opriti playerul audio ptr. o buna vizionare
27 IULIE 2017, ORA 16.00-SEDINTA CONSILIU LOCAL

-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
-Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr.10/ 26.01.2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii ce se efectueaza de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita
-Proiect de hotarare pentru reorganizarea comisiei de sistematizare a circulaţiei rutiere in municipiul Oltenita
-Adresa nr.M-398/2017 a Institutiei Prefectului-judetul Calarasi.
-Diverse.
p.v. 28.06.2017
p.v. 14.07.2017

Site acreditat SEAP
---------------