile Pârvan, în anul 335 î. d. Hr., când Alexandru Macedon a făcut celebra sa incursiune la nordul Dunării, acesta și-ar fi trecut armatele prin regiunea situată la vărsarea Argeșului în Dunăre, aici existând deja o așezare stabilă care făcea parte din uniunea de triburi a lui Dromichete. Dovezi de locuire din această perioadă, precum și din epoca daco-romană s-au descoperit atât pe vatra actualului oraș Oltenița, cât și în împrejurimi. Izvoare scrise menționează că aici, pe malul Dunării, în fața cetății romane Transmarisca(Turtucaia de astăzi), împăratul Constantin cel Mare a ridicat orașul întârit Dafne, unde o garnizoană militară avea misiunea supravegherii transportului pe Dunăre, spre vărsarea acesteia în mare.

După cum se cunoaște până astăzi, cea mai veche mențiune documentară în care așezarea de la vărsarea Argeșului în Dunăre apare în documente sub numele de Oltenița este un Hrisov domnesc scris aici de către domnitorul Neagoe Basarab, prin care acesta întârea vătavului Tatu și altor apropiați, mai multe sate. Din documentele medievale ulterioare aflăm că satul Oltenița se afla pe o proprietate boierească, făcând parte din categoria satelor muntenești închinate. Un asemenea document, din  1 iunie 1526, menționa că satul Oltenița se afla în stăpânirea lui Neagoe din Periș, mare vistier al domnitorului Radu de la Afumați.

După cum dovedesc alte documente din epocă, vatra satului s-a mutat în repetate rânduri, în funcție de aluviunile aduse atât de Argeș cât și de Dunăre, locuitorii de aici având de înfruntat deseori capriciile vremii. Totodată, amplasarea sa în fața orașului turcesc Turtucaia face ca  zona să se afle în centrul unor confruntări militare. Pe aici trece Vlad Daracul, fiul lui Mircea cel Bătrân, când atacă cetatea Turtucaia, de partea flotei burgunde, și tot pe aici reintră în Muntenia Mihai Viteazul, la începutul anului 1595, după ce incendiase  Turtucaia. Prin Oltenița intra în Țara Românească, în anul 1694, patriarhul Constantinopolului, Dionisie. După cum am mai scris pe blogul nostru, tot pe aici, la 5 iulie 1703, intra în țară voievodul Constantin Brâncoveanu, care se reîntorcea de la Adrianopol, unde în schimbul unei importate sume de bani reușise să obțină o nouă investire ca domn al Valahiei.

Sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea aduc desele războaie ruso-turce, multe lupte având loc în zona Olteniței, lupte care s-au finalizat cu Pacea de la Adrianopol din 1829, dată după care Principatele danubiene trec sub protectoratul Rusiei Țariste, care impun, începând din 1831/1832, Regulamentele Organice, texte cu valoare constituțională care pregătesc Moldova și Valahia pentru introducerea unor reforme economice și administrative ce vor face posibilă Unirea de la 1859. Este perioada în care Oltenița devine tot mai cunoscută pentru activitatea portuară, prin schela amenajată la Dunăre multe produse agricole luând calea exportului către țările din Occidentul Europei, după liberalizarea comerțului exterior al principatelor danubiene, impusă prin tratatul de la Adrianopol la care am făcut referire. Schela Oltenița reprezenta de asemenea punctul terminus al „Drumului Sării”, care începea la salinele din Prahova și se termina la Dunăre, la schelele din Oltenița și Ciocănești. Pentru combaterea epidemiilor aduse din Imperiul otoman, la Oltenița funcționa o Carantină, care avea sediul într-o clădire special amenajată la malul Dunării. Paza frontierei era asigurată de un punct grăniceresc, care îndeplinea și sarcini polițienești. Pe aici, prin schela de la Oltenița, intra în țară, pe 21 septembrie 1845 țevile comandate de domnitorul Gheorghe Bibescu pentru lucrarea de alimentare cu apă a Bucureștiului.

Evenimentele revoluționare din anul 1848 vor avea un ecou aparte în rândul locuitorilor satului Oltenița care, ca și cei din Călărași și din alte localități dunărene aflate pe moșii boierești sau mânăstirești, doreau să devină proprietari pe locurile pe care își aveau construite casele și acareturile gospodărești. Între timp, satul Oltenița, împreună cu întreaga moșie, ajunsese în posesia fostului domnitor Alexandru Dimitrie Ghica, om cu vederi progresiste, care ajutase deja la înființarea unui oraș liber în Teleorman(Alexandria). La 29 august 1852, Alexandru Dimitrie Ghica încheie o tranzacție cu o delegație a locuitorilor din satul Oltenița(amplasat cam unde se află astăzi Cartierul Oltenița rurală) prin care le dădea în posesie definitivă a suprafață de 500 de pogoane(250 Ha), 100 pogoane pentru construirea de case și 400 pogoane pentru islaz. Semnatarii tranzacției voiau să creeze în jurul schelei Oltenița, pe malul Dunării, “un oraș de negoț, slobod de orice dări anuale, plătind o dată pentru totdeauna locurile ce li se vor slobozi.”

Pe data de 15 octombrie 1852, o jalbă a locuitorilor din Oltenița ajunge în cancelaria domnitorului Barbu Știrbei, care, cu nici o lună în urmă, pe 24 septembrie 1852, fusese prezent la Călărași pentru a citi Hrisovul domnesc prin care așezarea de la cotul Borcii devenise oraș liber. Domnitorul se apleacă cu interes asupra doleanțelor oltenițenilor și reușeste să-l determine pe Alexandru Dimitrie Ghica să mai adauge 200 de pogoane la suprafață destinată noului oraș liber ce urma a se înființa pe malul Dunării, în jurul schelei din port. Toate documentele premergătoare urmau să fie perfectate până pe 23 aprilie 1853, ziua în care se sărbătorea Sf. Gheorghe, dată care pe atunci însemna începutul sezonului agricol, când expirau și se reînoiau învoielile agricole. Pe 24 aprilie 1853, în “Monitorul Oficial” nr. 21 se publica documentul încheiat între prințul Alexandru Dimitrie Ghica și Asociația cumpărătorilor de loturi de pe moșia Oltenița. Peste câteva zile, pe 4 mai 1853, domnitorul Barbu Știrbei oficializa tranzacția și cerea ca strămutarea oltenițenilor pe vetrele de locuințe libere să se facă în cea mai desăvârșită liniște.

barbu stirbei

Domnitorul Barbu Știrbei

La data primirii statutului de oraș, Oltenița se întindea pe o suprafață de 3 km p. și avea 3 străzi, denumite după cum urmează: 23 aprilie, Traian și Ghica. Până la sfârșitul anului 1853 planul de sitematizare a noului oraș era elaborat, fiind definitivat la începutul anului 1854, când se preciza că în zona centrală urmau să fie construite case cu două caturi(etaje) iar în mahalale doar cu un singur cat. Toate lucrările de strămutare și construire a caselor și a altor construcții comerciale s-au desfășurat cu mare dificultate, întrucât în zonă au avut loc în această perioadă lupte repetate între trupele turcești și trupele rusești cantonate în zonă, la Oltenița aflându-se, pentru două săptămâni, vestitul scriitor rus de mai târziu, Lev Tolstoi.

După întemeierea orașului liber, în viața oltenițenilor începea o nouă perioadă de dezvoltare economico-socială și edilitar-urbanistică, care avea să facă din Oltenița un oraș important la Dunăre, aspecte pe care le vom detalia în postări ulterioare.   PROF.DR.  CONSTANTIN TUDOR

O delegatie din Chirnogi in colaborare cu Casa de ajutor reciproc a pensionarilor condusa de catre colonelul in rezerva ,doctor Stoica Dan a efectuat o vizita in zona turistica a municipalitatii Tutrakan . Au fost vizitate faleza Dunarii si parcul Dunarean ,cetatea Transmarisca ,biserica Sf Nicolae zona consiliului local (aici la statuia marelui revolutionar bulgar,s-a vorbit depre prietenia dintre revolutionarii bulgari si revolutionarii romani ) si primaria municipiului Tutrakan. Un punct de mare interes a fost vizitarea muzeului pescaresc -muzeu de o mare valoare unic pe ambele maluri ale Dunarii,foarte bine amenajat din punct de vedere muzeistic de catre specialistii aflati in subordinea directorului Peter Boycev. Au fost vizitate si bisericile din satele Sumentii(sf. Gheorghe),si Belita (sf Treime)unde am fost primiti de primarul Constantin M. Apoi s-a mers la memorialul din Sumentii unde a avut loc o intalnire cu doamna viceprimar Petya Kneazova . Intrucat ne aflam in saptamana luminata a Pastilor cand nu se face parastas,preotul roman Razvan Godescu a tinut o scurta slujba de binecuvantare din slujba Invierii Domnului Hristos,apoi s-a rugat ,pentru pacea,sanatatea si buna sporire a celor doua popoare bulgar si roman. Au urmat scurte discursuri in care dl doctor Stoica Dan  (colonel in rezerva) citez din discurs :,,Onorate si distinse gazde  ma bucur ca revin  a doua oara  in acest sanctuar al eroilor si particip  la un moment de  cinstire  a eroilor romani si bulgari . Eu ca fost militar de cariera inteleg cel mai bine jertfa  eroilor ce si-au aparat fiecare propria tara intr-un moment de rascruce al istoriei. Ma inclin adanc in fata jertfei tuturor eroilor si sper ca aceste momente sa nu se mai repete . Felicit in mod deosebit oficialitatile din Tutrakan si Chirnogi care infratindu-se in anii trecuti  dau un  curs pozitiv istoriei contemporane. In calitatea mea de presedinte al casei de ajutor reciproc a pensionarilor  de dincolo de Dunare  va transmit intreaga mea consideratie  si ma simt participant la un moment  de istorie ,Hristos Voscrese ! (Hristos a inviat !-in lb bulgara )  . Apoi ghidul acestei calatorii Relu Cotoban a declarat ca daca acum peste o suta de ani aveam astfel de modele pozitive de colaborare inter umana si transfrontaliera acele urate momente de razboi nu ar fi avut loc . Prietenii de peste Dunare din Chirnogi au transmis un mesaj de prietenie si colaborare tuturor locuitorilor din Tutrakan indiferent de varsta ,sex,etnie si apartenenta politica -totii sunt prietenii nostrii dupa cum remarcau cu alta ocazie primarul Irinel Roman si viceprimarul Ion Stefan -oficialitatile locale din Chirnogi ce au transmis un calduros salut colegilor lor din Tutrakan . a consemnat Relu Cotoban—

Pe data de 20 aprilie 2018, la sediul Liceului Tehnologic ”Ion Ghica” Oltenița a fost prezentat proiectul ”Iubește viața, iubind natura”, câștigat de Asociația Ai voință, Ai putere, Oltenița, cu o finanțare de peste 9.000 lei din partea Fundației pentru parteneriat și Mol România plus cofinantarea de 2340 lei. Prezentarea a fost realizată de domnul  Ionuț Marineață, președintele Asociației Ai voință, Ai putere, în sală fiind prezenți reprezentanții Liceului ”Ion Ghica”, ai Spitalului Municipal Oltenița, ai Primariei Oltenita, circa 60 de elevi, 12 cadre didactice și alte persoane interesate de implementarea acestui proiect.
Obiectivul principal al proiectului este unul ecologic, constând în amenajarea unei zone verzi de circa 500 metri pătrați în curtea Spitalului Oltenița și educarea a peste 60 de elevi ai Liceului ”Ion Ghica” în spiritul protejării naturii. Efectiv, vor fi plantați 100 de pomi, 100 de arbuști, , flori si vor fi puse bănci, mese și pubele pentru gunoi, gazon, vor fi amenajate alei pietruite și, mai ales, vor fi sădite speranțele că acest loc va constitui în curând o oază de relaxare și de recuperare pentru pacienții spitalului.
Doamna doctor Simona Smochină, director executiv al Spitalului Municipal Oltenița, a spus, în alocuțiunea dumneaei, că sănătatea și educația sunt elementele esențiale ale evoluției oricărui om și a pieței muncii, deoarece fără sănătate nu poți munci, pentru că nu poți din punct de vedere fizic, iar fără educație de asemenea nu poți munci din cauză că nu știi ce anume să faci, nefiind pregătit. Acest proiect este foarte bun deoarece amenajează o zonă destinată sănătății și, în același timp educă elevii, a spus d-na doctor Simona  Smochină.
Doamna director a Liceului ”Ion Ghica” Oltenița, Claudia Diaconu, a spus printre altele că perioada de plantare a pomilor, arbuștilor, florilor etc. din zona verde se suprapune exact peste perioada programată în școala noastră pentru ”Școala altfel”, iar celelalte activități vor îmbina utilul cu plăcutul, astfel încât speră la participarea entuziastă a mai mult de 60 de elevi prevăzuți în proiect.

In urma acestei intalniri au fost formate grupe de elevi care vor concura pentru cele 4 subactivitati, grupe care au primit denumire : Grupa 1: Foc, Grupa 2: Pamant ; Grupa 3: Apa  iar ultima grupa formata din echipa asociatiei : Aer.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

MANAGER PROIECT

Prof. Marineata Ionut

TRUBADURII -in formula -VASILE VANATORU-tobe-MELEACA PARASCHIV-orga-BALCA FLORIAN-bass-,CHIRITA FLORIAN-chitara solo- si DUMITRU DRAGON-solist vocal=LA O PETRECERE IN COMUNA CHIRNOGI-oct 1990 !

Primăria Oltenița a premiat, pe 17 aprilie 2018, elevele Liceului Tehnologic ”Ion Ghica” Oltenița participante la fazele naționale ale olimpiadelor școlare pentru disciplinele tehnologice 2018, precum și cadrele didactice coordonatoare, după cum urmează: Berbec Loredana (clasa a XII-a) și Dinu Cosmina (clasa a XI-a), pregătite de prof. Tudora Pătrașcu, la Textile și Vasile Roxana-Steluța (clasa a XI-a profesională), pregătită de ms. instr. Ilie Georgica, la Estetica și igiena corpului omenesc (coafor). În imagine nu se află d-na prof. Tudora Pătrașcu, dar se află d-na director Claudia Diaconu și domnul primar Petre Țone, căruia îi mulțumim pe această cale pentru inițiativa frumoasă pe care a avut-o!

(Informații: prof. Paul Niculiță)

BULETIN DE PRESĂ

 

 

Reținut de polițiști pentru distrugere

 

Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Călărași efectuează cercetări față de un bărbat, de 29 de ani, din comuna Jegălia, județul Călărași, bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere.

În fapt, la data de 17 aprilie a.c., persoana în cauză, pe fondul unui conflict spontan cu mama sa, a incendiat aproximativ 100 de baloți din paie aflați în curtea locuinței comune.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pe o perioada de 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare  preventivă.

 

 

Siguranța rutieră, prioritate a polițiștilor

 

Polițiștii rutieri desfășoară zilnic acțiuni menite să contribuie la consolidarea  gradului de siguranță a participanților în trafic, în timpul cărora sunt sancționate abaterile celor care încalcă prevederile legislației rutiere.

 

Exemple:

 

– În după-amiaza de 17 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Călărași au depistat în trafic, pe DN 31, în comuna Chiselet, județul Călărași, un bărbat, de 30 de ani, din comuna Ulmeni, în timp ce conducea un autoturism, fără a poseda permis.

Cel în cauză a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.

 

 

 

 

– Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Călărași au prins în trafic în dimineața de 18 aprilie a.c., un bărbat, de 33 de ani, din comuna Perișoru, județul Călărași, în timp ce conducea un autoturism, deși consumase alcool.

La testarea cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,64 mg/l alcool în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit dosar penal fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Peste 1.400 țigarete fără documente de proveniență au fost confiscate de polițiștii de ordine publică din Călărași.

Polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Călărași au identificat două persoane, din  localitate, cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, care dețineau și ofereau spre comercializare 1.460 țigarete, în valoare de 730 de lei, fără a putea face dovada provenienței acestora.

Țigaretele au fost ridicate în vederea confiscării, iar cei în cauză au fost sancționați contravențional conform Legii nr.12/1990.

 

 

Bănuiți de furt calificat, identificați și reținuți de polițiști

 

Doi bărbați, bănuiți de furt calificat au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Călărași.

La data de 14 aprilie a.c., polițiștii au fost sesizați de o femeie, de 46 de ani, din localitate, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au sustras un animal din curte.

Cercetările desfășurate cu operativitate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Călărași au condus la identificarea și reținerea a doi bărbați, cu vârste cuprinse între 31 și 37 de ani.

Cei în cauză au fost depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.

 

Poliția vine în sprijinul cetățenilor cu o serie de sfaturi utile pentru prevenirea și combaterea furturilor de animale:

 

 • pe cât posibil, în timpul nopții, asigurați iluminatul zonelor unde lăsați animalele;
 • pe parcursul nopții sau chiar și ziua, îndeosebi în situația în care plecați de la domiciliu, asigurați cu sisteme de închidere (lacăte, zăvoare etc.) ușile grajdurilor sau anexelor gospodărești unde țineți animale;
 • animalele lăsate nesupravegheate pe pășuni, izlazuri sau pe marginea drumului constituie o pradă ușoară pentru hoți, nu le creați această posibilitate;
 • evitați amplasarea grajdurilor sau adăposturilor de animale la distanțe mari de locuință sau în locuri izolate, fără să asigurați paza acestora;
 • nu permiteți accesul în gospodărie a vânzătorilor ambulanți sau a celor ce se recomandă a fi cumpărători de animale, păsări sau produse agricole;
 • dacă v-ați hotărât să vindeți animale, nu le oferiți în schimbul unor promisiuni (cu atât mai mult unui străin), încasați banii în momentul vânzării;
 • când plecați de acasă, rugați vecinii sau rudele apropiate să vă supravegheze curtea și locuința;
 • unul sau doi câini de pază vă pot scuti de multe neplăceri.

 

 

Peste 150 de persoane legitimate, aproximativ 200 de autovehicule controlate și 82 de sancțiuni contravenționale aplicate în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști în județul Călărași.

În noaptea de 14 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Budești, Secției 1 Poliție Rurală Călărași și Secției 2 Poliție Rurală Ulmeni au desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și liniștii publice.

Acțiunea a urmărit identificarea persoanelor care comit fapte contra legii, depistarea celor care încalcă normele legale sau comit infracțiuni la regimul circulației rutiere, precum și prevenirea activităților comerciale ilicite și depistarea persoanelor care nu respectă legislația în domeniu.

Pe parcursul desfășurării acțiunii a fost constatată o infracțiune, fiind verificate 197 de autovehicule și 25 de persoane aflate în control judiciar și arest la domiciliu. De asemenea, polițiștii au controlat 6 societăți comerciale și 18 agenți de pază.

Au fost legitimate 159 de persoane, 82 dintre acestea săvârșind fapte de natură contravenționale fiind luate măsuri de sancționare, astfel: 68 dintre sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru încălcări ale O.U.G 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 5 pentru încălcări ale Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 4 în baza prevederilor Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și 5 la alte acte normative.

Valoarea sancțiunilor aplicate este de 74.775 lei.

Alături de polițiști la acțiune au participat reprezentanți ai Inspectoratului de Muncă Teritorial Călărași, angajați din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călărași și jandarmi.

Acțiunile de acest gen vor fi efectuate în continuare pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

Exemple:

– Un bărbat, de 47 de ani, din comuna Roseți, județul Călărași, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un moped, deși nu poseda permis.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis.

 

– Administratorului unei societăți a fost sancționat de polițiști pentru că nu a evidențiat prin casa de marcat încasările provenind din vânzarea de mărfuri în sumă de 261 lei.

De asemenea, acesta nu deținea licență din partea titularilor drepturilor de autor pentru muzica ambientală difuzată în bar, fapt pentru care a fost sancționat contravențional.

 

 

 

   Reținut de polițiștii pentru conducere fără permis

 

Polițiștii au reținut un tânăr care ar fi condus un autoturism pe drumurile publice, deși nu avea permis.

În dimineața de 16 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Curcani au depistat un tânăr, de 22 de ani, din comuna Mitreni, județul Călărași, în timp ce conducea un autovehicul fără a poseda permis de conducere.

Cel în cauză a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.

 

 

Poliţiştii atrag atenţia!

 

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere se poate pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

 

 

Dosar penal întocmit de polițiști

 

Un bărbat este cercetat de polițiști după ce a fost identificat la volanul unui autoturism radiat.

La data de 15 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Oltenița au depistat un bărbat, de 49 de ani, din comuna Dorobanțu, județul Călărași, în timp ce conducea un autovehicul radiat din circulație.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat.

14 aprilie 2018 – Asociația de Prietenie Româno-Franceză „ROMFRA” (Alexandria) a găzduit întâlnirea de suflet a membrilor cenaclului literar oltenițean-RADIO TV OLTENITA- cu membrii cenaclului literar din Alexandria. Le mulțumim gazdelor (dna prof. Emilia Stroe și dna prof. Geanina Burcea) pentru primirea călduroasă și tuturor participanților pentru mărturisirea de sensibilitate și de crez artistic.Va prezentam un reportaj al evenimentului si va dorim vizionare placuta !

Sub umbrela ViitorPlus s-au plantat in ultimii 11 ani, 65 de hectare de padure, cu participarea a peste 11.500 de voluntari. „Adopta un copac!” este un proiect care ajuta la cresterea suprafetei impadurite din Romania. Se bazeaza pe atragerea de fonduri din mediul privat (firme si persoane fizice), cu care se realizeaza paduri noi, care altfel nu ar exista. Ne concentram pe locatii cu deficit de padure si unde exista un interes real din partea administratiilor locale. Vrem sa realizam cu precadere perdele forestiere, care aduc in plus fata de beneficiile padurii si partea de protectie a drumurilor si cresterea productivitatii terenurilor agricole.

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte pe care ViitorPlus le deruleaza de 8 ani, in judetul Calarasi, este ecOprovocarea. De asemenea, ViitorPlus deruleaza programe de antreprenoriat social, reciclare si infrastructura de mediu.  Azi, am continuat plantarile in comuna CHIRNOGI-jud. Calarasi-actiune la care au participat dl primar al comunei CHIRNOGI,IRINEL ROMAN si doi politicieni calaraseni-dna senator PSD ROXANA PATURCA si dl. PANDEA CIPRIAN – Secretar de Stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului si Presedintele Organizatiei Judetene PSD Calarasi!Radio tv Oltenita va prezinta un scurt reportaj de la fata locului !

 

 

Pentru iubitorii artei plastice numele unor pictori originari de pe meleagurile călărășene sunt de acum bine cunoscute. Ma refer la Tudor Lorman sau Tache Papatriandafil, Mihail Mihalcea-Poiana sau Aurel Nicolescu, Zaharia Simion sau Niță Anghelescu, ca să-i amintesc doar pe cei mai des citați în articole și materiale de specialitate. Mai puțini însă știu că cel mai bine cotat pictor local este oltenițeanul GHEORGHE VÂNĂTORU, catalogat de către specialiști ca cel mai mare expresionist român.

Gheorghe Vânătoru, pe numele lui adevărat Gheorghe N. Gheorghe, s-a născut la Oltenița în urmă cu 110 ani, pe 19 aprilie 1909. Cursurile primare și gimnaziale le urmează în localitatea natală, aici absolvind și primele trei clase de liceu, bacalaureatul obținându-l la un liceu bucureștean, unde frecventase ultima clasă. Încă din timpul studiilor liceale s-a arătat  preocupat de domeniul cultural fiind animatorul unei asociaţiei culturale a elevilor, în paralel ocupându-se de redactarea revistei „Mai multă lumină”, dar colaborând şi cu versuri la revista „Bilete de papagal” a lui Tudor Arghezi.

Între 1929 și 1934 pictorul se va forma pe băncile Academiei de Arte Frumoase din București, avându-i profesori pe Nicolae Tonitza, Francisc Șirato sau Gheorghe Petrașcu, cel care îi va influența decisiv traseul ulterior. Apariția lui Vânătoru în mediul artistic interbelic avea să fie remarcată chiar de la debutul pe simeze, fiind premiat de juriu încă de la prima participare la Salonul Oficial, în 1932, an în care tânărul Eugène Ionesco aprecia că Vânătoru “este un temperament real și viguros, creator de atmosferă și modern în culoare, o clară speranță a picturii românești”.

14 PIONIERA colectia Alexandru si Liviu Gavrila_C8T2951

Pioniera – pictură de Gheorghe Vânătoru

În anul 1934, Vânătoru descoperă natura, dar mai ales pitorescul dobrogean. Într-o călătorie înlesnită de Sindicatul artiștilor, pictorul va ajunge pe malurile Mării Negre până în sud, la Balcic, unde pictează o suită de peisaje inedite și totodată singulare în creația ulterioră. Toate operele pictate pe litoral avea să le expună în București, alături de Valentin Hoeflich, la sala “Mozart”. A expus și la Sala Dalles în 1938, iar în 1943 este premiat în cadrul Salonului oficial de pictură și sculptură.  Lucrările sale vor ajunge și pe simezele din  străinătate, fiind prezent în expoziții organizate la Veneția, Odesa, Tel Aviv.

29 SENA DUPA PLOAIE colectia Maria si Petru Motiu__C8T2906

Sena după ploaie – pictura de Gheorghe Vânătoru

Picturile lui Vânătoru din această perioadă, marcate de o modernitate specifică curentului expresionist european, reliefează preferinţa autorului pentru valoarea expresivă a culorii, în sinteza compoziţiei care, figurativă rămânând, este structurată aproape geometric, în peisaj mai ales, artistul urmărind starea de spirit şi mult mai puţin respectarea formatului inițial. Din acest motiv literatura de specialitate la catalogat drept cel mai mare expresionist român. E drept, există în operele lui un expresionism cromatic şi poate, în unele compoziţii cu femei, un dramatism care duce gândul către curentul respectiv. Este însă un expresionism de tipul petraşchian, lipsit de dimensiunea sarcastică a manifestării lui de tip german sau chiar francez.

Gheorghe Vânătoru își continuă activitatea și după cel de al doilea război mondial, prima sa expoziție personală din această perioadă având loc în decembrie  1957, la Sala “Nicolae Cristea” din București. În martie 1964 Galeriile “Orizont” din Capitală îi g[zduiesc încă o expoziție personală, iar în anii 1965 și 1966, galeriile “W.E. Oates” din Memphis, Tennesse, SUA, îi cumpără nu mai puțin de 25 de lucrări, fapt care îl propulasează la nivel mondial. Urmarea firească a fost prezența lui în marile expoziții ale lumii. Astfel, în 1969 expune la Tel Aviv și Beirut, iar  în 1972, la Tokio.

26 IARNA IN COTROCENI colectia Mihaela si Stefan Grimberg_C8T2891

Iarna în Cotroceni – pictură de Gheorghe Vânătoru

Și în țară galeriile de artă se bat pentru a-l avea pe Vânătoru pe simeze. În acest context, în anul 1973, i se organizează o mare expoziție personală la Ateneul Român, iar peste doi ani, în anul 1975, una similară  la Căminul Artei din București. Sala Dalles va găzdui o mare expoziție retrospectivă, organizată în anul 1978, pentru ca în aceeași locație să fie organizată o a două expoziție retrospectivă chiar în anul morții artistului( Gheorghe Vânătoru a încetat din viață la București pe 20 iulie 1983).

După evenimentele din Decembrie 1989, lucrări ale lui Gheorghe Vânătoru vor fi prezente în multe expoziții din capitală și din țară, iar la licitațiile de specialitate tablourile artistului înregistrează cotații din ce în ce mai mari.

Conform celor menționate de criticul de artă călărășean, Ana Amelia Dincă, într-un articol publicat în anul 2009 în săptămânalul “Oltenițeanul”, prezenţa pictorului Gheorghe Vânătoru în „Enciclopedia artiştilor români contemporani”, semnată de Alexandru Cebuc, Vasile Florea şi Negoiţă Lăptoiu, evocă demersul unei biografii artistice aparte, care îi rezervă un loc binemeritat printre plasticienii de marcă ai celei de a doua jumătăţi a sec.XX.

gh_vanatoru_14

Autoportret

SURSA FOTO—https://reporterpenet.ro/biciclisti-in-siguranta/

 

Având în vedere că vremea s-a încălzit, iubitorii mișcării pe două roți au început să își scoată bicicletele de la ,,hibernare”. Pentru un trafic în condiții civilizate și de siguranță, bicicliștii trebuie să respecte regulile de circulație și să se echipeze corespunzător.

 

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Călărași recomandă tuturor celor cărora le place să meargă cu bicicleta:

 

Pentru a putea conduce o bicicletă pe drumurile publice, trebuie să ai vârsta minimă de 14 ani, să cunoști regulile de circulație și să fii echipat corespunzător;

 

Pentru a circula pe drumul public, bicicleta trebuie să fie echipată corespunzător (dispozitiv de frânare eficace, mijloc de avertizare sonoră, lumină de culoare albă sau galbenă în față, lumină de culoare roșie în spate și cel puțin un element reflectorizant);

 

Înainte de a pătrunde cu bicicleta pe arterele prioritare, redu viteza, asigură-te temeinic și acordă prioritate de trecere celorlalți participanți la trafic;

 

Înainte de a schimba direcția de mers, mai ales spre stânga, asigură-te temeinic – din față și din spate – că nu se apropie niciun autovehicul;

 

La schimbarea direcției de mers, chiar daca ai prioritate de trecere, asigură-te că ceilalți participanți la trafic au înțeles intenția ta!

 

Circulă cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, iar atunci când vă deplasați în grup, numai în coloană, câte unul;

 

Nu circula cu bicicleta sub influența băuturilor alcoolice;

 

Poartă cască de protecție. Îți poate salva viața!;

 

Circulând cu bicicleta, nu te agăța de vehicule aflate în mers;

 

Nu transporta pe bicicletă altă persoană.

 

Drum bun!

Vernisarea unei expoziții de hărți organizată în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național al Hărții și Cărții Vechi din București, „Oltenița – reper cartografic” a avut loc astazi 13 aprilie 2018- la ora 11:00, la sediul Muzeului Civilizației Oltenița.Va prezentam un scurt reportaj  realizat de RADIO TV OLTENITA !

Asociatia ViitorPlus are placerea de a va invita la ultima zi de plantare a perdelei forestiere din localitatea Chirnogi, judetul Calarasi. Evenimentul va avea loc sambata, 14.04.2018, incepand cu ora 10:00. Vom impartasi rezultatele proiectului de infiintare de perdea forestiera de-a lungul DN 41.

Dupa ce in noiembrie 2017 au fost plantate primele 2 ha de perdea forestiera din comuna Chirnogi, in data de 14 aprilie urmeaza sa fie plantata ultima suprafata cu plopi a acestui sezon. La evenimentul de plantare vor participa Primarul comunei Chirnogi si 150 de voluntari – angajati ai companiilor partenere si membrii din echipa de organizare. Asteptam si o confirmare din partea Consiliului Judetean Calarasi.

Va propunem sa va alaturati incepand cu ora 12:30, pana aproximativ in jurul orei 14:30. Ziua va include si o pauza de pranz campenesc, alaturi de voluntarii la plantare. Evenimentul va avea loc pe DN 41, la iesirea din Chirnogi spre Oltenita.Putem asigura transportul din Calarasi, pana la Chirnogi, daca este necesar. Revenim cu mai multe detalii despre ora si locul de preluare, dupa primirea confirmarilor de participare.

Pentru detalii si confirmari, va rugam sa ne contactati la adoptauncopac@viitorplus.ro, 0773.359.748 (Andreea Croitoru, Asistent al programului “Adopta un copac!”).

Va asteptam alaturi de noi! Mai jos regasiti mai multe detalii despre program si ViitorPlus.

Despre ViitorPlus si „Adopta un copac!”:

Sub umbrela ViitorPlus s-au plantat in ultimii 11 ani, 65 de hectare de padure, cu participarea a peste 11.500 de voluntari. „Adopta un copac!” este un proiect care ajuta la cresterea suprafetei impadurite din Romania. Se bazeaza pe atragerea de fonduri din mediul privat (firme si persoane fizice), cu care se realizeaza paduri noi, care altfel nu ar exista. Ne concentram pe locatii cu deficit de padure si unde exista un interes real din partea administratiilor locale. Vrem sa realizam cu precadere perdele forestiere, care aduc in plus fata de beneficiile padurii si partea de protectie a drumurilor si cresterea productivitatii terenurilor agricole.

Unul dintre cele mai cunoscute proiecte pe care ViitorPlus le deruleaza de 8 ani, in judetul Calarasi, este ecOprovocarea. De asemenea, ViitorPlus deruleaza programe de antreprenoriat social, reciclare si infrastructura de mediu.

Atat elevii, cat si profesorii din invatamantul preuniversitar ar putea beneficia de fonduri de la autoritati pentru achizitionarea de carti si carti electronice, conform unor propuneri legislative inregistrate la Senat pentru dezbatere

Doua proiecte de acte normative, si anume Propunerea legislativa privind stimularea achizitionarii de carti si carti in format electronic, necesare pentru elevi, in invatamantul preuniversitar si Propunerea legislativa privind stimularea achizitionarii de carti sau carti in format electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice, in invatamantul preuniversitar, ce au fost inregistrate recent la Senat pentru dezbatere, prevad acordarea de bani anumitor elevi si profesorilor pentru cumpararea de carti.
Pentru a se putea aplica, propunerile legislative au nevoie de aprobarea ambelor camere ale Parlamentului, de promulgarea prin decret prezidential si de publicarea in Monitorul Oficial.
Conform acestor documente, elevii si profesorii vor primi bani pentru achizitionarea cartilor. Mai exact, elevii absolventi ai primului an de studiu de la inceputul fiecarui ciclu scolar, adica cei ce finalizeaza clasa pregatitoare, clasa a V-a si clasa a X-a, vor putea primi, la cerere, echivalentul in lei a 50 de euro pentru cumpararea de carti si carti in format electronic.

Mai mult, toate cadrele didactice titulare sau suplinitoare calificate din invatamantul preuniversitar ar putea primi de la stat echivalentul in lei a 100 de euro pentru cumpararea unor carti tiparite sau in format electronic. SURSA—https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/bani-pentru-carti-profesorii-vor-primi-100-de-euro-iar-elevii-vor-primi-50-de-euro-7850.html?utm_source=legislatiamuncii-12042018&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&uid=580067

 

Polițiștii au întocmit dosar penal unui bărbat care ar fi condus un autoturism sub influența alcoolului.

În ziua de 11 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Oltenița au depistat un tânăr, de 24 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autovehicul, deși consumase alcool.

La testarea cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație alcoolică de 1,09 mg/l alcool în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit dosar penal fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

 

 

Fiți responsabili în trafic!

 

Consumul de alcool scade capacitatea de reacție și de manevrare a autovehiculului, dereglând răspunsul la stimulii optici și auditivi. De asemenea, alcoolul scade concentrarea, atenția, reflexele și viteza de execuție a mișcărilor.

 

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se poate pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Muzeul Civilizației Gumelnița în colaborare cu Direcția Județeană a Arhivele Naționale Călărași ,a organizat azi 11 Aprilie 2018, ora 11:00,vernisajul expoziției de antropologie socială, „Elevul în comunism”. Evenimentul a avut  loc la Turnul de Apă Oltenița” .

Startul Cupei DHS 2018 aflată la a IX-a ediție, pe data de 11 aprilie, în Oltenița, județul Călărași !

 

            Etapa judeţeană a concursului naţional de îndemânare pe bicicletă CUPA DHS – EDUCAȚIE RUTIERĂ – ed. a-IX -a ,  concurs cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale, finanţate de M.E.N. – miercuri, 11 aprilie 2018, începând cu ora 10.00, în faţa Primăriei Municipiului Olteniţa.

În cadrul fazei judeţene concurenţii trebuie să treacă prin doua probe, una teoretică şi una practică. Pentru început, vor da dovada că ştiu regulile de circulaţie, dar vor primi întrebări şi despre istoria bicicletei sau despre modelele de biciclete produse de compania organizatoare, DHS. Trecuţi de acest hop, la a doua probă se vor urca pe şa şi vor parcurge un traseu cu bicicleta în poligon, unde își vor arăta îndemânarea pe bicicletă. Elevii claselor V-VIII vor participa în echipe mixte de 4 persoane (2 fete şi 2 băieţi), însoţiţi de un profesor coordonator.             Toţi participanţii, elevi şi profesori, vor primi premii şi cadouri din partea organizatorilor, indiferent de rezultatele obţinute.

Proiectul îşi propune să promoveze atât un mod de viaţă sănătos, prin mişcare, cât şi să ajute la prevenirea producerii de accidente de circulaţie în rândul elevilor, prin însuşirea corectă a regulilor de circulaţie şi prin respectarea lor. Pe termen lung, ţelul acestui tip de proiecte este creşterea numărului de cercuri şi cluburi de ciclism şi ciclo-turism pe lângă şcolile din România.            „Cupa DHS a ajuns deja un eveniment, care a crescut de la an la an, iar asta o datorăm în primul rând implicării şi dorinţei copiilor de a face mişcare în aer liber. Partenerii noştri, cu care formăm o echipă excelentă, ne-au ajutat din primul moment cu mult entuziasm şi au înţeles importanţa promovării bicicletei în educaţia copiilor, ca modalitate alternativă de petrecere a timpului liber, în locul televizorului sau al calculatorului. Pentru viitor, ne propunem ca implicarea noastră în evenimente de ciclism şi de promovare a sportului pentru toţi să crească, iar succesul anual al Cupei DHS va constitui unul dintre pilonii acestei strategii. De altfel, acest concurs oferă tinerilor concurenţi şi o educaţie rutieră pentru mersul cu bicicleta. DHS – bicicleta preferată de peste două milioane de români.” – Gelu Fona, Manager Proiect – Eurosport DHS Romania.

– Cupa DHS – singurul eveniment de acest gen din țară – este un concurs de îndemânare pe bicicletă și legislație rutieră în care sunt angrenați elevii și cadrele didactice. Este un eveniment organizat la nivel național în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul de Interne prin – IGPR.

Evenimentul a ajuns în anul 2018 la a IX-a ediție, interesul crescut al elevilor și profesorilor pentru acest concurs reflectându-se printr-o participare din ce în ce mai numeroasă.     Concursul este unul de tip caravană, echipa DHS organizând etapele județene ale competiției în principalele orașe și zone geografice ale țării.

Director,

Prof.Constantin Mirela—-

TABEL NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE LA CUPA DHS 2018

ETAPA JUDEŢEANĂ

NR.CRT. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT/PROFESOR NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI/ECHIPAJ LOCUL OBŢINUT
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ

”SPIRU HARET”

 

LEFEGIU ANGELA

TOPALĂ ALIN

VOICU MIRELA

POSTELNICU DELIA

OLTEANU ROBERT

MENŢIUNE
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU VLAHUŢĂ”

 

SĂNDOI CLAUDIA

PENU MIHNEA

FRÂNCU MARIO

BĂCĂOANU KARINA

TUDOR ANDREEA

MENŢIUNE
3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF.LUCIAN PAVEL”

 

BUGA ERNA

GORNEANU COSMIN

FOFIRCĂ TEODOR

MOCANU ELENA

VÂLCIU CEZAR

SĂNDOI ERNARD

MENŢIUNE
4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF.LUCIAN PAVEL”

 

BUGA ERNA

ANDREI ANTONIO

CONSTANTIN TEODOR

DUŢĂ DANIELA

MADIN BEATRICE

MENŢIUNE
5. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF.LUCIAN PAVEL”

 

BUGA ERNA

GHIUZELU ONUR

PENU GABRIEL

CRISTEA LUICA

VIERU MARIA

MENŢIUNE
6. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF.LUCIAN PAVEL”

 

BUGA ERNA

MĂRGĂRIT ROBERT

OANCEA RAFAEL

CREŢU RAMONA

DECU DIANA

LOCUL III
7. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF.LUCIAN PAVEL”

 

BUGA ERNA

CRISTEA DAVID

VASILE DAVID

MARIA VASILE

DRĂGHICI ANA

LOCUL II
8. ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF.LUCIAN PAVEL”

 

BUGA ERNA

MIHAI DAVID

TANE ANDRA

GHEORGHE TEODOR

SLAV DARIA

LOCUL I

TOTAL REZULTATE :

LOCUL I – 1-Echipaj-MIHAI DAVID,TANE ANDRA,GHE. THEODOR,SLAV DARIA

LOCUL II – Echipaj-CRISTEA DAVID,VASILE DAVID,MARIA VASILE,DRAGHICI ANA

LOCUL III -Echipaj -MARGARIT ROBERT,DANCEA RAFAEL,CRETU RAMONA,DECU DIANA

 

Dragi prieteni, Muzeul Civilizației Gumelnița vă invită în data de 13 aprilie 2018 la o suită de evenimente culturale organizate cu ocazia sărbătoririi Zilelor Orașului Oltenița.

Programul va cuprinde:

1. Vernisarea unei expoziții de hărți organizată în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național al Hărții și Cărții Vechi din București, „Oltenița – reper cartografic” ce va avea loc la ora 11:00, la sediul Muzeului Civilizației Oltenița.
2. Organizare spectacolului de teatru „neapărat Caragiale”, în colaborare cu Teatrul Județean „Tudor Vianu” din Giurgiu care se va desfășura la ora 18:00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oltenița, intrarea fiind liberă.
3. Vizitarea expoziției „Elevul în comunism” de la Turnul de Apă Oltenița

Înfiinţarea unui  liceu  la Oltenița a reprezentat o veche dorinţă a locuitorilor din oraş. Încă din 1891, Consiliul Orăşenesc a dezbătut această problemă, dar fără să se îndeplinească, din cauza lipsei resurselor materiale. În anul 1919, iniţiativa a fost reluată şi s-a concretizat, prin contribuţia primarului de atunci al oraşului Olteniţa, Hristache Danielescu. Acţiunea a fost susţinută de ministrul instrucţiunii, Constantin Angelescu şi de prefectul de Ilfov, I. Niculescu Dorobanţu. Localul în care şi-a început cursurile liceul era o casă particulară, situată în centrul oraşului, proprietatea lui Nae Mandache, (fostul sediu I.C.S.M. Olteniţa, până în anul 1989), dar care nu corespundea standardelor unei şcoli şi de aceea s-au căutat soluţii pentru obţinerea unui local mai bun. Acesta a fost donat de Constantin Alimănăşteanu, important lider politic, unul dintre moşierii oraşului şi era situat pe actualul amplasament al liceului, este vorba de latura de nord. Prin Decretul regal nr.5088/1922, liceul din Olteniţa avea să poarte numele Constantin Alimănișteanu.

Nici acest local nu a corespuns pe deplin şi de aceea, s-a solicitat construirea unei clădiri adecvate cerinţelor unui învăţământ de calitate. În ședința din septembrie 1928, Comitetul școlar analiza încă o dată problema spațiilor liceului și înaintează un memoriu Prefecturii județului Ilfov care avea sediul la București, solicitând sprijin pentru construirea unui local corespunzător. Prefectul, dr. Constantin Deculescu, originar din Oltenița, va primi cu simpatie cererile oltenițenilor și în anul 1930 alocă suma de un million de lei pentru construirea unui sediu adecvat necesar liceului de la Oltenița.

Proiectul este întocmit de arhitectul Ioan Cernescu, cel care va supraveghea lucrările câștigate, prin licitație, de inginerul Constantin Alexandru. Piatra de temelie s-a pus la data de 15 octombrie 1930, construcția finalizându-se partial, din lipsa fondurilor generate de criza economică, la sfârșitul anului 1931. Ioachim Botez, profesor al liceului, avea să consemneze, mai târziu, despre ridicarea localului care urma să-i găzduiască, deopotrivă, pe elevi și profesori: “S-a înălțat numai din roșu un liceu în stil românesc…Pe lângă calorifer, hardughia cea nouă ar fi trebuit să aibă un amfiteatru…, dacă spectrul foamei nu s-ar fi ivit într-o bună zi în lanurile pline de mălură și de pălămidă ale țăranilor din satele împrejmuitoare;… Liceul cel falnic a rămas fără acoperiș… Acum hardughia cea roșie stă tristă…”

Neagoe Basarab

Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat după un orar aprobat de minister, clasele de băieţi învăţau dimineaţa, cele ale fetelor după amiază. Liceul, în spiritul legii elaborate de ministrul Spiru Haret, era de 8 ani, structurat în gimnaziu sau ciclul inferior şi liceul propriu-zis sau ciclul superior. În 1923 s-au finalizat primii 4 ani ai liceului (gimnaziul), cu un total de 94 de elevi: 48 provenind din oraş, iar 46 din mediul rural: 20 fii de agricultori, 16 fii de comercianţi, 18 fii de funcţionari, 4 fii de învăţători, 1 fiu de militar, 4 fii de liber profesionişti, 6 alte ocupaţii. Printre absolvenţi a fost şi Alexandru Mărculescu, autorul primei monografii a oraşului. În anul 1927 finaliza studiile prima promoţie de liceu, 20 de elevi, dintre care 18 vor urma învăţământul superior, după cum urmează: 6 drept, 4 medicină, 4 ştiinţe economice, 2 litere şi 2 agronomie.

Prestigiul liceului, de a lungul timpului, s-a datorat pregătirii temeinice pe care au dobândit-o elevii. Din rândul elevilor liceului, mulţi s-au afirmat ca renumiţi specialişti: Al. Constant, ministrul culturii în perioada 1940-1941, Florian Mandache profesor dr. docent medic chirurg la Spitalul Brâncovenesc, a fost profesor la Institutul Medico-Farmaceutic din Bucureşti, Nicolae Oblu, prof. dr. docent medic psihiatru – profesor la Institutul Medico-Farmaceutic din Iaşi, Haralambie Ionescu dr. docent, profesor universitar de matematică la Institutul Politehnic din Bucureşti, Marin Cernea, profesor doctorand în filosofie, Ilie Cernea, doctor în medicină veterinară, Traian Păun, profesor de limbă română şi mai apoi director la liceul  unde a fost elev, Alexandru Mărculescu licenţiat al Facultăţii de litere şi drept, etc.

În urma aplicării Decretului 175 din august 1948, fostul liceu din Oltenița, care devenise între timp gimnaziu teoretic de tip A, se reorganizează și începând cu anul școlar 1948/1949 se transformă în școală profesională de orezărie. Peste doi ani, în septembrie 1950 devine școală medie tehnică  agricolă, funcționând cu acest profil până la sfârșitul anului școlar 1953/1954.

La 1 septembrie 1954 se înființează Școala medie mixtă de cultură generală Oltenița, cu durata de 3 ani, care după programa aprobată corespundea structural unui liceu. Începând cu anul școlar 1955/1956, durata liceului crește la 4 ani, iar numărul elevilor crește semnificativ, acum fiind înregistrate două clase  a VIII-a. În anul școlar următor se înființează și clasele de seral pentru clasele VIII-XI, precum și o secție fără frecvență. La finalul anului școlar 1956/1957 școala medie din Oltenița dădea prima promoție de absolvenți.

Cu un număr de elevi mai mare de la un an la altul și cu ridicarea numărului de clase de liceu la 12, începând din 1961, spațiul în care se desfășurau cursurile devenise insuficient. În aceste condiții, în perioada anilor 1960-1961 s-au reluat lucrările la aripa neterminată în anul 1931. În felul acesta celor 7 săli de clasă li s-au mai adăugat încă 10 săli, două laboratoare, o sală pentru bibliotecă și alte încăperi cu destinație administrative.

Fostul Liceu Alimănișteanu  devine Școala medie mixtă nr. 1, începând cu anul școlar 1964/1965, odată cu înființarea Școlii medii mixte nr. 2, pentru care se construise sediul nou din str. Cuza Vodă, unde astăzi funcționează Școala gimnazială “Lucian Pavel”.

Din anul școlar 1965/1966 Școala medie mixtă nr. 1 își schimbă numele în Liceul teoretic “Alexandru Sahia” Oltenița, iar în anul 1968/1969 de pe băncile liceului ieșea prima promoție de absolvenți cu 12 clase. În anul 1975, în același timp cu Liceul teoretic “Nicolae Bălcescu”, este transformat în liceu industrial, care păstrează și câte două rânduri de clase de liceu teoretic cu profil real, luând numele de Liceul industrial nr. 1 Oltenița. Acest profil mixt(industrial cu clase de teoretic) și-l va păstra liceul până la Revoluția din decembrie 1989.

Transformările de după 1989 s-au reflectat si asupra acestui liceu. A fost numit „Neagoe Basarab”, după numele domnitorului din timpul căruia datează prima atestare documentară a localităţii Olteniţa (1515) si a redevenit liceu teoretic.

În spiritul tradiţiei din acest liceu, elevii, coordonaţi de profesori, continuă să obţină rezultate deosebite la olimpiade, concursuri şi să se implice în activităţile extraşcolare. Enumerăm câteva dintre ele: medalie de argint la Olimpiada Internaţională de Chimie, Yakutsk 2010, premiul II la etapa naţională a Olimpiadei de Chimie 2011 şi medalie de bronz la Olimpiada Internaţională de Chimie, Ankara 2011, menţiune la Concursul Naţional de Chimie „Costin Neniţescu”, premiul special pentru creativitate „Nicolae Paulescu, obţinute de elevul Silvian Baltac,. locul I obţinut de elevul Postelnicu George la etapa naţională a Olimpiadei de istorie, 2009 şi menţiune, la ediţia din 2010, premiul II la Olimpiada Naţională de lb. engleza în anul şcolar 2014-2015, obţinut de elevul Niţă Ştefan, medalie de argint la etapa naţională a Olimpiadei de fizică 2014, obţinută de eleva Baltac Sorana,  locul I  la etapa naţională  Olimpiadei de limba română obţinut în anul 1998, locul II în anul  1999, locul III în  anul 2000 şi locul III la Olimpiada de filosofie, etapa naţională în anul 2001, obţinute de eleva Matzal Andra, care a şi fost admisă la Universitatea Bucureşti, fără examen, locul II la  Olimpiada de geografie, etapa naţională, obţinut de eleva Năstase Andreea.

În concluzie, în toata istoria sa, acest liceu a fost principalul factor de ştiinţă şi cultură din zonă, grație eforturilor unor dascăli de prestigiu, precum Ioachim Botez, profesor de limba franceză, Ovidiu Papadima, profesor de limba română şi scriitor, Valeriu Grecu, profesor de limba latină, Constantin Costache, preot, profesor de religie şi muzică, Carmen Moșoiu, profesor de fizica, Victor Rădulescu, profesor matematică. În aceeași măsură meritele revin și directorilor liceului: Al. Pârvulescu, Al. Stoicescu, Victor Rădulescu, Dumitru Hriţcu, Traian Păun, Nicolae Horia, M. Grigorescu, D. Popescu. N. Mirică, L. Pavel, C. Ceauşu, Emil Pârnac şi Cristian Lichiardopol.     SURSA—–http://realitateadincalarasi.ro/2018/04/11/pagini-de-istorie-locala-prof-dr-constantin-tudor-scolile-calarasene-de-ieri-si-de-azi-liceul-teoretic-neagoe-basarab-oltenita/

Astazi a avut loc in comuna CRIVAT,jud. Calarasi-sedinta de constituire a organizatiei de Tineret ALDE-in prezenta presedintelui interimar ALDE ,al organizatiei judetene,  STATE LAURENTIU si a vicepresedintelui MARIAN STANCIU.De asemenea au participat:pres. filiala ALDE-Crivat-ZAMFIR GHEORGHE,viceprimar CRIVAT-CATANA ION,primarul orasului BUDESTI-NAE SINEL si Presedinta organizatiei judetene TLDE-filiala ALDE Calarasi-VASILARI VALENTINA .Alegerea presedintelui organizatiei TLDE -CRIVAT  a fost facuta statutar-prin vot secret,cu majoritate de voturi -in persoana d-soarei CIUPITU VALENTINA.

 Muzeul Civilizației Gumelnița în colaborare cu Direcția Județeană a Arhivele Naționale Călărași , vă invită pe data de 11 Aprilie 2018, ora 11:00, la vernisajul expoziției de antropologie socială, „Elevul în comunism”. Evenimentul va avea loc la Turnul de Apă Oltenița” 

Echipa Muzeului Civilizatiei Gumelnita

MINORĂ DISPĂRUTĂ

Poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași caută o minoră, de 3 ani, care a dispărut la data de 09 aprilie, din Oltenița, județul Călărași. Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la găsirea ei sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă – 112.
Semnalmentele minorei Colgiu Giulia Ionela Gabriela: înălțime aproximativ 90 cm, ten deschis, păr șaten, drept, ochi căprui.
La momentul dispariției, minora purta o vestă roșie cu glugă, un tricou alb și o pereche de pantaloni gri.
Rugăm persoanele care deţin informaţii utile în vederea identificării acesteia să sune la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

Festival minihandbal in cadrul proiectului “Oltenita te invita la sport!”, 14.04.2018, ora 9.30 la sala de sport a Liceului Teoretic” Neagoe Basarab Oltenita.Invitati: CSM Bucuresti, CSS Calarasi, H.C.Torok, Scoala Copiilor Minardo Bucuresti, Scoala Gimnaziala Malu si C.S.Tectonic Bucuresti.
Va asteptam la sustinerea copiilor !
Desen by Alex Dragan

Sursa foto-FACEBOOK———————————————————————————–Medicul Raed Arafat, secretar de stat în MAI, vine cu o propunere care-i va nemulțumi pe unii medici, dar care este necesară pentru un sistem medical mai performant. Acesta solicită că odată cu creşterea veniturilor din sistemul sanitar să se ia şi alte măsuri. El propune delimitarea sectorului privat de cel public şi impunerea interdicţiei cadrelor medicale de a lucra simultan în ambele sectoare, ceea ce este foarte bine pentru pacienți.

“Ştiu că această tema este una extrem de sensibilă, însă pentru acoperirea costurilor sectorului comercial pot fi încurajate asigurările private complementare şi alte modalităţi care să nu fie la concurenţă cu sectorul public care deţine un rol social major având alocată o sumă care oricum este insuficientă. Pasul de a creşte veniturile personalului din sănătate este unul foarte important însa acesta trebuie să vină şi cu alte măsuri, una şi cea mai importantă din punctul meu de vedere este delimitarea sectorului privat comercial de cel public şi stabilirea unor reguli foarte clare care să ajungă chiar şi la interdicţia de a lucra simultan în ambele sectoare, neştiind niciodată dacă medicul sau asistentul este loial locului de muncă din sectorul public şi dacă întradevar acesta deserveşte interesul pacienţilor cocrect sau încearcă să-i plimbe între cele două sectoare şi să-i facă să plătească cât mai mult posibil fără a ţine cont de posibilităţile lor şi problemele lor”, susţine Raed Arafat într-o postare pe Facebook. MAI MULTE-AICI—-https://www.bugetul.ro/arafat-pune-punctul-1-medicii-stat-privat-solicitari-ultima-ora/

  net  

Uniunea Europeană oferă internet gratis tuturor cetățenilor ei, prin intermediul programului WiFi4EU. Orice oraș, comună sau sat se poate înscrie în program. Administrațiile locale pot solicita finanțare UE – care acoperă costurile de achiziționare a echipamentelor, dar și instalarea acestora.

    În schimb, municipalitatea, la rândul ei, este obligată să ofere mentenanța echipamentelor, dar și să plătească lunar abonamentul furnizorului de internet, pentru cel puțin trei ani.

Proiectul european are un buget de 120 de milioane de euro. El se desfășoară în perioada 2017-2019. Deși inițiativa a fost adoptată în urmă cu un an, România nu a arătat interes față de ea. Asta deși, în țară, sunt sute comune și zeci de orașe care nu au încă acces la internet.MAI MULTE –AICI-http://realitateadincalarasi.ro/2018/04/07/calarasenii-ar-putea-beneficia-de-internet-gratuit-in-locurile-publice/

C ă t r e,
POSTUL DE RADIO „RADIO TV OLTENIŢA”
Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că, în perioada, 12.04.2018 – 15.04.2018, Consiliul local al municipiului Olteniţa, organizează mai multe manifestări cultural artistice şi sportive prilejuite de ZILELE MUNICIPIULUI OLTENIŢA 2018, necesitând restricţionarea circulaţiei autovehiculelor în zona ultracentrală a municipiului, începând cu ziua de miercuri, 11.04.2018, orele 07:00 pe B-dul Republicii(între Str. Argeşului şi intersecţia cu Aleea Flacăra – B.C.R. – alee acces market Carrefour) şi pe B-dul Tineretului (între B-dul Mărăşeşti şi Str. Mihai Eminescu), până luni 16.04.2018, orele 8:00. Restricţiile de mai sus încetează luni, 16.04.2018, orele 8:00.
Luarea măsurilor specifice în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice şi asigurarea măsurilor de circulaţie rutieră în zona de desfăşurare a evenimentului în ziua şi intervalul orar menţionate mai sus vor fi asigurate de poliţişti locali din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Olteniţa, poliţişti de la Biroul Rutier şi Biroul Ordine Publică Urban, din cadrul Poliţiei municipiului Olteniţa, jandarmi din cadrul Subunităţii de Jandarmi Olteniţa. Recomandăm conducătorilor auto să evite zona ultracentrală a municipiului pe durata desfăşurării manifestărilor, să respecte barierele rutiere şi semnalele agenţilor Poliţiei municipiului Olteniţa – Biroul Rutier şi Poliţiei locale Olteniţa, deoarece, în cazul nerespectării vor fi sancţionaţi contravenţional cu amendă.
Traseele ocolitoare care pot fi folosite de conducătorii auto sunt:
1. Direcţia de mers D.N.4 Bucureşti – Olteniţa: B-dul Tineretului – B-dul Mărăşeşti – str. Mihai Bravu- str. Mihai Eminescu;
2. Direcţia de mers D.N.4 Bucureşti – Olteniţa: B-dul Tineretului – str.Argeşului- B-dul Mărăşeşti-str. Pescarilor;
3. Direcţia de mers spre zona Ultracentrală: B-dul Tineretului – str. Mihai Eminescu- str. Cuza-Vodă-Aleea Flacăra-B-dul Republicii-str.I.H.Rădulescu – Bd-ul Mărăşeşti;
4. Direcţia de mers spre zona Ultracentrală: B-dul Tineretului – str. Mihai Eminescu- str. Mihai Bravu-B-dul Republicii-str.I.H.Rădulescu-B-dul Mărăşeşti-B-dul 1 Decembrie – Şoseaua Călăraşi;
5. Direcţia de mers spre zona Ultracentrală : B-dul Tineretului – str. Mihai Eminescu- str. Alexandru Iliescu-B-dul Mărăşeşti-str. Argeşului –B-dul Tineretului- B-dul 22 Decembrie;
P R I M A R, DIRECTOR EXECUTIV,
ŢONE PETRE Măcău Maria
Şef Serv.,
Marin Marius Nereide

Este Chirnogiul o localitate rurala dar reuseste sa surprinda ,aproape de fiecare data ,pe
langa activitatile culturale ce sunt periodic promovate se desfasoara si multe activitati
sportive la baza sportiva din cadrul Clubului Victoria Chirnogi . Desi Chirnogiul nu-i
capitala de judet totusi aici a inceput cu un an in urma ,poate chiar mai mult sa prinda
radacini un nou sport si anume rugby-tag ,am mai scris despre el intr-un alt articol astazi
reamintim ca se pune acccent pe fair play,pe reactia de gandire ,si actiune ,pe viteza in
felul acesta copii sunt invatati sa joace un sport vechi cu traditii ,dar fara avea insa si
aspectele mai dure ale acestui sport.
Profesorul entuziast care promoveaza acest sport relativ nou in tara noastra si
care a organizat si faza pe judetul Calarasi (la Chirnogi insa ) a acestei competitii este
tanarul Ionut Coarna . Cu participarea ,concursul si sprijinul federatiei romane de Rugby
prin reprezentantul FRR zona sub Muntenia dl Florin Bonea in aceasta saptamana s-au
intrecut echipele de rugby-tag ciclul primar si gimnazial a trei scoli :scoala Constantin
Teodorescu din Soldanu (apropo la Chirnogi scolile nu pot purta un nume cum ar fi al
ilustrului lor fondator ,sprijinitor si finantator vreme indelungata –,,Danielescu”,ci
poarta un numar !!!,la Soldanu se poate … ),reprezentata de prof Parvu Bogdan ce a
ocupat si locul 1 in competie ,urmate de scoala gimnaziala nr 3 Chirnogi prof
indrumator Coarna Ionut Daniel ce au ocupat locul 2 (asa cum se cuvenea unor gazde
politicoase !) si scoala Spiru Haret din Oltenita prof indrumator insp .Eftene Nicolae ce
au ocupat locul 3 . Federatia romana de rugby a oferit ,diplome,cupe si mingi
participantilor bineanteles au marcat si terenul ,au venit cu tot ce era necesar unei
competitii serioase ce doreste sa promoveze sportul autentic in randul copiilor de varsta
scolara. Le dorim succes si ii felicitam pentru tenacitate !,asteptam rezultate frumoase
la nivel national !… . . A consemnat corespondentul din teritoriu al radio Tv Oltenita
Relu Cotoban

                                           BULETIN DE PRESĂ

 

 

 

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași acționează permanent pentru salvarea de vieți omenești și depistarea celor care încalcă normele rutiere.

În ultima săptămână, polițiștii au depistat 7 bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 41 de ani, în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere.

Cei în cauză au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis și depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul dosarelor penale întocmite.

 

 

Poliţiştii atrag atenţia!

 

(1). Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se poate pedepsi cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

 

(2). Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se poate pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

 

 

 

(3). Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana care încredințează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influența alcoolului ori a unor substanțe psihoactive.

 

 

Condamnat la închisoare depus în penitenciar de polițiști

 

Bărbat condamnat la închisoare, depus în penitenciar de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași.

La data de 03 aprilie a.c., polițiști au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui bărbat, de 54 de ani, din comuna Vasilați, județul Călărași.

Cel în cauză, condamnat de instanță la 6 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, a fost depus în penitenciar de polițiști.

Asociatia Ai vointa, Ai putere Oltenita a castigat Proiectul ,, Iubeste Viata, Iubind Natura,, finantat de catre Fundatia Pentru Parteneriat – Spatii Verzi – Mol Romania in valoare totala de 9000 lei plus o cofinantare de 2280 lei, adica 11.280 lei valoarea Proiectului.
Proiectul isi propune amenajarea in curtea Spitalului Oltenita a 500 m patrati intr-o oaza de liniste (spatiu verde – poza) . Proiectul se va desfasura impreuna cu Elevii Liceului Ghica, Voluntarii cat si angajatii Spitalului Oltenita. Proiectul se va desfasura in perioada 1 Aprilie – 1 August 2018 . 

                                           BULETIN DE PRESĂ

 

 

Polițiștii continuă acțiunile pentru siguranța cetățenilor

 

Sancțiuni în valoare de 30.000 lei, aplicate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice  în urma unor controale efectuate în județul Călărași.

La data de 02 aprilie a.c., în scopul protejării populației împotriva comercializării de produse alimentare neconforme și care aduc atingere sănătății cetățenilor, polițiștii au efectuat verificări la mai multe societăți comerciale din județul Călărași.

Acțiunea a vizat modul de achiziție și comercializare a produselor alimentare destinate consumului populației care erau oferite spre vânzare în magazine din Călărași și Oltenița.

Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, în valoare de 30.000 lei.

Totodată, au fost ridicați în vederea confiscării aproape 800 de lei, reprezentând contravaloarea a 106 produse de patiserie expuse la vânzare, fără documente legale de proveniență, precum și suma de 16 lei, reprezentând sumă nefiscalizată pe casa de marcat.

 

Recomandări

 

– cozonacii, prăjiturile, produsele de panificație, legumele de sezon trebuie cumpărate  din spații amenajate și autorizate;

– nu cumpărați din locuri sau spații neautorizate din punct de vedere sanitar-veterinar. În situația în care veți cumpăra astfel de produse din spații improvizate sau din „ sistemul stradal”, vă expuneți riscului îmbolnăvirii;

– nu vă lăsați influențați de anumite “oferte”, de cele mai multe ori acestea sunt comercializate fără respectarea normelor de igienă alimentară;

– spațiile de comercializare trebuie să fie curate și bine întreținute. Produsele de patiserie neambalate trebuie comercializate în termen de 24 ore de la data fabricației;

– cumpărați numai din locuri autorizate și verificați termenul de valabilitate.

 

Dosar penal întocmit de polițiștii rutieri

 

Polițiștii au întocmit dosar penal unui bărbat care ar fi condus un autoturism sub influența alcoolului.

În ziua de 02 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Călărași au depistat un bărbat, de 50 de ani, din Călărași, în timp ce conducea un autovehicul, deși consumase alcool.

La testarea cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit dosar penal fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

 

 

Reținut de polițiști pentru violență în familie

 

Un bărbat bănuit de violență în familie a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști.

În ziua de 01 aprilie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Curcani au probat activitatea infracțională a unui bărbat de 56 ani, din comuna Nana, județul Călărași, bănuit că și-ar fi agresat fizic soția.

Cel în cauză a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Călărași.

Bărbatul a fost prezentat instanței, pe numele acestuia fiind dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

TURNEUL MUZICAL NATIONAL–Romania in sarbatoare-intre 12-15 aprilie 2018-in centrul municipiului Oltenita,cu prilejul ZILELOR MUNICIPIULUI OLTENITA !   Sunt anuntati pe afisul evenimentului-  3 SUD EST,ANNA LESKO,DJ JUNGLE,COMPACT B si LEO IORGA,MINODORA,VALI CRACIUNESCU SI BLUE SOUND,TRUPAC,KEO,RICHY B si DACIANA si SUZANA !         ORGANIZATOR-Primaria si Consiliul local Oltenita 

SIGURANȚA VOASTRĂ, PRIORITATEA NOASTRĂ

 

 

În perioada 30 martie – 01 aprilie a.c., peste 300 de polițiști au acționat, la nivel județului Călărași, pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice.

 

Au fost organizate 5 acțiuni punctuale și s-a intervenit la 117 evenimente, dintre care 110 au fost sesizate prin 112.

 

În urma activităților, au fost constatate 33 de infracțiuni, 8 persoane fiind depistate în flagrant delict, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 9 măsuri preventive.

 

Totodată, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 312 sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 160.000 de lei.

 

Siguranța rutieră și salvarea de vieți sunt, de asemenea, priorități ale Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, fiind reținute 15 permise de conducere și retrase 10 certificate de înmatriculare.

 

Activitățile au fost desfășurate împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice.

 

Aflata in cel de-al 4-lea an consecutiv, traditia sarbatorii hramului celei de a doua biserici a parohiei Sf. Nicolae Chirnogi, biserica Dreptul Lazar, a fost sarbatorita astazi, in prezenta unei numeroase asistente, a unei comunitati aflate intr-o comuniune euharistica. Au fost prezenti oficialitati locale (primarul localitatii Chirnogi, ing. Irinel Roman, dl. viceprimar Stefan Ion, consilierii locali ing. Gaina Vicu, prof. Stanila Constantin, prof.Pana Stelian, Anghel Capdemai, Constantin Cotoban).

Alaturi de comunitate au fost si cadrele didactice de la scoala nr.1 Chirnogi (inv. Margareta Stefan, Pana Luminita, Podocea Gabriela)ce au pregatit un frumos recital de poezie si cantece traditionale, specific sambetei lui Lazar si ajunului Floriilor (Lazarelul, Sub o salcie pletoasa, Veniti crestini la rugaciune).

Momentul liric sustinut de copii a fost foarte emotionant, in cat multi dintre participant aveau lacrimi in ochi, alaturi de copii de la scoala nr 1,au fost prezenti si copii de la scoala nr.3 insotiti de cadrele didactice (inv. Raboj Geta, Doina Roman, prof. Postolea Alina Nicoleta. Alaturi de ce doi preoti gazda, au raspuns invitatiei de a liturghisi in biserica Dreptul Lazar, preotul paroh al parohiei Stupinele Fanel Burulean si preotul Razvan Godescu, cel care a tinut un frumos cuvant de folos, aducand si marturia proprie (povestind dintr-un pelerinaj facut la mormantul lui Lazar atat din tara sfanta cat si din insula Cipru ) asupra invierii lui Lazar . La final preotii gazda ajutati de catre copii au oferit diplome de binecuvantare celor implicate in reusita actiunii spiritual culturale (cadrelor didactice si copiilor de la scoala nr 1 ) cat si doamnelor Ana Mircea si Aurora Georgescu ce s-au implicat profund in activitatea de sprijinere a parohiei ortodoxe Chirnogi . Au fost oferite daruri simbolice de icoane si flori ,apoi au urmat scurte alocutiuni de multumire si de prezentarea avalorilor culturale de exceptie pe care le detine parohia si mai cu seama o scurta trecere in revista a supra personalitatilor ce a trecut prin aceasta parohie (patriarhul Teoctist,familia Danielescu ,pictorii Anton George Serafim coleg al lui Nicolae Grigorescu ,pictorul Leon Biju prieten al lui Constantin Brancusi si altii ). La sfarsitul slujbei preotul Ionita Danut Dumitru a binecuvantat agapa frateasca la care au fost invitati toti participantii .

A consemnat Relu Cotoban correspondent din teritoriu al Radio-Tv Oltenita

Azi a fost o zi speciala ptr. cei care au participat la actiunea Asociatiei-VIITOR PLUS-in comuna CHIRNOGI.jud. Calarasi-deoarece a fost un real succes plantarea de  plopi in aceasta zona a Romaniei-continuind actiunea de anul trecut !Va prezentam un scurt interviu cu ANDREEA CROITORU-asistent manageral Asociatiei VIITOR PLUS -organizatoarea evenimentului.

ROMANIA

JUDETUL CALARASI-PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENITA

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 

 

 

ATENŢIE !!!

 

 

 

IN DATA DE 04.04.2018,ORELE 10.00 – 11.00,

 

 

IN MUNICIPIUL OLTENITA SE VA EXECUTA  VERIFICAREA SISTEMULUI DE ALARMARE PUBLICA.

              

                                       VOR FI PORNITE SIRENELE.

 

 

 SEMNALELE DE ALARMARE:

 

 1. a) Semnalul ALARMA AERIANA

– se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauza de 4 secunde între ele.    

 

 1. b) Semnalul ALARMA LA DEZASTRE

– se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde

între ele.

 

 1. c) Semnalul PREALARMA AERIANA

– se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde

între ele.

 

 1. d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI

– se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata

de 2 minute.

 

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ

Ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 29 martie 2018, ora 13.00

1.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în comuna Ulmeni, strada Corbului, nr. 12, județul Călărași

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui imobil din domeniul public al județului Călărași

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui imobil aflat în domeniul public al județului Călărași

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 3 loturi a imobilului ”Centrul Județean de Cultură și Administrație Publică ”Barbu Știrbei”, aflat în domeniul public al județului Călărași

5.Proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei Nana și administrarea Consiliului Local Nana în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr 39/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Călărași

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil, aflat în domeniul public al județului Călărași din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2018

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Județului Călărași cu Municipiul Călărași în vederea promovării obiectivului de investiții ”Centrul Multifuncțional Cultural”

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Muzeului Dunării de Jos Călărași

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

15.Diverse

 

Polițiștii au confiscat 6.000 de țigarete fără documente de proveniență de la un bărbat din Dragalina.

La data de 28 martie a.c., polițiștii Postului de Poliție Dragalina au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat, de 51 de ani, din localitate.

În urma controlului efectuat s-a stabilit ca acesta transporta 300 de pachete de țigarete de diferite mărci, fără a putea face dovada provenienței acestora.

Întreaga cantitate de țigarete a fost indisponibilizată și ridicată în vederea continuării cercetărilor de polițiști.

Pe numele bărbatului polițiștii au întocmit dosar penal.

 

 

 

 

 

 

Plase de pescuit și aproape 90 de kilograme de pește fără documente de proveniență, confiscate de polițiști

 

Dosar penal întocmit de polițiști unui bărbat care deținea ilegal plase de pescuit și transporta pește fără documente de proveniență.

La data de 28 martie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Grădiștea  au depistat în trafic, pe raza comunei Dorobanțu, județul Călărași, un autoturism, înmatriculat în București, condus de un bărbat, de 33 de ani, din localitate.

Cu ocazia controlului efectuat în interiorul autovehiculului s-a constatat că acesta transporta setci de pescuit deținute ilegal și 88 de kilograme de pește de diferite specii fără documente de proveniență și transport.

Întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăți comerciale de profil, conform procedurilor legale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ”deținere transport sau comercializare fără documente legale a peștelui sau a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit” și ”producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament”.

 


 

În ziua de 28 martie a.c., polițiștii de prevenire a criminalității și cei de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au desfășurat activități educativ-preventive, în mediul urban și rural.

 

Pornind de la mottoul „Educația este un vaccin contra violenței”, polițiștii au purtat discuții interactive cu elevii din județul Călărași.

 

Prin joc, dezbatere, demonstrație și comparație, elevii au fost capabili să explice noțiunile de agresivitate, violență, conflict, să enumere măsurile de prevenire a violenței în mediul școlar, să recunoască modul de gestionare nonviolentă a conflictelor și să prezinte alternative la violență în mediul școlar.

 

Elevilor și cadrelor didactice le-au fost distribuite materiale cu caracter preventiv.

 

Demersurile de conștientizare și informare a elevilor vor fi continuate de polițiști și în perioada următoare, în școlile din jude

Expozitia-PESCUITUL IN NATURA- a fost inaugurata  azi in incinta Turnului de Apa din municipiul Oltenita, in cadrul actiunilor de sustenabilitate proiect “Reabilitarea Turnului de apa si transformarea lui in centru cultural de expozitii”, proiect finantat prin POP 2007-2013 (Program Operational pentru Pescuit).

Declaraţia unică privind veniturile şi CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online după data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” plăţile obligaţiilor către bugetul de stat se vor putea face la unităţile locale ale CEC Bank, a declarat marţi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.„Va exista un formular inteligent, pentru Declaraţia unică, şi acesta va fi activat până la data de 16 mai, astfel încât după acea dată oricine doreşte îşi va putea plăti online obligaţiile fiscale (…) Până la sfârşitul lunii aprilie sau la începutul lunii mai, toţi contribuabilii vor primi acasă, de la ANAF (n.n.- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală), un plic cu parola de acces la sistemul de depunere online a declaraţiilor şi obligaţiilor de plată fiscală”, a declarat Eugen Teodorovici, într-o emisiune la Antena 3.     MAI MULTE AICI–http://www.mediafax.ro/economic/teodorovici-din-16-mai-se-va-putea-depune-declaratia-unica-online-in-iunie-orice-plata-la-cec-17098231?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29

 

 

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au depus în penitenciar un bărbat condamnat la închisoare.

La data de 26 martie a.c., polițiști au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui bărbat, de 31 de ani, din comuna Lupșanu, județul Călărași.

Bărbatul, condamnat de instanță la 1 an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la înșelăciune, a fost depus în penitenciar de polițiști.

 

 

Acțiune pentru verificarea operațiunilor cu substanțe periculoase

 

Polițiștii desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal față de administratorul unei societăți comerciale pentru depozitarea în condiții necorespunzătoare a îngrășămintelor chimice.

La data de 26 martie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Călărași au desfășurat un control pentru verificarea respectării legislației în domeniul operațiunilor cu substanțe periculoase de către agenții economici înregistrați sau autorizați să efectueze operațiuni cu produse de protecția plantelor.

În urma verificărilor efectuate a fost depistată o femeie, de 47 de ani, din județul Călărași, care în calitate de administrator ar fi depozitat în condiții necorespunzătoare 18.000 kg de îngrășăminte chimice.

În cauză a fost întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de protecția plantelor numai ambalate și în locuri protejate.

 

 

   La volan, cu alcool

 

Polițiștii au întocmit dosar penal unui bărbat care ar fi condus un autoturism sub influența alcoolului.

În ziua de 25 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Curcani au depistat un bărbat, de 38 de ani, din comuna Șoldanu, județul Călărași, în timp ce conducea un autovehicul, deși consumase alcool.

La testarea cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație alcoolică de 1,12 mg/l alcool în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

 

***

Cedează volanul dacă ai băut!

 

Conștientizați efectele consumului de alcool:

scăderea percepției (în mod deosebit a percepției vizuale, prin reducerea dimensiunilor câmpului vizual) și a capacității de analiză (prin evaluarea incorectă a distanțelor și vitezelor de deplasare),

– instalarea unei stări de euforie și bravadă, care are drept urmare subestimarea pericolelor și riscurilor ce apar în trafic;

scăderea reflexelor și a vitezei de execuție a mișcărilor; de multe ori, pe un fond de oboseală, se instalează și o stare de somnolență foarte periculoasă.

 

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se poate pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Meteorologii anunță noi episoade de vreme extremă în România. Vremea se încălzește, în prima fază, în cursul săptămânii viitoare, ajungând la maxime de 18-20 de grade în weekendul viitor. Dar apoi nu e exclus să avem noi infiltrații de aer rece! Va fi supriza neplăcută de Paște?

Vestea bună: vine primăvara de săptămâna viitoare. Luni şi marţi va mai ploua, dar temperaturile vor creşte.

Dacă la începutul săptămânii vom avea 5-6 grade, cu plus, de miercuri va ajunge la 10 – 12 grade, iar la sfârşitul săptămânii vor fi 20 şi soare, spun meteorologii.

„Nu e exclus ca după această perioadă cu vreme în încălzire să ajungem să vorbim din nou deinfiltrații de aer rece. E posibil să existe o pătrundere a unei mase de aer mai rece. Este de văzut dacă nu cumva va fi mai frumos de Florii decât de Paște. Ne putem aștepta chiar la lapoviță și nu doar în zonele de munte, ci și în zonele joase de relief”, a declarat la Realitatea TV meteorologul Gabriela Băncilă.

Astăzi meteorologii au dat prognoza pentru cele trei luni de primăvară, dar au spus şi că 2018 va fi anul fenomenelor extreme. În aprilie şi mai temperaturile medii vor fi cuprinse între 10 şi 15 grade Celsius.

„Dacă e să privim la întreaga luna aprilie, prin actualizările prgnozelor de sezon, aprilie își păstreaza aceeași tendință cu o temperatură medie mai coborâtă decât ar fi normal. Este o primăvară mai răcoroasă și cu precipitații excedentare”, a mai spus meteorologul ANM.     SURSA—-http://www.expresspress.ro/meteorologii-anunta-gerul-din-aprilie-dupa-20-de-grade-cu-plus-vine-lapovita-de-paste/

                               

 

La data de 22 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași au depus în penitenciar trei persoane condamnate la închisoare.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași, au pus în aplicare trei mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, pe raza orașului Fundulea, județul Călărași, fiind identificați doi bărbați, de 26 de ani, din localitate, condamnați la 3 ani, 4 luni și 10 zile închisoare, respectiv 2 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de  furt calificat.

Precum și un tânăr, de 20 de ani, condamnat de instanță la 3 ani și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a poseda permis.

Cei în cauză au fost depuși în penitenciar de polițiști pentru executarea pedepsei.

 

 

 La volan, fără permis de conducere

 

Polițiștii au întocmit dosar penal unui tânăr care ar fi condus un autoturism, deși nu avea permis.

În ziua de 22 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Gălbinași  au depistat un tânăr, de 19 de ani, din comuna Gălbinași, județul Călărași, în timp ce conducea un autovehicul fără a poseda permis de conducere.

Polițiștii au întocmit dosar penal.

DN 4, Bucuresti – Oltenita este blocat. La FRUMUSANI-Sunt probleme intre km. 12 – 60 +350.

Peste 3.300 pompieri cu 2.000 mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în sprijinul populaţiei şi autorităţilor locale din zonele vizate de fenomenele meteorologice periculoase care vor intra in vigoare astăzi.

Este iarnă extremă în plină primăvară astronomică. Jumătate de țară este acum sub cod galben de ninsori abundente și viscol, iar din această noapte va intra în vigoare un cod portocaliu.

Carmen Dan i-a chemat pe prefecți la raport, iar, după închiderea școlilor, este foarte posibil să fie închise și drumuri importante din sudul țării. În plus, este posibil ca țara noastră să fie lovită de un fenomen nemaiîntâlnit: zăpada portocalie.

Sudul țării și Capitala sunt sub avertizare cod portocaliu. A început să ningă, iar meteorologii spun că întreg weekend-ul va fi unul deosebit de rece, cu zăpadă viscolită.

Autoritățile se așteaptă inclusiv la drumuri blocate din cauza zăpezii și a viscolului, iar probleme ar putea avea şi reţelele de distribuţie a energiei electrice.

În contextul emiterii de către Administraţia Naţională de Meteorologie a avertizărilor COD GALBEN şi COD PORTOCALIU de ninsori abundente, intensificări ale vântului, temporar viscol şi vizibilitate scăzută care vizează mai multe judeţe din ţară şi municipiul Bucureşti, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea operativă a unor eventuale situaţii de urgenţă.

De asemenea, la nivelul IGSU şi unităţilor din zonele vizate de vremea severă pot fi activate grupele operative şi suplimentate efectivele care sa asigurare intervenţia imediată.

Pentru răspunsul la misiunile de căutare-salvare a persoanelor, sunt pregătite 36 de autovehicule şenilate, 41 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), 33 autofreze pentru deblocarea drumurilor, precum şi autospeciale de intervenţie la incendii şi autospeciale SMURD.

Totodată, au fost dislocate în zonele vizate echipaje cu autospeciale şi şenilate, după cum urmează:

Grupări de sprijin formate din autospecială de tractare şi şenilată:
– ISU Mureş – în zona de competenţă a ISU Argeş
– ISU Mureş – în zona de competenţă a ISU Olt
– USISU – în zona de competenţă a ISU Dâmboviţa
– ISU Galaţi – în zona de competenţă a ISU Tulcea (2 echipaje)

Grupări de sprijin formate din autofreză de zăpadă multifuncţională:
– ISU Iaşi – în zona de competenţă a ISU Tulcea
– ISU Iaşi – în zona de competenţă a ISU Brăila
– ISU Neamţ – în zona de competenţă a ISU Buzău

* ISU Vâlcea şi ISU Dolj vor constitui echipaje în măsură să intervină, la ordin, în zonele de competenţă ale ISU Mehedinţi şi ISU Caraş-Severin.

Grupări de sprijin formate din autospecială de transport personal şi victime multiple:
– ISU Constanţa – în zona de competenţă a ISU Brăila (Autospeciala va asigura, la nevoie, intervenţia şi în zona de competenţa a ISU Tulcea)
– ISU Bucureşti-Ilfov – în zona de competenţa a ISU Dâmboviţa
– ISU Timiş – în zona de competenţa a ISU Mehedinţi

La nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din ţară, au fost reactualizate procedurile de comunicare şi colaborare cu toate autorităţile locale competente, pentru asigurarea protecţiei populaţiei din zonele ameninţate sau afectate.

Evoluţia situaţiei din teren va fi permanent monitorizată prin Centrul Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.SURSA—http://www.expresspress.ro/anunt-de-ultima-ora-de-la-inspectoratul-de-urgenta-interventii-in-codul-portocaliu-de-viscol/

Consiliul Local al municipiului Oltenita are deosebita placere de a va invita miercuri, 28.03.2018, orele 11.00, la evenimentul intitulat “Pescuitul in literatură”, care consta intr-o expozitie cu citate celebre despre pescuit.
Acesta se desfasoara in incinta Turnului de Apa din municipiul Oltenita, in cadrul actiunilor de sustenabilitate proiect “Reabilitarea Turnului de apa si transformarea lui in centru cultural de expozitii”, proiect finantat prin POP 2007-2013 (Program Operational pentru Pescuit).

 

În perioada 1–31 martie 2018, în numeroase orașe din România și Republica Moldova se va desfășura Luna pentru viață 2018 – „O lume pentru viață”, având ca punct culminant Marșul pentru viață 2018 – „O lume pentru viață”, organizat sâmbătă, 24 martie 2018.

Măsura responsabilității și dezvoltării unei societăți este dată de măsura protejării vieții fiecărui membru al ei.

Dreptul la viață, libertate și demnitate a omului nu începe și nu se acordă de la un anumit nivel financiar, intelectual, de sănătate ori al vârstei, ci sunt date de faptul că suntem oameni, iar oameni suntem din momentul concepției.

România de azi și de mâine include copiii născuți și nenăscuți.

Fiecare dintre noi, în parte, și toți împreună, ca popor, dorim libertate, demnitate, respect. Dar nu le putem pretinde pentru noi dacă nu le recunoaștem pentru cei mai vulnerabili dintre noi, copiii nenăscuți, și dacă le negăm pentru femeile în criză de sarcină.

Este firesc să dorim ca zâmbetul și lumina din ochii fiecărui copil să ajungă să îi bucure pe cei din jur. La fel de firesc este să sprijinim o femeie aflată în criză de sarcină.

Activitățile care sprijină viața și prețuirea pentru viață sunt o datorie de onoare pentru o societate care vrea să se dezvolte, să ducă mai departe și să îmbogățească ceea ce a primit de la generațiile anterioare.

O lume pentru viață este o lume firească!

De aceea, Luna pentru viață, 1–31 martie 2018, și Marșul pentru viață, 24 martie, au tema „O lume pentru viață”.

 

O schimbare are loc în lume

Din ce în ce mai mulți oameni devin pro-viață. Realitatea pe care o arată embriologia, bunul simț comun, valoarea veșnică și demnitatea mai înaltă decât orice din această lume pe care credința le recunoaște persoanei umane conving din ce în ce mai mulți oameni.

Adevărurile despre realitatea vieții umane intrauterine și despre realitatea crizei de sarcină sunt din ce în ce mai vizibile. Din ce în ce mai mulți oameni și, în special, adolescenți și tineri, le cunosc, iar aceasta le schimbă viața.

Știința oferă an de an noi elemente despre minunea vieții din pântecele mamei. Până în 2016 se considera că primele bătăi ale inimii apar la 21 de zile după concepție. În 2016, Universitatea Oxford a publicat un studiu a cărui concluzie este că activitatea inimii începe la 16 zile după concepție! (http://www.ox.ac.uk/news/2016-10-11-first-our-three-billion-heartbeats-sooner-we-thought)

Chiar și oameni politici care susțineau în trecut avortul la cerere sunt astăzi pro-viață. Cu câteva decenii în urmă, Președintele de azi al Statelor Unite era un susținător al avortului. Dar a cunoscut îndeaproape o situație de criză de sarcină, a văzut copilul care s-a născut și a înțeles că acel copil minunat nu s-ar fi născut dacă mama lui nu alegea viața. Așa a devenit pro-viață, în urma experienței, nu prin urmarea unei ideologii.

De altfel, în SUA, unde oamenii au avut libertatea să cerceteze și unde știința nu a fost ideologizată ca în comunism, sunt mai mult de 2.800 de centre de sprijin pentru femeile în criză de sarcină, în care serviciile sunt oferite gratuit. Acolo, dragostea de aproapele a depășit cu mult marketingul celor 600 de clinici din țară în care se fac, întotdeauna contra cost, avorturi la cerere.

Acestea sunt exemple ale unei lumi pentru viață, o lume a sprijinului, a demnității, a respectului și a iubirii manifestate în fapte concrete.

A fi pro-viață înseamnă a fi pro-știință, pro-femeie, pro-copil, pro-sprijin.

 

Să ne deschidem inimile față de femeile în criză de sarcină

Cel mai adesea, în spatele unui avort la cerere se află o dramă ignorată de cei din jur.

Dacă vrem ca românii și România să aibă un viitor, este nevoie să sprijinim femeile în criză de sarcină. Astfel, ele vor alege ce este mai bine pentru copiii lor.

A da viață și a sprijini viața semenilor au fost valori consacrate în istoria românilor. Doar ideologia comunistă a valorizat și a cerut uciderea semenului, când acesta era considerat un dușman care stă în calea fericirii. Comunismul a legalizat și apoi a restricționat avortul la cerere ignorând, în ambele situații, mamele și copiii, singurul interes fiind ideologia, respectiv nevoia de forță de muncă. De aceea, nu cerem interzicerea avortului, ci cunoașterea realității și deschiderea inimilor.

Să nu fim nepăsători, să nu ne prefacem că nu știm nimic despre frământările care preced avortul!

Criza de sarcină este extrem de dureroasă, iar ignoranța și nepăsarea celor din jur o fac și mai acută. Unde este responsabilitatea tatălui copilului, unde este sprijinul prietenilor, unde este dragostea familiei când o femeie constată că „nimeni nu mă sprijină, nimeni nu îmi este alături, nimeni nu îmi oferă altă opțiune în afară de avort”?

Să ne deschidem inimile pentru a primi aceste micuțe inimi care bat, inimile unor copii care au nevoie de dragoste, de îngrijire și care, când vor fi adulți, vor purta la rândul lor de grijă de cei prin care au venit la viață.

A ține în brațe un copil care ar fi putut sfârși într-un recipient cu resturi biologice, a te bucura de zâmbetul și gânguritul lui, cu gândul la binele pe care îl va face oamenilor când va fi adult – iată ce ne dă încredere că aceasta este calea viitorului.

 

Să iubim mama și copilul!

Veniți la Marșul pentru viață, ca să mărturisim valoarea și demnitatea vieții! Veniți să mărturisim respectul și prețuirea pentru femeile care se luptă pentru a proteja viața copiilor lor și să le sprijinim!

 

Alexandra Nadane,

Președintele Asociației Studenți pentru viață

 

***

 

Reluăm și în acest an apelul ca societatea să creeze instrumente prin care să sprijine femeia în criză de sarcină, precum:

 

 • acordarea, după a 14-a săptămână de sarcină, a unei indemnizații pentru femeia însărcinată, care să o sprijine în acoperirea nevoilor speciale care apar în perioada sarcinii;

 

 • înființarea de centre de sprijin pentru femeile însărcinate, unde femeile în criză de sarcină să poată beneficia, la cerere, de consiliere psihologică gratuită și de sprijinul unui asistent social specializat în criza de sarcină;

 

 • crearea posibilității legale ca femeia însărcinată care consideră că nu poate crește copilul să îl încredințeze spre adopție imediat după naștere, după modelul adopției începute în perioada de sarcină care este utilizat în SUA, Marea Britanie, Australia;

 

 • valorizarea în societate a tuturor celor implicați în adopție, în vederea eliminării mentalității disprețuitoare la adresa copiilor adoptați, a părinților adoptivi și, mai ales, la adresa mamelor sau a părinților care își încredințează copiii spre adopție când consideră că nu se pot ocupa corespunzător de creșterea acestora;

 

 • legiferarea posibilității, la cererea mamei care a pierdut sarcina, de a înmormânta legal copilul; posibilitatea oficierii la cerere a unei slujbe religioase adecvate, cum se procedează în cazul copiilor decedați la scurt timp după naștere și nebotezați.

 

***

 

Marșul pentru viață este la a VIII-a ediție națională.

În lume, Marșul pentru viață a fost organizat pentru prima dată la Washington. D.C., în 22 ianuarie 1974.

În România, a fost organizat pentru prima dată la Timișoara, în 2008.

 

Evoluția numărului de organizatori ai MPV în ultimii ani:

2013 – 23 de orașe din România;

2014 – 40 de orașe din România;

2015 – 79 de orașe (77 din România, 2 din Republica Moldova);

2016 – 130 de orașe (110 din România, 20 din Republica Moldova);

2017 – 287 (138 de orașe din România și 149 localități din Republica Moldova).

 

Marșul pentru viață este neconfesional și apolitic.

 

Organizatorii locali sunt independenți unii de alții.

 

În București, Marșul pentru viață 2018 „O lume pentru viață” este organizat de către Asociația Studenți pentru viață și va avea loc sâmbătă, 24 martie.

Adunarea participanților se face la ora 11, în Parcul Unirii. La ora 12 se pleacă pe traseul Parcul Unirii – Parcul Tineretului.

Marșul este urmat de concertul Live for Life (Parcul Tineretului, intrarea Șincai, ora 13), susținut de Aurelian Temișan și de formația Feedback Band, prezentat de Ioana Picoș.

De mâine dimineață și până pe 31 martie, hidrologii au anunțat cod portocaliu de inundaţii pe Dunăre, sector aval Gruia – amonte Giurgiu (judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman şi Giurgiu),.

În intervalul 24 martie, ora 6:00 – 31 martie, ora 18:00 va fi Cod portocaliu de inundaţii pe Dunăre, pe sectorul Hârşova – Brăila şi în Delta Dunării – judeţele Constanţa, Brăila şi Tulcea.

În intervalul 21 martie, ora 15:00 – 31 martie, ora 18:00, se află sub Cod galben de inundaţii întregul sector românesc al Dunării, aval de S.H.E.N. Porţile de Fier, judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Constanţa şi Tulcea.MAI MULTE -AICI–http://www.expresspress.ro/cod-portocaliu-de-inundatii-pe-dunare-sunt-vizate-opt-judete/

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN urmat de COD PORTOCALIU ! ! !

Interval de valabilitate: 22 martie, ora 15 – 23 martie, ora 20

Fenomene vizate: ninsori însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vreme deosebit de rece;

În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și zona Carpaților Meridionali și de Curbură ninsorile vor fi în extindere dinspre sud-vest și în intensificare, se va depune strat nou de zăpadă, local consistent, iar temporar vântul va avea intensificări în medie cu 45…55 km/h, astfel că vor fi intervale de timp cu ninsoare viscolită și spulberată.

În sudul și în estul Dobrogei precipitațiile vor fi mixte și se va depune polei.

Vremea se va menține deosebit de rece până la sfârșitul săptămânii, cu precădere în jumătatea de sud-est, unde intensificările temporare ale vântului vor amplifica senzația de frig.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 22 martie, ora 23 – 23 martie ora 15

Fenomene vizate: ninsoare abundentă, strat de zăpadă consistent, temporar viscol și vizibilitate scăzută;

În sudul Banatului și al Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h și temporar 65…70 km/h, viscolind și local troienind zăpada și determinând diminuarea vizibilității.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice,
Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

BULETIN DE PRESĂ

 

 

 

Polițiștii au întocmit dosar penal unui tânăr care ar fi condus un autoturism sub influența alcoolului.

În ziua de 18 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Chirnogi au depistat un tânăr, de 23 de ani, din comuna Chirnogi, județul Călărași  în timp ce conducea un autovehicul, deși consumase alcool.

La testarea cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,65 mg/l alcool în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

 

 

Administrator de drum sancționat de polițiști

 

La data de 19 martie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Călărași au efectuat verificări cu privire la viabilitatea drumurilor naționale și județene.

Pentru neregulile constatate administratorul drumului public a fost sancționat contravențional cu 6.090 lei în conformitate cu prevederile O.U.G 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, respectiv pentru neasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile.

 

***

Conform prevederilor legale, este interzisă circulația autovehiculelor neechipate cu anvelopele de iarnă, fără a se face referire la vreo dată calendaristică, atât timp cât drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.În perioada 17/18 martie a.c.,  Poliția Municipiului Călărași, a organizat o acțiune ce a avut ca scop prevenirea faptelor antisociale, asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică și creșterea gradului de siguranță rutieră.

În urma activităților desfășurate, a fost constatată în flagrant o infracțiune la regimul rutier.

Au fost aplicate 19 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 5385 lei,  dintre care 4  la Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 5 conform O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și 1 la alte acte normative.

Totodată, ca măsură complementară pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, polițiștii au reținut 2 permise de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare.

Și în zilele următoare polițiștii vor fi la datorie, pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea cetățenilor.

Exemplu:

 

În ziua de 18 martie a.c., polițiștii au depistat pe DN 31, în comuna Mănăstirea, județul Călărași un bărbat, de 39 de ani, angajat al unei societăți comerciale din Călărași ce are ca obiect de activitate executarea lucrărilor de reparații  drumuri județene și comunale, în timp ce conducea o autoutilitară de deszăpezire, deși consumase alcool.

La testarea cu aparatul etilotest acesta prezenta o concentrație alcoolică de 0,64  mg/l alcool în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal.

 

 

Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” coordonează proiectul de parteneriat strategic, cu cinci școli europene din : Italia, Franța, Cipru, Ungaria și Portugalia.

Temele principale care se vor dezbate în proiect sunt:

 • drepturile adolescenților și ale copiilor;
 • promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • promovarea toleranței;
 • dreptul la dezvoltare;
 • drepturile femeilor, spune “NU”discriminării de gen;
 • menținerea păcii și securității internaționale.

În cadrul proiectului, a avut loc prima întâlnire transnațională a profesorilor din cele 6 țări partenere, la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, în perioada 06-08.11.2017, unde au fost dezbătute și clarificate activitățile proiectului, datele întâlnirilor transnaționale de învățare/predare/formare, cu participarea elevilor și a profesorilor din toate școlile partenere.

În cadrul reuniunii din Pisa, Italia, elevii participanți au prezentat școlile din care provin, orașele și țările lor. Profesorii de la Universitate din Pisa, Departamentul Științele Păcii, au susținut atelierele de lucru, cu elevii și profesorii participanți, pe teme privind diversitatea, nediscriminarea, promovarea egalității și păcii în lume. La teatrul Verdi din Pisa, elevii și profesorii au participat la un atelier de lucru, condus de actorii de la teatru, cu activități dinamice privind egalitatea de șanse.

Elevii din cele 6 țări au fost găzduiți în familii, ceea ce le-a permis să cunoască mai bine obiceiuri și tradiții italiene. La liceul IIS “L. da Vinci Fascetti”au avut loc întreceri sportive între echipe multinaționale, la volei, tenis de masă și baschet.

Elevii au vizitat orașul Pisa, cu faimosul Turn, Piazza dei Miracoli, Catedrala Baptistery, Middle Bridge și Lungarni. De asemeni au vizitat orașul Florența și Lucca, unde au vizitat obiectivele turistice importante: Catedrala din Firenze, Vecchio Bridge, Vecchio Palace, Michelangelo Square, casa memorială a lui Giacomo Puccini în Lucca.

Toți elevii și profesorii participanți la reuniune s-au bucurat de a fi împreună, de a-și face noi prieteni, de a comunica în limba engleză și de a lucra în grupuri multinaționale. Gazdele noastre italiene au fost deosebit de primitoare, au organizat activitățile, impecabil și toți elevii s-au despărțit cu lacrimi în ochi de colegii lor din Pisa și de ceilalți participanți, cu speranța, că, odată, poate se vor reîntâlni.

La întoarcere am vizitat și câteva obiective turistice din Roma.

Coordonator proiect,

Prof. Valentina Decu

Proiect Erasmus+, KA1, Specializarea în mecanică și automatizări pentru forța de muncă europeană, 2017 – 2018

Mobilitate în Madrid – Stagii de pregătire practică în automatizări

22.01.2018 – 02.02.2018

          Elevii de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din clasa a XII-a, specializarea Tehnician în automatizări, au participat la stagiile de pregătire practică în Madrid, în perioada 21.01. – 03.02.2018.

Prin activitățile practice desfășurate în organizațiile de primire Grupo Gemidi și Fuse-Box, elevii au reușit să-și însușească cunoștințele și abilitățile practice privind componentele sistemelor de reglare automată (SRA), să le identifice și să vadă cum funcționează un SRA, beneficiind de aparatură de ultimă generație, cu programe pe calculator performante și specialiști în domeniul instalațiilor electrice, componentelor electrice, programatori în domeniul automatizărilor pentru sisteme de supraveghere a locuințelor, detectoare de fum pentru hale industriale. Demonstrațiile practice și lucrul în aceste companii, i-au ajutat pe elevii de clasa a XII-a să se perfecționeze în specialitatea de automatizări.

În cadrul mobilității din Madrid, elevii Liceului Tehnologic “Nicolae Bălcescu” din Oltenița, au efectuat și vizite profesionale, conform programului oferit de MAD for Europe,organizația intermediară care a fost gazda noastă în Madrid,  la APIEM, asociație profesională în instalații electrice și telecomunicații, la QUIMEL, companie specializată în automatizări industriale, la PLC Madrid, un centru privat de formare profesională, în automatizări industriale.

Elevii și-au însușit competențele și abilitățile prevăzute în acordurile de învățare, iar la sfărșit, după evaluarea finală au primit Certificatele de participare și Europass Mobility.

Al doilea flux, în cadrul aceluiași proiect, va fi în Braga, Portugalia, pentru specializarea în mecanică, în perioada 01.04.- 14.04.2018. La această mobilitate vor participa elevii clasei a XI-a, specializarea Tehnician mecanic pentru întrținere și reparații.

 

Site acreditat SEAP
---------------